RUP Meergezinswoningen

RUP Meergezinswoningen

Toelichting

De gemeente Boechout streeft een gedifferentieerd ruimtelijk beleid na dat zich baseert op kernversterking van het centrum van Boechout en het behoud van het kleinschalige karakter van het dorp Vremde. Dit beleid vertaalt zich onder andere in een visie op de toekomstige ontwikkeling van meergezinswoningen. Het RUP ‘meergezinswoningen’ zet belangrijke lijnen uit voor het gemeentelijk beleid inzake de realisatie van nieuwbouwprojecten met meerdere entiteiten en het opdelen van bestaande gebouwen tot meergezinswoningen. Het RUP bakent die zones af waarbinnen geen meergezinswoningen kunnen worden gerealiseerd. Het betreft een perimeter-RUP dat een overdruk legt over de woongebieden in de ruime zin volgens het gewestplan. Deze overdruk op het gewestplan is noodzakelijk omdat er voorheen in principe overal in het woongebied van Boechout meergezinswoningen principieel vergunbaar waren.

Samengevat beoogt de gemeente Boechout met dit ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP):

  • Het instellen van een zone met principieel verbod tot oprichting van en omvorming naar meergezinswoningen
  • Het bepalen van een aantal uitzonderingsregels binnen deze verbodszone (o.a. in functie van bouwkundig erfgoed)

In aanvulling van dit RUP maakt de gemeente een stedenbouwkundige verordening (gemeentelijke bouwcode) op die randvoorwaarden vastlegt aan de oprichting van en omvorming naar meergezinswoningen in de zones die buiten de verbodsperimeter vallen.

Historiek

  • Voorlopig goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25/06/2012
  • Openbaar onderzoek van 24/07/2012 t.e.m. 21/09/2012
  • Defintief goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17/12/2012
  • Goedgekeurd door de deputatie (provincie Antwerpen) in zitting van 28/02/2013

Inhoud (nuttige informatie)