Zonnepanelen

Wil je zonnepanelen plaatsen? Scan eerst je omgeving!

Steeds meer mensen kiezen ervoor om zonnepanelen op hun woning te plaatsen en dat juichen we toe. Kijk wel eerst of je dak en omgeving geschikt zijn.

Zonnekaart

Vlaanderen heeft de daken gescreend op oppervlakte, oriëntatie en hellingshoek. Door die metingen te combineren met gedetailleerdere informatie van het KMI werd een inzicht bekomen van de dakdelen met veel zonlicht en de schaduwzones. Elk gebouw kreeg een score toegekend op basis van alle metingen. Bekijk vooraf of je een goed rendement kan behalen. Wanneer er te veel slagschaduw is, is het rendement te laag. Als alternatief kan je bijvoorbeeld investeren in een energiecoöperatie.

Bekijk hier of jouw dak interessant is om zonnepanelen te plaatsen.

Schaduw

Soms heb je een rendementsverlies door bomen die schaduw op de panelen werpen. Zonnepanelen leveren hernieuwbare energie op, wat positief is voor het klimaat. Maar ook bomen spelen een belangrijke rol. Ze slaan CO2 op, reinigen de lucht, zorgen voor een natuurlijke afkoeling en zuurstof, helpen wateroverlast te voorkomen en hebben een goede invloed op onze gezondheid. Daarnaast zorgen ze voor meer biodiversiteit, verzachten ze de drukte in het straatbeeld en verhogen ze de waarde van eigendommen. De gemeente gaat daarom niet zomaar in op aanvragen om bomen te vellen/snoeien. Ze streeft naar een evenwicht tussen enerzijds hernieuwbare energie en kwaliteitsvol leefmilieu en anderzijds tussen het algemeen en individueel belang. 

Premies

Wie zonnepanelen plaatst kan premies krijgen. Op de website van Fluvius vind je al de info. Maak een afspraak bij het Energiek Loket om je bouwplan even door te nemen en de subsidies te overlopen.