Overzicht openbare onderzoeken (lopend)

Lopende openbare onderzoeken:

Aanvraag omgevingsvergunning (Het Veld)

Aanvrager: Tacha Lens
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen: aanleggen van verharding in de voortuinstrook - niet conform verkavelingsvoorschriften (> 15 jaar).
Locatie: Het Veld 9
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 03/07/2020 tot en met 01/08/2020 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Eksterstraat)

Aanvrager: Knollenburg Johan
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen: afwijking verkavelingsvoorschriften voor de inplanting van bijgebouwen bij het bouwen van een tuinberging aan een eengezinswoning (HOB).
Locatie: Eksterstraat 4
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 03/07/2020 tot en met 01/08/2020 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Hovesesteenweg)

Aanvrager: BVBA Wijndomein Oud Conynsbergh
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen: afwijking gewestplanvoorschriften (VCRO art. 4.4.6) bij het aanleggen van parking.
Locatie: Hovesesteenweg z/n
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 26/06/2020 tot en met 25/07/2020 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Schransstraat)

Aanvrager: Godon Sofie
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen: afwijking gemeentelijke bouwcode voor de kroonlijsthoogte van het hoofdgebouw bij verbouwen en functiewijziging van fc industrie en bedrijvigheid (diamantslijperij) naar fc dienstverlening en vrije beroepen (hoorcentrum en logopediepraktijk).
Locatie: Schransstraat 22
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 26/06/2020 tot en met 25/07/2020 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Het Veld)

Aanvrager: Gielen Wouter
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen: afwijking gemeentelijke bouwcode voor de bouwdiepte van de dakverdieping bij het bouwen van een eengezinswoning (HOB) (heraanvraag) en aanleggen van verharding in de voor- en zijtuinstrook.
Locatie: Het Veld 3
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 26/06/2020 tot en met 25/07/2020 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag provinciale omgevingsvergunning (Mussenhoevelaan )

Aanvrager: Toma Power bv
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (met inbegrip van wijziging van vegetatie of KLE) en voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit:
bouwen van een glastuinbouwcomplex met geïntegreerde bedrijfswoning, terreinaanlegwerken (vellen houtopstanden, reliëfwijzigingen, omleggen geklasseerde waterloop, aanleggen verharding) en voor de exploitatie van een glastuinbouwcomplex (rubricering 3.2.2.b – 3.4.2 – 6.4.1 – 6.5.1 – 12.1.1.2.b – 12.2.2 – 12.3.2 – 15.1.1 – 17.3.2.1.1.1.b – 17.3.3.2.b – 17.3.4.2.b – 17.3.5.2.b - 17.3.6.2.b - 17.3.7.1.b – 17.3.8.1 – 17.4 – 31.1.3 – 43.1.3 – 53.8.2).
Locatie: Mussenhoevelaan 149
De deputatie van de provincie Antwerpen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 22/06/2020 tot en met 21/07/2020 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be
 

Aanvraag omgevingsvergunning (Heuvelstraat)

Aanvrager: Vervliet Karen
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen: afwijking gemeentelijke bouwcode voor fietsstalplaatsen bij de regularisatie van gedeelte gelijkvloers en van functiewijziging van fc wonen naar fc detailhandel (kledingwinkel - gelijkvloers) en fc kantoor en diensten (schoonheidssalon- 1e en 2e verdieping)
Locatie: Heuvelstraat 96
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 19/06/2020 tot en met 18/07/2020 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Gewijzigde aanvraag omgevingsvergunning (Eksterstraat)

Aanvrager: De Herdt Davina
Betreft een gewijzigde aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen: afwijking verkavelingsvoorschriften voor de inplanting en aard gevelmaterialen van bijgebouwen bij het bouwen van een tuinberging.
Locatie: Eksterstraat 10
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 03/07/2020 tot en met 01/08/2020 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Lispersteenweg)

Aanvrager: Pues Bart
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen: afwijking gemeentelijke bouwcode voor uitsprongen tov het voorgevelvlak bij het verbouwen van een eengezinswoning (OB).
Locatie: Lispersteenweg 107
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 12/06/2020 tot en met 11/07/2020 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag provinciale omgevingsvergunning (Nijverheidsstraat)

Aanvrager: Reynders Pharmaceutical Labels nv
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit:
•de sloop van een deel van een drukkerij, inclusief inpandige bedrijfswoning;
•de sloop van een fietsenstalling
•de verbouwing en uitbreiding van een drukkerij, inclusief inpandige bedrijfswoning
•de sloop en aanleg van verharding
•de aanzienlijke wijziging van het reliëf in functie van de aanleg van een laadkade en de inrit van een ondergrondse parkeergarage
en het verder exploiteren van een drukkerij na verandering door wijziging en uitbreiding (3.4.1.a - 11.1.3.a - 11.2.2.a - 12.2.2 - 15.1.1 - 16.3.2.b - 17.3.2.2.1 - 17.3.4.1.a - 17.3.6.1.a - 17.3.7.1.a - 17.3.8.2 - 23.3.1.c - 33.4.1.c - 43.1.1.a).
Locatie: Nijverheidsstraat 13-15
 
De deputatie van de provincie Antwerpen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van09/06/2020 tot en met 08/07/2020 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be
 

Gewijzigde aanvraag omgevingsvergunning (Eksterstraat)

Aanvrager: Cortebeeck Eef
Betreft een gewijzigde aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen: afwijking verkavelingsvoorschriften voor de inplanting en aard gevelmaterialen van bijgebouwen bij het bouwen van een tuinberging.
Locatie: Eksterstraat 8
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 01/07/2020 tot en met 01/08/2020 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

 

Procedure voor openbare onderzoeken

Je kan tijdens het openbaar onderzoek de dossiers inkijken aan het loket Omgeving (raadpleeg hiervoor de openingsuren).

Het doel van het openbaar onderzoek is de bevolking de kans te geven om hun eventuele bezwaren tegen een vergunningsaanvraag te uiten.

Iedereen kan gedurende de termijn van het openbaar onderzoek, schriftelijk of digitaal, opmerkingen en bezwaren indienen.
Te richten aan:
College van burgemeester en schepenen
Heuvelstraat 91, 2530 Boechout
omgeving@boechout.be

Na afsluiting van het openbaar onderzoek wordt een vergunning door het college van burgemeester en schepenen verleend of geweigerd. In deze vergunning/weigering kan je lezen of en hoe er rekening werd gehouden met de elementen van bezwaar.