Overzicht openbare onderzoeken omgevingsdecreet (lopend)

Lopende openbare onderzoeken:

Aanvraag omgevingsvergunning (Oude Steenweg)

Aanvrager: Michielsens Walter
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor afwijking gemeentelijke bouwcode voor het bouwen van dakkapellen, de inplanting van bijgebouwen en de vrije hoogte van verblijfsruimten bij het bouwen van dakkapellen, regularisatie van verbouwen eengezinswoning (HOB) en van bouwen tuinberging. 
Locatie: Oude Steenweg 93
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 30 september 2022 tot en met 29 oktober 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Aanvraag omgevingsvergunning (Veldkant)

Aanvrager: Verstuyft Hans
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor afwijking gemeentelijke bouwcode voor de bouwbreedte van hoofdgebouwen en bouwhoogte van bijgebouwen bij het slopen en herbouwen van een zonevreemde eengezinswoning (OB) en bijgebouwen, aanleggen van een wadi) 
Locatie: Veldkant 26
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 23 september 2022 tot en met 22 oktober 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Aanvraag omgevingsvergunning (Berthoutstraat)

Aanvrager: BVBA Landmeterskantoor Van Eester
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor bijstellen verkavelingsvergunning: uitbreiden van de bouwstrook voor hoofdgebouwen (lot 1 en lot 2) 
Locatie: Berthoutstraat 125-127
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 9 september 2022 tot en met 8 oktober 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Aanvraag omgevingsvergunning (Boshoek)

Aanvrager: Belmans Jan
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor afwijking gemeentelijke bouwcode voor de tuindiepte bij het verkavelen van 2 percelen waarvan 1 voor gesloten bebouwing en 1 voor halfopen bebouwing 
Locatie: Boshoek 10-12
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 2 september 2022 tot en met 1 oktober 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Aanvraag omgevingsvergunning (Hovesesteenweg)

Aanvrager: De Haes Bert
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor afwijking gemeentelijke bouwcode voor de bouwhoogte en dakvorm van bijgebouw en voor de hoogte van tuinafsluitingen bij het slopen van bijgebouwen, verbouwen van tweewoonst naar eengezinswoning (OB), bouwen van een serre, reliëfwijziging, aanleggen van parkeerplaatsen en van een openluchtzwembad.
Locatie: Hovesesteenweg 44
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 30 augustus 2022 tot en met 29 september 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Aanvraag omgevingsvergunning (Veldkant)

Aanvrager: De Roover Linda
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor functiewijziging van tuinderswoning met inpakruimte naar particuliere woning met berging en regularisatie van voorgevelwijziging.
Locatie: Veldkant 16
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 26 augustus 2022 tot en met 24 september 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Aanvraag omgevingsvergunning (Alexander Franckstraat)

Aanvrager: NV Rusthuis Avondvrede
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor een afwijking van de gemeentelijke bouwcode voor de bouwbreedte en bouwdiepte van hoofdgebouwen, groendak, parkeeraantallen, ondergronds parkeren, woonkwaliteit van de assistentiewoningen (oppervlakte woonentiteiten, terrassen, bergingen en afvalberging), in- en uitsprongen van niet beweegbare delen bij het slopen van gebouwen, herbouwen van rusthuis (15 assistentiewoningen en 64 kamers), vellen van 5 hoogstambomen, reliëfwijzigingen, aanleggen van verhardingen en een wadi - niet-conform verkavelingsvoorschriften (>15jaar) + uitbaten van een rust- en verzorgingstehuis. 
Locatie: Alexander Franckstraat 34 / Elfbunderweg 9
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 8 augustus 2022 tot en met 6 september 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Kapelleveldstraat)

Aanvrager: Nicolaï Kris
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor afwijking gemeentelijke bouwcode voor de bouwhoogte van hoofdgebouwen bij het bouwen van een eengezinswoning (GB) en aanleggen van verharding in de voortuinstrook.                                                                                                                                    Locatie: Kapelleveldstraat 46
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 28 juli 2022 tot en met 26 augustus 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Aanvraag omgevingsvergunning (Boningrode)

Aanvrager: Goyvaerts Rudi
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor afwijking gemeentelijke bouwcode voor de inplanting en bouwbreedte van hoofdgebouwen bij het verbouwen van een eengezinswoning (OB), aanleggen van verharding in de voortuinstrook en vellen van 1 hoogstamboom.
Locatie: Boningrode 1
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 25 juli 2022 tot en met 23 augustus 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Aanvraag omgevingsvergunning (Hellestraat)

Aanvrager: OI Regionaal Instituut voor Dringende Hulpverlening Krisisinfo-Netwerk-Antwerpen
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor afwijking gemeentelijke bouwcode voor het overwelven van baangrachten.
Locatie: Hellestraat 65
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 25 juli 2022 tot en met 23 augustus 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Aanvraag omgevingsvergunning (Kapelleveldstraat)

