Handhaving ruimtelijke ordening / bouwmisdrijven

Na plannen en vergunnen is handhaven het sluitstuk van een goede ruimtelijke ordening. Want wat baat het om verordeningen en ruimtelijke uitvoeringsplannen te schrijven wanneer ze niet nageleefd worden?

Het uitvoeren van vergunningsplichtige handelingen zonder de vereiste omgevingsvergunning is in strijd met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) en kan tot gerechtelijke vervolging leiden.

In de gemeenteraad van 28 september 2020 werd beslist om de handhaving ruimtelijke ordening intergemeentelijk te laten uitvoeren door IGEAN. De dienst Omgeving van de gemeente is hiervoor het eerste aanspreekpunt. Je vindt de contactgegevens rechts op deze pagina. 

Naast de handhavingsprioriteiten van de Vlaamse Overheid en het parket, heeft ook de gemeente eigen gemeentelijke handhavingsprioriteiten goedgekeurd (zie presentatie gemeenteraad 28/09/2020 onderaan deze pagina). Wanneer een overtreding binnen de gewestelijke of gemeentelijke handhavingsprioriteiten valt, wil dat zeggen dat de opvolging ervan hoge prioriteit kent.

Meer info met betrekking tot de Vlaamse beleidsvisie over handhaving vind je hieronder.