Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen" (GRUP)

De Vlaamse regering heeft op 19 juni 2009 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk Gebied Antwerpen' definitief goedgekeurd. Met dit plan stelt de Vlaamse Regering o.a. een afbakeningslijn vast die aangeeft waar de stedelijke ontwikkeling van het Antwerpse in de toekomst kan gebeuren.

Beleidsmatig behoort Boechout zowel tot de afbakening van het stedelijk gebied als het buitengebied.
De kern van de gemeente Boechout is volgens het GRUP opgenomen in het grootstedelijk gebied Antwerpen. In deze stedelijke gebieden zijn concentratie en verdichting uitgangspunten, maar steeds met respect voor de draagkracht van de lokale kern.
Vremde valt buiten de aflijning van het grootstedelijk gebied en behoort aldus tot het 'buitengebied"'.

Meer informatie kan je terugvinden via onderstaande link.