Overzicht openbare onderzoeken (lopend)

Lopende openbare onderzoeken:

Aanvraag omgevingsvergunning (Appelkantstraat)

Aanvrager: Bos Vicky
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor afwijking gemeentelijke bouwcode voor het bouwen van dakkapellen en voor de inplanting en dakvorm van bijgebouwen bij het verbouwen van een eengezinswoning (HOB), aanleggen van verharding in de voortuinstrook, regularisatie van bouwen dakkapellen en van tuinberging.
Locatie: Appelkantstraat 14
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 4/06/2021 tot en met 3/07/2021 er inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Heuvelstraat)

Aanvrager: Demaerel Michael
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor afwijking gemeentelijke bouwcode voor de bouwhoogte van hoofdgebouwen bij het verbouwen van een eengezinswoning (HOB), slopen van bijgebouw, aanleggen van een openluchtzwembad en verhardingen, vellen van hoogstambomen.
Locatie: Heuvelstraat 99
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 4/06/2021 tot en met 3/07/2021 er inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Lindelei)

Aanvrager: Vanhove Glen
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor afwijking gemeentelijke bouwcode voor de tuindiepte bij het verbouwen van een eengezinswoning (HOB).
Locatie: Lindelei 5
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 28/05/2021 tot en met 26/06/2021 er inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Hovesesteenweg)

Aanvrager: BVBA Wijndomein Oud Conynsbergh
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor afwijking gewestplanvoorschriften (VCRO art. 4.4.6) bij het aanleggen van een parking (heraanvraag).
Locatie: Hovesesteenweg z/n
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 28/05/2021 tot en met 26/06/2021 er inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Gillegomstraat/Vremdesesteenweg)

Aanvrager: NV Bouwprojecten Cogghe
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor slopen van gebouwen, bouwen van een meergezinswoning (22 woonentiteiten) met ondergrondse parking.
Locatie: Gillegomstraat 90-92/Vremdesesteenweg 61
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 28/05/2021 tot en met 26/06/2021 er inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Zwaluwstraat)

Aanvrager: Schepers Georg
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor afwijking verkavelingsvoorschriften voor de inplanting van bijgebouwen bij het bouwen van een tuinberging.
Locatie: Zwaluwstraat 28
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 18/05/2021 tot en met 16/06/2021 er inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Boshoek)

Aanvrager: Emmens Willy
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor functiewijziging van bedrijfswoning met bijgebouw (tuinbouw) naar particuliere woning met bijgebouw en verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning (HOB) en bijgebouw.
Locatie: Boshoek 203
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 18/05/2021 tot en met 16/06/2021 er inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Mussenhoevelaan)

Aanvrager: Ceuppens Maxim
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor afwijking gemeentelijke bouwcode voor de inplanting van hoofdgebouwen bij het verbouwen van een eengezinswoning (OB), aanleggen van verharding in de voortuinstrook en reliƫfwijziging.
Locatie: Mussenhoevelaan 63
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 7/05/2021 tot en met 5/06/2021 er inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Broechemsesteenweg)

Aanvrager: Vanderhoeven Yves
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van 1 perceel voor open bebouwing (heraanvraag).
Locatie: Broechemsesteenweg 73-75
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 30/04/2021 tot en met 29/05/2021 er inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Procedure voor openbare onderzoeken

Je kan tijdens het openbaar onderzoek de dossiers inkijken aan het loket Omgeving (raadpleeg hiervoor de openingsuren).

Het doel van het openbaar onderzoek is de bevolking de kans te geven om hun eventuele bezwaren tegen een vergunningsaanvraag te uiten.

Iedereen kan gedurende de termijn van het openbaar onderzoek, schriftelijk of digitaal, opmerkingen en bezwaren indienen.
Te richten aan:
College van burgemeester en schepenen
Heuvelstraat 91, 2530 Boechout
omgeving@boechout.be

Na afsluiting van het openbaar onderzoek wordt een vergunning door het college van burgemeester en schepenen verleend of geweigerd. In deze vergunning/weigering kan je lezen of en hoe er rekening werd gehouden met de elementen van bezwaar.