Reinigen van straatkolken en baangrachten

Reinigen van straatkolken

Het oude gezegde 'als ieder voor de eigen deur veegt, is de hele straat proper' gaat ook hier op. Wie een straatkolk voor de deur heeft, heeft er alle belang bij dat die in goede staat is en blijft.

Jouw oplettendheid kan hier onheil voorkomen. Is het ‘putje’ voor je deur verstopt? Neem dan contact met Pidpa. Hij zorgt ervoor dat het snel schoongemaakt wordt. Dat gebeurt met een vrachtwagen met een soort reuze-stofzuiger op. Het spreekt vanzelf dat die toegang moet hebben tot het rioolputje in kwestie. Het verkeersreglement verbiedt trouwens het parkeren op een straatkolk (anders kan ook het water bij een regenbui niet optimaal wegvloeien).

Geregeld worden de straatkolken in een hele zone gereinigd. Pidpa kondigt dat vooraf aan op zijn website, maar ook door verbodsborden (niet parkeren) te plaatsen in de betreffende straten. Hun vrachtwagen-stofzuiger moet onbelemmerde toegang hebben tot de straatkolken op het moment dat op de borden aangeduid staat. De politie kan verbaliseren indien je toch geparkeerd staat in de afgebakende zone.

Reinigen van baangrachten

Het is verboden (baan)grachten geheel of gedeeltelijk te dempen of te bedekken met materialen die de infiltratie van water naar de bodem tegenwerken. Voor het onderhoud en ruimen van privégrachten sta je zelf in.

In onze gemeente zijn er voor 55 km aan baangrachten. Alle baangrachten zijn opgedeeld in zones, van ongeveer 5,5 km per zone, die systematisch aan bod komen. Eens geruimd, komen zij in het gewone jaarlijkse onderhoud terecht.

Verstopte Straatkolk, baangracht of wateroverlast

Meldingen in verband met verstopte straatkolken, wateroverlast na een regenbui in de straat, verstopte baangrachten… geef je best rechtstreeks door aan Pidpa op het nummer 0800 90 300 (gratis) of via het meldingsformulier op de website www.pidpa.be.