Bouwmisdrijven

Het uitvoeren van bouwwerken zonder de vereiste vergunning is een inbreuk op de wetgeving op ruimtelijke ordening en kan tot gerechtelijke vervolging leiden.

Voor verdere informatie kan je best contact opnemen met de dienst omgeving.

Meer info met betrekking tot de Vlaamse beleidsvisie over handhaving vind je hieronder.