Vernietigde RUP's - RUP Vijverhof

Toelichting

De site van het Vijverhof is gelegen aan de Alexander Franckstraat, naast het gemeentelijk speelbos ‘Biesbesbos’. Op het terrein staat een voormalig klooster van de zusters Augustinessen (opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed). Dit rijzige, witte gebouw ligt dieper op een parkachtig terrein met vijver, prachtige grote bomen, en zelfs een kleine Mariagrot. Aan de straatzijde wordt dit pareltje aan het zicht onttrokken door een dicht groenscherm afgeboord met een smeedijzeren hekwerk en toegangspoorten.

De bestaande gebouwen liggen in parkgebied volgens het gewestplan. Dat legt aan de site heel wat beperkingen op. Een gebouw in een parkzone is in principe zonevreemd en mag dus ook niet uitgebreid worden. Ongeveer 1,5 jaar geleden werd de site aangekocht door private ontwikkelaars.

De ontwikkelaars willen het bestaande gebouwencomplex rendabel en kwaliteitsvol herwaarderen, waarbij een uitbreiding noodzakelijk lijkt. Om dit mogelijk te maken, werd er een traject voor de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) opgestart. Een RUP is immers het enige planinstrument dat de oorspronkelijke bestemming volgens het gewestplan anders kan inkleuren. Het RUP werd definitief goedgekeurd op 26 september 2016.

Historiek

Voorlopig goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 21/03/2016.

Openbaar onderzoek van 04/04/2016 tot en met 02/06/2016.

Definitief goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26/09/2016.

Inhoud (nuttige informatie)