Overzicht openbare onderzoeken (lopend)

Lopende openbare onderzoeken:

Aanvraag omgevingsvergunning (Zwaluwstraat)

Aanvrager: Van de Wyngaert Anita
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor afwijking verkavelingsvoorschriften voor de inplanting van bijgebouwen bij het bouwen van een tuinberging.
Locatie: Zwaluwstraat 46
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 27/11/2020 tot en met 26/12/2020 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Provinciesteenweg)

Aanvrager: NV Bouwprojecten Cogghe
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor slopen van woningen en bijgebouwen, bouwen van 2 meergezinswoningen (14 woonentiteiten) met ondergrondse parking, aanleggen van verhardingen en vellen van 1 hoogstamboom.
Locatie: Provinciesteenweg 235-239
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 16/11/2020 tot en met 15/12/2020 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (tussen Mussenhoevelaan en Spechtstraat)

Aanvrager: NV Matexi Projects
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor afwijking stedenbouwkundige voorschriften RUP Mussenhoeve voor handelingen van algemeen belang met beperkte ruimtelijke impact (VCRO art. 4.4.7) mbt de openbare wegen, dakvorm, kroonlijst- en nokhoogte en de inplanting (voor lot 137 en 138) van het hoofdgebouw, afwijking gemeentelijke bouwcode voor de inplanting (voor lot 137 en 138) van de hoofdgebouwen bij verkaveling Mussenhoeve deel 2 Noord van 71 loten, weg- riolerings- en omgevingswerken, vellen van hoogstambomen.
Locatie: tussen Mussenhoevelaan en Spechtstraat - 2530 Boechout, en met als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0217P, 0251 E, 0217N, 0253 E, 0220F, 0251D, 0218B, 0220N 3, 0218D, 0256F, 0247W, 0220L 3, 0218C, 0218A, 0217S, 0219B, 0255A, 0253D.

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 30/10/2020 tot en met 28/11/2020 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Provinciesteenweg/Gillegomstraat)

Aanvrager: BVBA Rialto Holding
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor regularisatie van reliƫfwijzigingen (grondophoging en van toegangen tot de woningen).
Locatie: Provinciesteenweg 203-207/Gillegomstraat 2
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 30/10/2020 tot en met 28/11/2020 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Procedure voor openbare onderzoeken

Je kan tijdens het openbaar onderzoek de dossiers inkijken aan het loket Omgeving (raadpleeg hiervoor de openingsuren).

Het doel van het openbaar onderzoek is de bevolking de kans te geven om hun eventuele bezwaren tegen een vergunningsaanvraag te uiten.

Iedereen kan gedurende de termijn van het openbaar onderzoek, schriftelijk of digitaal, opmerkingen en bezwaren indienen.
Te richten aan:
College van burgemeester en schepenen
Heuvelstraat 91, 2530 Boechout
omgeving@boechout.be

Na afsluiting van het openbaar onderzoek wordt een vergunning door het college van burgemeester en schepenen verleend of geweigerd. In deze vergunning/weigering kan je lezen of en hoe er rekening werd gehouden met de elementen van bezwaar.