Aanvraagformulieren omgevingsvergunning

Aanvraag van een omgevingsvergunning: hoe ga je tewerk?

Alle dossiers voor een omgevingsvergunning moeten digitaal worden ingediend in het Vlaamse Omgevingsloket.
Ook alle eenvoudige dossiers (die je tot 2017 zelf nog op papier kon indienen) moeten digitaal worden ingediend.

Je hebt (als niet-professioneel) de keuze:

 • Ofwel log je zelf in via op het Omgevingsloket van het Vlaamse Gewest en dien je je dossier daar in.
 • Ofwel maak je een afspraak op de dienst omgeving. De medewerkers zullen dan met jou je (papieren) aanvraag overlopen en die nadien voor jou digitaliseren.

Bij het indienen van een digitaal dossier worden wel minder administratiekosten aangerekend dan bij een papieren dossier.
De tarieven voor het indienen van een dossier kan je terugvinden op de gemeentelijke website.

Types omgevingsvergunning

 • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
 • Omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
 • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
 • Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden
 • Omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling
 • Omgevingsvergunning voor het bijstellen of afwijken van de milieuvoorwaarden
 • Melding van stedenbouwkundige handelingen
 • Melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
 • Melding van de overdracht van een vergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit
 • Mededeling met vraag tot omzetting van een milieuvergunning naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur
 • Melding van de stopzetting of het verval van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit of een deel ervan