Dr. Theo Tutsstraat, Jan Frans Willemsstraat: weg- en rioleringswerken

Situatieschets

De Dr. Theo Tutsstraat en de Jan Frans Willemsstraat liggen in een zone 30 en zijn eenrichtingsstraten waar de fiets ook niet in de tegenovergestelde richting mag rijden. Het wegdek, zeker in de Dr. Theo Tutstraat, is in erbarmelijke staat. De kruispunten Dr. Theo Tutsstraat, Jan Frans Willemsstraat en Heuvelstraat zijn onoverzichtelijk. Tevens ligt er nog een gemengde riolering die moet worden vervangen door een gescheiden rioleringsstelsel.

Daarom worden de Dr. Theo Tutsstraat en korte Jan Frans Willemsstraat heraangelegd. Het bestuur wil met de heraanleg een aangename woon- en leefomgeving realiseren met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker door middel van veilige fiets- en wandelinfrastructuur: fietsers in beide rijrichtingen laten rijden, kruispunten overzichtelijker maken, vergroening uitvoeren waar dat mogelijk is enzovoort. 

Soort werken

De werken omvatten:

 • de gemengde riolering vervangen door een gescheiden stelsel
 • de voetpaden herleggen
 • parkeerstroken in kasseien voorzien
 • op strategische plaatsen oversteekvoorzieningen realiseren
 • ...

Timing

 • Op maandag 5 oktober 2020 vond er in zaal De Sneppe een infovergadering plaats. Het verslag en het ontwerpplan vind je onderaan deze pagina.
 • Daarna werd de omgevingsvergunning afgerond en werd de openbare aanbesteding gepubliceerd. Superbeton Laeremans heeft de aanbesteding binnengehaald. Onderaannemer Rega Infra zal de werken uitvoeren.
 • De nutsmaatschappijen voerden hun voorbereidende werken uit. 
 • Op woensdag 2 juni 2021 vond er een digitale infovergadering plaats. Het verslag en de powerpointpresentatie vind je binnenkort onderaan deze pagina.
 • De eigenlijke werken gingen van start op maandag 7 juni 2021.

Planning

De planning is afhankelijk van onvoorziene omstandigheden (weerverlet). De werkzaamheden verlopen gefaseerd om zo hinder te beperken en rekening te houden met de bereikbaarheid. Meer informatie over de werken per fase vind je hieronder via de knop 'verschillende fases'.

Verschillende fases (klik om te openen)

FASE 1: Kruispunt Jan Frans Willems- en  Dr. Theo Tutsstraat

vanaf 10 juni: 3 tot 5 dagen

 • Koppeling van de riolering in de Jan Frans Willemsstraat.
 • Wordt aangevuld met 'minder hinder steenslag' zodat de Jan Frans Willemsstraat nadien opnieuw kan opengesteld worden voor verkeer.
 • Start werken: vanaf 10 juni, duurtijd: 3 tot 5 dagen
 • Bereikbaarheid en afvalophaling 8 juni:
  • Dr. Theo Tuts- en Jan Frans Willemsstraat tijdelijk dubbelrichting.
  • Afvalophaling op dinsdag 8 juni gaat gewoon door.

FASE 2: Dr. Theo Tutsstraat     

vanaf 7 juni tot bouwverlof

Fase 2A: OLV-plein open (gedurende de eerste twee weken)
Fase 2B: OLV-plein afgesloten (tot einde van de werken)

 • Uitbraak asfalt en aansluitend: rioleringswerken.
 • Voetpaden blijven zo lang mogelijk zitten voor de bereikbaarheid van de bewoners. Na de rioleringswerken wordt er aansluitend 'minder hinder steenslag' geplaatst.
 • RWA + DWA riolering wordt gelijktijdig geplaatst + aansluiting tot aan bestaand voetpad.
 • Huisaansluitingen worden uitgevoerd afhankelijk van de vordering van de werken. Afvoer is te allen tijde geborgd.
 • Betrachting: riolering geplaatst voor bouwverlof.
 • Tijdens voorbereidende werken en rioleringswerken: geen doorgang mogelijk voor voertuigen ter hoogte van rioleringssleuf (wel plaatselijke voetgangers en fietsers aan de hand). Sleuf schuift dagelijks op.
 • Tijdens werkuren (7 - 17 uur) is de straat NIET toegankelijk voor voertuigen. Voertuigen moeten voor 6.45 uur uit de zone zijn (uitzondering: hulpdiensten).
 • Tijdens bouwverlof is de straat toegankelijk voor bewoners door 'minder hinder steenslag'.
 • Doorgang George Van Raemdonckpark: voetgangersverkeer blijft mogelijk vanuit / naar Dr. Theo Tutsstraat.

FASE 3: Dr. Theo Tutsstraat + Jan Frans Willemsstraat + OLV-plein         

vanaf 2 augustus en in functie van fase 2

Vanaf maandag 26 juli worden de werken in de Dr. Theo Tutsstraat al hervat en zal de straat afgesloten zijn. Vanaf maandag 2 augustus zijn ook het Onze-Lieve-Vrouweplein en de korte Jan Frans Willemsstraat afgesloten. 

