Gillegomwijk: verkeersingrepen + heraanleg pleintje

De gemeente wil verschillende ingrepen doen in de Gillegomwijk: er komen verkeersingrepen in de Gillegomstraat en het pleintje in de Kardinaal Sterckxstraat wordt heraangelegd.

Gillegomstraat

De Vlaamse overheid voorziet in subsidies om schoolroutes verkeersveiliger te maken. De gemeente Boechout wil deze subsidies o.a. gebruiken voor de Gillegomstraat. In de (korte) Vremdesesteenweg hebben we onlangs al enkele dingen aangepast: de straat behoort nu tot de zone 30, de straat is een fietsstraat geworden en door een aanpassing van de parkeervakken stroomt het verkeer vlotter door. Ook in de Gillegomstraat willen we de knelpunten aanpakken en de verkeersveiligheid op korte termijn verhogen door kleine verkeersingrepen.

Pleintje Kardinaal Sterckxstraat

Daarnaast willen we het pleintje in de Kardinaal Sterckxstraat opknappen. Deze werken zijn een volgende stap om de wijk aangenamer te maken.

Enkele doelstellingen:

  • een leuke plek om elkaar te ontmoeten
  • een buurtspeelplek voor kinderen
  • maximaal ontharden en vergroenen
  • een duidelijke en leesbare wegcode
  • noodzakelijke parkeergelegenheid behouden

De afgelopen maanden organiseerden we een participatiemoment met aansluitend een online participatieproject. We toetsten verschillende ideeën af bij de inwoners en vroegen hun mening over de materialen en elementen op het plein, de verkeerssituatie rond het plein, het groen op het plein en de inrichting van de wijk rond het plein.

We verzamelden alle reacties en ideeën (een overzicht vind je terug in de presentatie) en het studiebureau gaat ermee aan de slag. Volgens de huidige planning beschikken we tegen eind oktober over de eerste ontwerpschetsen. Eind 2022 voorzien we een terugkoppeling naar de inwoners over deze schetsen en begin 2023 stellen we dan een aannemer aan om de werken uit te voeren. De start van de werken voorzien we in het midden van 2023. Van zodra de exacte startdatum gekend is, zullen we die communiceren.

 

Buurtoverleg pleintje K. Sterckxstraat (27/04/2022)

Infovergadering pleintje + Gillegomstraat (19/09/2022)