Groenstraat en Toeffelhoek

Feiten en context

Door het toenemende verkeer van de laatste jaren blijven ook onze landbouwwegen niet gespaard van extra sluipverkeer. Zowel de Groenstraat (deel vanaf de Leeuwerikstraat tot Olieslagerijstraat) als de Toeffelhoek zijn in slechte staat. Het wegdek is op vele plaatsen gescheurd en vertoont verzakkingen. De bermen zijn door het vele kruisende verkeer volledig stuk gereden.  Momenteel is er nog geen riolering voorzien. Aquafin zal in dit project een gescheiden riolering aanleggen en tevens een persleiding vervangen. 

Soort werken

Er wordt een gescheiden riolering aangelegd en een persleiding vervangen. De bovenbouw wordt heraangelegd. 

Planning

Op maandag 18 september 2017 vond de eerste bewonersvergadering plaats. Meer informatie vindt u hieronder.

De exacte timing van de werken is nog niet gekend. De aanvraag van de omgevingsvergunning is lopende.
De start van de werken wordt verwacht in het voorjaar van 2020, afhankelijk van het verkrijgen van de omgevingsvergunning.

Filmpje Aquafin (gescheiden rioleringsstelsel)