RUP Bulka

Toelichting

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) omvat niet alleen de Bulka-siten maar houdt ook de bevestiging van het landschappelijk waardevol agrarisch gebied ten noorden van de Molenbeekvallei in en het veilig stellen van het dalhoofd Molenbeekvallei. Het gebied is voor zowel Vremde als Boechout zeer geschikt omwille van zijn centrale ligging en goede bereikbaarheid. Auto’s kunnen de locatie goed bereiken via de nieuw aangelegde Vremdesesteenweg. Maar ook voor voetgangers en wandelaars is er een vlotte toegang via bestaande en in ere herstelde trage wegen.

Met het RUP komt dit gemeentebestuur bovendien tegemoet aan verschillende vragen en verzuchtingen van de inwoners van Boechout-Vremde: 

Op de Bulka-site:

 • Met een goed uitgerust en bereikbaar recyclagepark;
 • Met ruimte voor socio-culturele verenigingen, o.a. voor opslag van materiaal, ontmoetingsruimte voor jongeren, polyvalente ruimte voor de jeugd, repetitieruimte voor muziek, toneel en/of andere verenigingen;
 • Met de creatie van bijkomende sportinfrastructuur met o.a. twee voetbalvelden (kunstgras), twee korfbalvelden, een nieuwe atletiekpiste en een sporthal. 

In het agrarisch- en natuurgebied ten oosten en ten zuiden van de Bulka-site:

 • Met een gepast antwoord voor zonevreemde gebouwen;
 • Met ook in de toekomst inrichting van land- en tuinbouw, maar met voldoende landschapszorg in het gedeelte ‘landschappelijk waardevol agrarisch gebied’;
 • Met inrichting van het agrarisch gebied met ecologisch belang ten zuiden van de Molenbeekvallei met natuurbehoud en natuurherstel;
 • Versterking van de ecologische functie van de Molenbeek;
 • Met een opwaardering/uitbouw van een netwerk van een viertal trage wegen.

Historiek

 • Voorlopig goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25/08/2008
 • Openbaar onderzoek van 22/09/2008 t.e.m. 20/11/2008
 • Definitief goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30/03/2009
 • Goedkeuring door de deputatie (provincie Antwerpen) in zitting van 04/06/2009

Inhoud (nuttige informatie)