 • Tussen 5.30 en 17 uur zullen deze straten dus NIET toegankelijk zijn voor voertuigen. Voertuigen moeten voor 5.30 uur uit de zone zijn (uitzondering: hulpdiensten).
 • Hierdoor zullen de Van Colenstraat, de Appelkantstraat en de lange Jan Frans Willemsstraat doodlopend zijn. In de lange Jan Frans Willemsstraat zal grotendeels een parkeerverbod gelden zodat het plaatselijk verkeer elkaar kan kruisen.
 • Voetpaden blijven zo lang mogelijk zitten voor de bereikbaarheid van de bewoners.
 • Voetgangers en fietsers (met de fiets aan de hand) hebben steeds doorgang. Voetgangersverkeer blijft mogelijk tussen het George van Raemdonckpark en de Dr. Theo Tutsstraat. Fietsers kunnen ook omrijden via de Van Colenstraat, achter de kerk, langs het Pastoorsleike, richting de fietsostrade en zo naar de Heuvelstraat (zie plan onderaan deze pagina). 
 • Voertuigen volgen de omleiding via de Appelkantstraat, langs de Ropstocklei, de Hovesesteenweg en de Alexander Franckstraat naar de Provinciesteenweg (N10) en zo naar de Heuvelstraat (zie plan onderaan deze pagina).
 • De buslijnen 51 (richting Vremde Don Bosco) en 243 (richting Broechem) krijgen een omleiding met enkele nieuwe haltes (zie plan onderaan deze pagina).

FASE 4: Dr. Theo Tutsstraat + Jan Frans Willemsstraat + OLV-plein + kruispunt Heuvelstraat-Molenlei

vanaf 6 september tot eind september

Tijdens fase 4 zijn het Onze-Lieve-Vrouweplein, de Dr. Theo Tutsstraat, de korte Jan Frans Willemsstraat en het kruispunt Heuvelstraat-Molenlei afgesloten.

 • Tussen 5.30 en 17 uur zullen deze straten dus NIET toegankelijk zijn voor voertuigen. Voertuigen moeten voor 5.30 uur uit de zone zijn (uitzondering: hulpdiensten).
 • Hierdoor zullen de Van Colenstraat, de Appelkantstraat, de lange Jan Frans Willemsstraat, de Heuvelstraat en de Molenlei doodlopend zijn. In de lange Jan Frans Willemsstraat zal grotendeels een parkeerverbod gelden zodat het plaatselijk verkeer elkaar kan kruisen.
 • Voetgangers en fietsers (met de fiets aan de hand) hebben steeds doorgang. Voetgangersverkeer blijft mogelijk tussen het George van Raemdonckpark en de Dr. Theo Tutsstraat. Fietsers kunnen ook omrijden via de Van Colenstraat, achter de kerk, langs het Pastoorsleike, richting de fietsostrade en zo naar de Heuvelstraat (zie plan onderaan deze pagina).
 • Voertuigen volgen de omleiding via de Hovesesteenweg en de Alexander Franckstraat naar de Provinciesteenweg (N10) en zo naar de Heuvelstraat (zie plan onderaan deze pagina).
 • De buslijnen 51 (richting Vremde Don Bosco) en 243 (richting Broechem) krijgen een omleiding met enkele nieuwe haltes (zie plan onderaan deze pagina).

Omleidingen

De omleidingen voor fietsers en auto's, tijdens de verschillende fases van de werken, vind je hieronder. Klik op de foto's om ze te vergroten.

Buslijnen 51 (richting Vremde Don Bosco) en 243 (richting Broechem) volgen een omleiding met enkele nieuwe haltes. De omleidingsplannen vind je hieronder.

Omleiding bus 243 (richting Kontich) in fase 4
Omleiding bus 243 (richting Broechem) in fase 4
Overzicht signalisatie project
Omleiding autoverkeer fase 4
Omleiding fietsers en voetgangers fase 4

Afvalophaling

 • Afval voor 7 uur buiten te plaatsen.
 • Aannemer brengt het afval naar de verzamelpunten.
 • Bewoners halen de container achteraf daar op.
 • Omwonenden worden tijdig verwittigd bij wijzigingen.

Tegeltuinen

In dit project willen we de bewoners de kans geven om een tegeltuin aan te vragen en in het project te laten aanplanten.

 • Aanvraag per adres. De gemeente bekijkt of er voldoende vrije ruimte ter beschikking is. De aanleg is mogelijk binnen het projectgebied indien de aanvraag gebeurt door de eigenaar voor de start van de uitvoering.
 • De volledige aanvraag moet uiterlijk 30 juli 2021 doorgegeven worden aan de gemeente, dienst omgeving (milieu). De aanvraag kan je doen via het aanvraagformulier onderaan deze pagina. 
 • Beplantingskeuze: meer info via de werkgroep Natuurlijk Boechout.

Hinderpremie

De gemeente heeft de werken aangemeld bij GIPOD. De middenstanders die in aanmerking komen voor een hinderpremie worden rechtstreeks aangeschreven door VLAIO. Meer info vind je hier.