Overwelving van baangracht

Maak je een oprit naar de voordeur of garage en moet daarvoor een (baan)gracht overwelfd worden? Dan moet je dit aanvragen bij de dienst Openbare werken en Mobiliteit. Grachten hebben immers een belangrijke functie voor de afvoer en infiltratie van het regenwater.

Wil je een (baan)gracht overwelven?

  • Neem contact op met de dienst Openbare werken en Mobiliteit.
  • Je hoeft geen aparte aanvraag te doen wanneer de werken kaderen¬†binnen een omgevingsvergunning.¬†