Overzicht openbare onderzoeken (lopend)

Lopende openbare onderzoeken:

Aanvraag omgevingsvergunning (Frans Segersstraat)

Aanvrager: Van Beneden Aude
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen: afwijking gemeentelijke bouwcode voor de bouwdiepte gelijkvloers bij de regularisatie van verbouwen en uitbreiden gelijkvloers en van functiewijziging van fc industrie en bedrijvigheid (werkplaats - gelijkvloers en 1e verdieping) naar fc dienstverlening (kapsalon - gelijkvloers) en fc wonen (1e verdieping).
Locatie: Frans Segersstraat 8
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 18/09/2020 tot en met 17/10/2020 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Appelkantstraat)

Aanvrager: Blommaerts François
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen: afwijking gemeentelijke bouwcode voor de inplanting van het hoofdgebouw bij de regularisatie van bouwen inkomhal aan magazijn/garage.
Locatie: Appelkantstraat 10B
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 11/09/2020 tot en met 10/10/2020 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Hellestraat)

Aanvrager: IVZW Krisisinfo-Netwerk-Antwerpen
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en voor de exploitatie van een inrichting of activiteit: afwijking gewestplanvoorschriften voor handelingen van algemeen belang (VCRO art. 4.4.7) bij het bouwen van een loods met serre, aanleggen en regularisatie van verhardingen bij een zorgboerderij + exploitatie van een IBA.
Locatie: Hellestraat 65
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 09/09/2020 tot en met 08/10/2020 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Weverstraat)

Aanvrager: Van Gelder Maarten
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen: afwijking gemeentelijke bouwcode voor de aard materialen van een scheidingsmuur bij ophogen van terrasmuur.
Locatie: Weverstraat 41
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 09/09/2020 tot en met 08/10/2020 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Vremdesesteenweg)

Aanvrager: Pittoors Sofie
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen: afwijking gemeentelijke bouwcode voor de afsluitingen in de tuinzones bij het plaatsen van een tuinafsluiting.
Locatie: Vremdesesteenweg 241
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 4/09/2020 tot en met 3/10/2020 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Groenstraat)

Aanvrager: Godon Bert
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen: afwijking RUP Mussenhoeve voor de verharding voortuinstrook en voor de bouwhoogte achterbouw, afwijking gemeentelijke bouwcode voor de bouwhoogte achterbouw bij het verbouwen van een eengezinswoning (HOB), reliëfwijziging en bouwen van carport en tuinberging.
Locatie: Groenstraat 47
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 4/09/2020 tot en met 3/10/2020 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Vinkenstraat)

Aanvrager: De Bilde Johan
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen: afwijking verkavelingsvoorschriften voor de inplanting en oppervlakte van bijgebouwen en voor het aanleggen van verhardingen in de voortuinstrook bij aanleggen van zwemvijver, bouwen van tuinberging en regularisatie van aanleggen verhardingen.
Locatie: Vinkenstraat 67A
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 4/09/2020 tot en met 3/10/2020 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Eksterstraat)

Aanvrager: Verstraeten Annelies
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen: afwijking verkavelingsvoorschriften voor de inplanting en aard gevelmaterialen van bijgebouwen en voor de verharding in de voortuinstrook bij het bouwen van een tuinberging.
Locatie: Eksterstraat 20
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 28/08/2020 tot en met 26/09/2020 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Wommelgemsesteenweg)

Aanvrager: Renier Stijn
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen: slopen en herbouwen van bijgebouw.
Locatie: Wommelgemsesteenweg 121
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 21/08/2020 tot en met 19/09/2020 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Frans Van Der Muerenstraat)

Aanvrager: Wens Robert
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen: afwijking gemeentelijke bouwcode voor de scheidingsmuur bij bouwen veranda aan een eengezinswoning (GB).
Locatie: Frans Van Der Muerenstraat 26
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 21/08/2020 tot en met 19/09/2020 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Vremdesesteenweg)

Aanvrager: Hens Robbert
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen: afwijking gemeentelijke bouwcode voor de kroonlijsthoogte van het hoofdgebouw bij het slopen van afdak, verbouwen van een eengezinswoning (GB) en aanleggen van verharding in de voortuinstrook.
Locatie: Vremdesesteenweg 78
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 21/08/2020 tot en met 19/09/2020 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Oudebaan)

Aanvrager: BVBA Audenaerdt Stefan
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen: verwijderen van verharding buitensportterreinen, bouwen van sportcomplex met parking, reliëfwijziging, aanleggen van verhardingen en wadi + exploitatie van een sportcomplex.
Locatie: Oudebaan 10
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 21/08/2020 tot en met 19/09/2020 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Procedure voor openbare onderzoeken

Je kan tijdens het openbaar onderzoek de dossiers inkijken aan het loket Omgeving (raadpleeg hiervoor de openingsuren).

Het doel van het openbaar onderzoek is de bevolking de kans te geven om hun eventuele bezwaren tegen een vergunningsaanvraag te uiten.

Iedereen kan gedurende de termijn van het openbaar onderzoek, schriftelijk of digitaal, opmerkingen en bezwaren indienen.
Te richten aan:
College van burgemeester en schepenen
Heuvelstraat 91, 2530 Boechout
omgeving@boechout.be

Na afsluiting van het openbaar onderzoek wordt een vergunning door het college van burgemeester en schepenen verleend of geweigerd. In deze vergunning/weigering kan je lezen of en hoe er rekening werd gehouden met de elementen van bezwaar.