Bijzonder plan van aanleg (BPA)

In onze gemeente zijn nog slechts 2 BPA’s van kracht:

  • BPA nr 9bis Mussenhoeve deel 2 (de "vogeltjeswijk")
  • BPA Fruithof 1a

De plannen en de voorschriften horende bij deze BPA’s liggen ter inzage op de dienst Omgeving.