Toetsingskader publieke ruimte

De gemeente heeft de laatste jaren een flink aantal straten en wijken vernieuwd. Om dat telkens via dezelfde principes te kunnen doen, heeft ze een 'Toetsingskader publieke ruimte' goedgekeurd. Dat document beschrijft haar open, gedeelde ruimte en bepaalt waar de gemeente naartoe wil met de ordening van de publieke ruimte.

De straten in de gemeente worden per functie opgedeeld in wegtypes. Vanuit die opdeling in types – negen types, uniek voor Vlaanderen – zal de gemeente voortaan de wegprofielen, voetpaden en soorten aanplantingen bepalen voor de straten. Wordt een bepaalde straat (her)aangelegd, dan gaat de gemeente eerst kijken tot welk wegtype de straat behoort. Is het een verbindingsweg, een weg die vele landbouwers gebruiken of een straat in het dorpscentrum? Daarna pas maakt de gemeente, aan de hand van het 'Toetsingskader', het ontwerp van de (nieuwe) straat.

De gemeente gebruikt de uniforme aanleg ook om de beeldwaarde van belangrijke gebouwen, straten of plekken te verhogen. Zo kon bij de dorpskernvernieuwing in Vremde de gerenoveerde kerk extra worden geaccentueerd.  

Door alle straten op dezelfde manier aan te leggen, in functie van hun wegtype, worden de verkeerssituaties ook duidelijker. Hierdoor kent elke weggebruiker zijn plaats op de weg en verhoogt meteen de veiligheid in de straten.

Het 'Toetsingskader publieke ruimte' kwam tot stand in samenwerking met het studiebureau Stramien en de gemeentelijke diensten.