Overzicht openbare onderzoeken (lopend)

Lopende openbare onderzoeken:

Aanvraag omgevingsvergunning (Borsbeeksesteenweg)

Aanvrager: VZW Capenberg, Oxaco-Center
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit: verbouwen en uitbreiden van rusthuis met ondergrondse parking en aanleggen van verhardingen + verandering van een rust- en verzorgingstehuis.
Locatie: Borsbeeksesteenweg 45
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 24/01/2020 tot en met 22/02/2020 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van deze dienst of op afspraak.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Borsbeeksesteenweg)

Aanvrager: VZW Capenberg, Oxaco-Center
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen: regularisatie en heraanleggen van een wandelweg.
Locatie: Borsbeeksesteenweg 45
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 24/01/2020 tot en met 22/02/2020 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van deze dienst of op afspraak.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Hellestraat)

Aanvrager: Herremans Bob
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen: afwijking gemeentelijke bouwcode voor de dakkapel bij het verbouwen van een eengezinswoning (HOB).
Locatie: Hellestraat 11
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 24/01/2020 tot en met 22/02/2020 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van deze dienst of op afspraak.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Victor Heylenlei)

Aanvrager: Brants Koen
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen: afwijking verkavelingsvoorschriften voor de kroonlijsthoogte en het vloerpeil van het hoofdgebouw bij het bouwen van een eengezinswoning (HOB).
Locatie: Victor Heylenlei 8
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 24/01/2020 tot en met 22/02/2020 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van deze dienst of op afspraak.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Lange Kroonstraat)

Aanvrager: Prié Cédric
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen: afwijking gemeentelijke bouwcode voor de kroonlijsthoogte van het hoofdgebouw bij het verbouwen van een eengezinswoning (GB).
Locatie: Lange Kroonstraat 8
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 24/01/2020 tot en met 22/02/2020 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van deze dienst of op afspraak.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Provinciesteenweg)

Aanvrager: vzw Koninklijke Bacwalde Sportkring
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen: uitbreiden van en regularisatie van verbouwen voetbalkantine
Locatie: Provinciesteenweg 654A
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 17/01/2020 tot en met 15/02/2020 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van deze dienst of op afspraak.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Berthoutstraat)

Aanvrager: Renier Mathieu
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen: afwijking verkavelingsvoorschriften voor het aanleggen van verharding in de voortuinstrook (wijziging t.o.v. de vergunde bouwplannen).
Locatie: Berthoutstraat 78A
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 9/01/2020 tot en met 7/02/2020 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van deze dienst of op afspraak.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Procedure voor openbare onderzoeken

Je kan tijdens het openbaar onderzoek de dossiers inkijken aan het loket Omgeving (raadpleeg hiervoor de openingsuren).

Het doel van het openbaar onderzoek is de bevolking de kans te geven om hun eventuele bezwaren tegen een vergunningsaanvraag te uiten.

Iedereen kan gedurende de termijn van het openbaar onderzoek, schriftelijk of digitaal, opmerkingen en bezwaren indienen.
Te richten aan:
College van burgemeester en schepenen
Heuvelstraat 91, 2530 Boechout
omgeving@boechout.be

Na afsluiting van het openbaar onderzoek wordt een vergunning door het college van burgemeester en schepenen verleend of geweigerd. In deze vergunning/weigering kan je lezen of en hoe er rekening werd gehouden met de elementen van bezwaar.