Zoneringsplannen (riolering)

De zoneringsplannen geven aan in welke zones in een gemeente het aangewezen is om op basis van een economische vergelijking een individuele behandeling voor afvalwater (of IBA) te plaatsen of riolering aan te leggen.
Het definitieve zoneringsplan kan je bekijken op de site van de Vlaamse Milieu Maatschappij. 

Riolering of een IBA?

Het zoneringsplan geeft tot op huisniveau weer wat de maatregelen zijn die burger en gemeente moeten treffen.

Jouw woning kan gelegen zijn in één de van volgende vier zones:

  • Centraal gebied: er is reeds geruime tijd riolering aanwezig en die is aangesloten op een waterzuivering.
  • Collectief geoptimaliseerd buitengebied: er is recent riolering aangelegd en die is aangesloten op een waterzuivering.
  • Collectief te optimaliseren buitengebied: er is riolering gepland of er is riolering aanwezig maar die is nog niet aangesloten op een waterzuivering.
  • Individueel te optimaliseren buitengebied: er is geen riolering voorzien. Het afvalwater moet individueel gezuiverd worden met een IBA.
Stel je echter vast dat je woning niet ingekleurd werd op het zoneringsplan? Dat kan, bijvoorbeeld als je woont in een nieuwe verkaveling. Voor gebouwen die nog niet werden opgenomen in het zoneringsplan gelden dezelfde voorwaarden als voor de gebouwen die gelegen zijn in het individueel te optimaliseren buitengebied, tenzij rechtstreekse aansluiting op bestaande riolering mogelijk is. De zoneringsplannen worden elke zes jaar volledig herzien. De huidige plannen gelden vanaf 12 maart 2016.
 

Individuele waterzuivering

Indien het niet mogelijk is om aan te sluiten op de riolering, is de eigenaar van de woning zelf verantwoordelijk voor de zuivering van het afvalwater.
Je kan de opdracht voor het plaatsen en onderhouden van de Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater (IBA) echter uitbesteden aan Pidpa.
Meer informatie over dit interessante voorstel kan je terugvinden in de folder en presentatie die je hieronder kan downloaden. Wens je meer informatie, vul dan het formulier in dat je hieronder kan downloaden.