Opritten

Wat is het?

Elke eigendom heeft recht op een toegang via het openbaar domein. Wanneer deze toegang voor autoverkeer dient, spreken we over een oprit.

De oprit wordt aangelegd in grijze betonstraatstenen met formaat 22x11cm.

Deze eenvormigheid is belangrijk. Bij herbestratingen kunnen deze opritten herlegd worden zonder rekening te moeten houden met verschillende materialen.

Voor wie is het?

Iedere eigenaar die een toegang wenst over het openbaar domein naar zijn garage of carport.

Wat moet je meebrengen?

Volledig ingevuld 'aanvraagformulier voor de aanleg van een oprit' met gevraagde bijlagen.

Wat kost het?

De kostprijs wordt bepaald per m², zoals vermeld in het retributiereglement 'Retributie op het uitvoeren van werken ten laste van derden'.

Wat zijn de stappen?

  • Je print het aanvraagformulier af of haalt het aanvraagformulier bij de dienst openbare werken.
  • Je vult het aanvraagformulier volledig in en zorgt voor een duidelijke situatieschets.
  • Je bezorgt het ingevulde aanvraagformulier (met situatieschets) aan de dienst openbare werken.
  • De ambtenaar openbare werken zal het formulier nakijken op correctheid en volledigheid.
  • De ambtenaar openbare werken adviseert het college van burgemeester en schepenen.
  • Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag goed.
  • De ambtenaar openbare werken brengt je op de hoogte van de goedkeuring en stelt een datum van uitvoering voor. Indien de voorgestelde datum niet past, dien je binnen de vijf werkdagen contact op te nemen met de dienst openbare werken om een geschikte datum vast te leggen.
  • Je ontvangt een factuur van het gemeentebestuur, berekend volgens 'Retributie op het uitvoeren van werken ten laste van derden'.
  • Je betaalt de vastgestelde retributie.
  • Na ontvangst van de betaling wordt de aanleg van de oprit uitgevoerd door een aannemer aangeduid door de gemeente.