Gewestplan Antwerpen

Het gewestplan legt in grote lijnen de bestemming van de gronden vast. Zo zijn er percelen bestemd voor wonen, landbouw, industrie, recreatie ...

Je kunt het gewestplan raadplegen op de website van 'Geopunt Vlaanderen' via onderstaande link of bij de dienst ruimtelijke ordening.