Verkavelingen

Onze gemeente telt heel wat grote maar ook kleine verkavelingen.

Bij een verkaveling horen verkavelingsvoorschriften die bepalen wat er op een perceel mogelijk is en wat niet.

Daarom is het belangrijk te weten welke voorschriften er op jouw perceel van toepassing zijn.

Om te weten of je perceel/woning in een verkaveling gelegen is, kan je je wenden tot de dienst Omgeving.