Kapvergunning - vellen van bomen

Vellen van bomen

Onze gemeente is groen en dat willen we maximaal behouden. Daarom mag je niet zomaar bomen rooien. Je hebt een toelating nodig. Er zijn hiervoor verschillende soorten vergunningen, dat is afhankelijk van de locatie van de boom en de stamomtrek. Weet je niet zeker of je een vergunning moet aanvragen, of weet je niet welk type neem dan contact op met de dienst omgeving. Onderaan deze pagina staat ook een beslissingsschema die je kan helpen.

Wat is het?

1) Omgevingsvergunning

Voor het vellen van hoogstamboom (omtrek van minstens 1 meter, gemeten op 1 meter hoogte) vraag je een omgevingsvergunning aan (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening art. 4.2.1 §3).

Het vellen van hoogstamboom is vrijgesteld van een omgevingsvergunning onder de volgende voorwaarden:

 • de boom behoort niet tot een bos
 • de boom staat in woongebied, agrarisch gebied of industriegebied
 • de boom staat niet in woonparkgebied
 • de boom staat op maximaal 15 m van de woning

2) Kapvergunning

Het politiereglement is echter strenger voor het kappen van bomen dan de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO).
Dit reglement legt een kapvergunning op voor een hoogstammige boom met een omtrek van minstens 30 cm (gemeten op 1 meter hoogte), binnen een straal van 15 m van de woning.

Buiten een straal van 15 m van de woning is het de stamomtrek die bepaalt wat er aangevraagd moet worden:

 • 30cm ≤ stamomtrek ≤ 1.00m ► kapvergunning (zie procedure onderaan deze pagina)
 • Stamomtrek > 1.00m ► omgevingsvergunning (zie omgevingsvergunning)

3) Kapmachtiging in bos

Wil je een boom in bosverband (al dan niet in bosgebied) vellen, dan moet je een kapmachtiging vragen aan het "Agentschap voor Natuur en Bos".

Voor wie is het?

Iedereen die hoogstammige bomen wenst te kappen, waarvoor de aanvraag van een kapvergunning vereist is. De eigenaar van de grond dient de aanvraag hiervoor in.

Waar kan je terecht?

Dienst omgeving

Wat moet je meebrengen?

Het volledig ingevulde aanvraagformulier “kapvergunning - vellen van bomen".

Wat kost het?

De kapvergunning wordt gratis afgeleverd.

Wat zijn de stappen?

 • Je vult het aanvraagformulier “kapvergunning - vellen van bomen" volledig in en voegt de gevraagde bijlagen toe. Het formulier kan je verkrijgen bij de dienst omgeving of je kan je onderaan deze pagina downloaden.
 • Je bezorgt, minimaal 4 weken voor de geplande kapwerken, het formulier aan de dienst omgeving.
 • De dienst omgeving zal jouw aanvraag nakijken op correctheid en volledigheid. De groendienst zal ter plaatse de aanvraag komen onderzoeken.
 • De dienst omgeving verleent advies na overleg met de groendienst en legt jouw aanvraag voor aan het college van burgemeester en schepenen. Het college beslist over het al dan niet verlenen van de kapvergunning.
 • De dienst omgeving brengt je op de hoogte van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen. Na het ontvangen van de kapvergunning mag je de boom of bomen kappen.
 • Er zal in de meeste gevallen een heraanplant opgelegd worden van een nieuwe hoogstammige boom, te kiezen uit de gemeentelijke lijst met inheems groen.