Overzicht openbare onderzoeken (lopend)

Lopende openbare onderzoeken:

Aanvraag omgevingsvergunning (Lange Kroonstraat)

Aanvrager: Debrauwere Geoffroy
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor afwijking gemeentelijke bouwcode voor de bouwdiepte van het hoofdgebouw bij het verbouwen van een eengezinswoning (GB).
Locatie: Lange Kroonstraat 132
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 5/03/2021 tot en met 3/04/2021 er inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Kapelleveldstraat)

Aanvrager: Pauwels Arthur
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor bouwen van een eengezinswoning (HOB) en aanleggen van verharding in de voortuinstrook - niet-conform verkavelingsvoorschriften (> 15 jaar).
Locatie: Kapelleveldstraat 66
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 26/02/2021 tot en met 27/03/2021 er inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Zwaluwstraat)

Aanvrager: Van Hemeldonck Erwann
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor afwijking verkavelingsvoorschriften voor de inplanting van bijgebouwen bij het bouwen van een tuinberging.
Locatie: Zwaluwstraat 42
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 19/02/2021 tot en met 20/03/2021 er inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Hovesesteenweg)

Aanvrager: De Buck Philippe
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor afwijking gemeentelijke bouwcode voor de minimale afmetingen van percelen en van de bouwhoogte van het hoofdgebouw bij het verkavelen van 1 perceel voor halfopen bebouwing en slopten van bijgebouwen.
Locatie: Hovesesteenweg 90-92
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 19/02/2021 tot en met 20/03/2021 er inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Hellestraat)

Aanvrager: Sabo Stijn
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning (OB) en aanleggen van verharding in de voortuinstrook - niet-conform verkavelingsvoorschriften (> 15 jaar).
Locatie: Hellestraat 18C
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 19/02/2021 tot en met 20/03/2021 er inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Jan Frans Willemsstraat)

Aanvrager: BVBA Multident
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor afwijking gemeentelijke bouwcode voor de vrije hoogte van handelsruimten bij de functiewijziging (gelijkvloers) van fc wonen naar fc kantoor, dienstverlening en vrije beroepen (tandartspraktijk).
Locatie: Jan Frans Willemsstraat 83 bus 1
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 12/02/2021 tot en met 13/03/2021 er inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Appelkantstraat)

Aanvrager: BV Artela & Co
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor afwijking gemeentelijke bouwcode mbt parkeerplaatsen op eigen terrein bij de functiewijziging van fc industrie en bedrijvigheid (magazijn) naar fc detailhandel (interieurzaak).
Locatie: Appelkantstraat 10B
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 12/02/2021 tot en met 13/03/2021 er inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Eekstraat)

Aanvrager: Renders Armand
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor ophogen en nivelleren van landbouwgrond.
Locatie: Eekstraat z/n
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 12/02/2021 tot en met 13/03/2021 er inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Emiel Vanderstraetenlei/Molenlei/Jan Cockxplein)

Aanvrager: NV Gands
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor verkaveling BMT-site deel 3 van 23 loten, weg-, riolerings- en omgevingswerken.
Locatie: Emiel Vanderstraetenlei 1-17/Molenlei 78/Jan Cockxplein 1-7
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 5/02/2021 tot en met 6/03/2021 er inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Vremdesesteenweg)

Aanvrager: Van Hoydonck Wim
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning (OB) met carport en aanleggen van verharding in de voortuinstrook - niet-conform verkavelingsvoorschriften (> 15 jaar).
Locatie: Vremdesesteenweg 190
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 29/01/2021 tot en met 27/02/2021 er inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (De Cletse)

Aanvrager: NV Gands
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor afwijking stedenbouwkundige voorschriften RUP site BMT/stationsomgeving voor de oppervlakte van wooneenheden bij het bouwen van een parkvilla (20 woonentiteiten) met ondergrondse parkeergarage en van 6 gekoppelde eengezinswoningen, weg-, riolerings-, en omgevingswerken.
Locatie: De Cletse 1-7
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 22/01/2021 tot en met 20/02/2021 er inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Veldkant)

Aanvrager: Theys Patrick
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor slopen en herbouwen van zonevreemde woning (OB) met bijgebouw en reliƫfwijzigingen.
Locatie: Veldkant 23
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 22/01/2021 tot en met 20/02/2021 er inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Procedure voor openbare onderzoeken

Je kan tijdens het openbaar onderzoek de dossiers inkijken aan het loket Omgeving (raadpleeg hiervoor de openingsuren).

Het doel van het openbaar onderzoek is de bevolking de kans te geven om hun eventuele bezwaren tegen een vergunningsaanvraag te uiten.

Iedereen kan gedurende de termijn van het openbaar onderzoek, schriftelijk of digitaal, opmerkingen en bezwaren indienen.
Te richten aan:
College van burgemeester en schepenen
Heuvelstraat 91, 2530 Boechout
omgeving@boechout.be

Na afsluiting van het openbaar onderzoek wordt een vergunning door het college van burgemeester en schepenen verleend of geweigerd. In deze vergunning/weigering kan je lezen of en hoe er rekening werd gehouden met de elementen van bezwaar.