Grondwaterwinning en bemaling bij bouwwerken

Om het grondwater zo goed mogelijk te beschermen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen vooraleer je zelf grondwater mag winnen.

Op de website van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) vind je al de nodige informatie. Lees er zeker de richtlijnen voor eigen waterwinners.

Analyse van de kwaliteit

Wil je grondwater gebruiken om van te drinken, koken, douchen of baden? Dan moet je laten controleren of het water geschikt is als drinkwater.

Wie geen toegang heeft tot het leidingwater in Vlaanderen, kan jaarlijks een gratis wateranalyse aanvragen bij de VMM. De VMM bezorgt de analyses aan het Agentschap Zorg en Gezondheid, dat de aanvrager informeert. Vraag hier de gratis controle van je putwater aan.

Kan je wel aansluiten? Dan is het beter om leidingwater als drinkwater te gebruiken. Wil je toch liever eigen grondwater gebruiken? Neem dan contact op met een erkend privélaboratorium.

Grondwaterwinning

Indien je een put uitbaat met een verbruik van meer dan 500 m³ op jaarbasis, dan moet je dat melden op de milieudienst. Grondwaterwinningen van minder dan 500 m³ per jaar of grondwaterwinningen uitgerust met een handpomp en voor huishoudelijk gebruik moet je niet melden.

Bemaling bij bouwwerken

Op vrijwel elke bouwwerf is een tijdelijke bemaling noodzakelijk. Door het grondwaterpeil kunstmatig te verlagen of het overtollig water over te pompen, is het mogelijk de bouwwerken in droge omstandigheden uit te voeren. Maar waar blijf je met het opgepompte water? Veel te vlug wordt ervoor gekozen de drainage naar de riolering af te leiden. Dit heeft niet alleen een negatieve invloed op de plaatselijke waterhuishouding, bovendien is het in veel gevallen zelfs illegaal. Richtlijnen over wat te doen met het bemalingswater vind je onderaan, samen met een aanvraagformulier voor Aquafin.