RUP site BMT / stationsomgeving

Toelichting

De site BMT (Baume, Marpent & Thirion), vroeger 'Werkhuizen Vanderstraeten' en later 'Werkhuizen van Boechout', speelde een belangrijke rol in de ruimtelijke en socio-economische geschiedenis van Boechout. Nu de industriële activiteiten er beëindigd zijn, komt de site vrij voor herontwikkeling. Door zijn historiek, zijn omvang (ca. 5 ha) en zijn ligging in het centrum van Boechout, vormt dit project een unieke opportuniteit voor kernversterking van de gemeente. Concreet houden de ontwikkelingen het verdwijnen van het bedrijf BMT in dat vervangen wordt door een kernversterkend, hedendaags woonproject en een mogelijke uitbreiding van het Sint-Gabriëlcollege. Ook is de inplanting van gemeenschapsvoorzieningen zoals een wijkkantoor voor de politie en een crèche voorzien.

Het RUP herbestemt het ganse bouwblok dat wordt afgeboord door de Heuvelstraat, Lange Kroonstraat en Molenlei. Het RUP voorziet een aantal doodlopende en verkeersluwe straten die uitgeven op de Molenlei (1 op de Heuvelstraat). Rond deze 'stegen' zijn bouwvelden voorzien voor een combinatie van grondgebonden eengezinswoningen en meergezinswoningen. Parkeren gebeurt ondergronds.
De bestaande parkzone van het Sint Gabriëlcollege wordt doorgetrokken tot aan de Molenlei. In deze parkzone wordt een Noord-Zuid verbinding en een aantal Oost-West verbindingen voor fietsers en voetgangers aangelegd.

Aan de noordzijde van de site wordt door De Ideale Woning een perceel ontwikkeld voor sociale huurwoningen.

De ontwikkeling van het RUP gebeurt in fases.

Historiek

  • Voorlopig goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27/02/2012
  • Openbaar onderzoek van 01/03/2012 t.e.m. 29/04/2012
  • Definitief goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25/06/2012
  • Goedgekeurd door de deputatie (provincie Antwerpen) in zitting van 13/09/2012

 

Inhoud (nuttige informatie)

Masterplannen

Infovergadering Midden 10 september 2018

Op 10 september 2018 werd in theaterzaal Vooruit een informatieavond gehouden over de invulling van de gelijkvloerse verdieping van het 'Peckiusgebouw'. De gemeente wenst een deel van de ruimte in te vullen met kantoren voor de dienst Burgerzaken en Welzijn. In de bijlagen vindt u de presentatie en het verslag van deze vergadering.