Aanvrager: Clauwers Quinten
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor functiewijziging van fc kantoorfunctie, dienstverlening en vrije beroepen naar fc wonen, verbouwen van mini-crèche naar een eengezinswoning (GB) en aanleggen van verharding in de voortuinstrook.
Locatie: Kapelleveldstraat 55
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 20 juli 2022 tot en met 18 augustus 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Aanvraag omgevingsvergunning (Oude Steenweg)

Aanvrager: Verstraelen Patricia
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor afwijking stedenbouwkundige voorschriften RUP Koude Beekvallei-deel Molenveld voor de oppervlakte en aard dak- en gevelmaterialen van bijgebouwen bij de regularisatie van bouwen van een blokhut ifv zorgwonen.
Locatie: Oude Steenweg 68 bus 1
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 14 juli 2022 tot en met 12 augustus 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Aanvraag omgevingsvergunning (Pietingbaan)

Aanvrager: Ceyssens Peter
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor slopen van woning en bijgebouwen, herbouwen van zonevreemde eengezinswoning (OB) en 4 bijgebouwen, vellen van 7 hoogstambomen.
Locatie: Pietingbaan 104
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 8 juli 2022 tot en met 6 augustus 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Aanvraag omgevingsvergunning (Provinciesteenweg)

Aanvrager: Westerkamp Kim
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor afwijking gemeentelijke bouwcode voor de vrije hoogte van verblijfsruimten bij het verbouwen van een eengezinswoning (GB).
Locatie: Provinciesteenweg 560
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 8 juli 2022 tot en met 6 augustus 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Aanvraag omgevingsvergunning (Zwaluwstraat)

Aanvrager: Vandenhouwe Ilse
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor afwijking verkavelingsvoorschriften voor het aanleggen van verhardingen in de voortuinstrook.
Locatie: Zwaluwstraat 38
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 8 juli 2022 tot en met 6 augustus 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Aanvraag omgevingsvergunning (Vremdesesteenweg)

Aanvrager: Vermonden Raoul
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor afwijking gemeentelijke bouwcode voor de kroonlijsthoogte van het hoofdgebouw bij het slopen en herbouwen van een eengezinswoning (GB).
Locatie: Vremdesesteenweg 15
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 1 juli 2022 tot en met 30 juli 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Aanvraag omgevingsvergunning (Millegemweg)

Aanvrager: Vangenechten Toon
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor afwijking gemeentelijke bouwcode voor de bouwbreedte van hoofdgebouwen bij het slopen en herbouwen van een zonevreemde eengezinswoning (OB) en regularisatie van aanleggen wadi.  
Locatie: Millegemweg 94
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 1 juli 2022 tot en met 30 juli 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Aanvraag omgevingsvergunning (Lange Kroonstraat/Heuvelstraat)

Aanvrager: VZW Sint-Gabriëlcollege
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor afwijking stedenbouwkundige voorschriften RUP site BMT/stationsomgeving voor de parkeercoëfficiënten, de inplanting (lagere school en wetenschapsvleugel), de bouwhoogte (wetenschapsvleugel), de bebouwbare oppervlakte en de verhardingen bij het slopen van prefabschool en containerklassen, bouwen van 2 schoolgebouwen (lagere school en wetenschapsgebouw), verbouwen van schoolgebouw (A-blok), verwijderen en aanleggen van verhardingen, aanleggen van voetbalveld en vellen van 17 hoogstambomen + exploitatie van de school.  
Locatie: Lange Kroonstraat 72/Heuvelstraat 25
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 24 juni 2022 tot en met 23 juli 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Aanvraag omgevingsvergunning (Spokenhofstraat/Konijnenbergstraat/Mussenhoevelaan)

Aanvrager: BVBA Wijndomein Oud Conynsbergh
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor bouwen van een bedrijfsgebouw ifv wijnbouw, aanleggen van parking en verhardingen en reliëfwijzigingen + de exploitatie van een wijnbedrijf en bronbemaling (heraanvraag).  
Locatie: Spokenhofstraat 26/Konijnenbergstraat 2/Mussenhoevelaan 123
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 17 juni 2022 tot en met 16 juli 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Aanvraag omgevingsvergunning (Sint-Bernardsstraat)

Aanvrager: Taveirne Olivier
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor functiewijziging van tuinderswoning en loods naar particuliere woning en therapiecentrum.  
Locatie: Sint-Bernardsstraat 9
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 10 juni 2022 tot en met 9 juli 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

 

Procedure voor openbare onderzoeken

Je kan tijdens het openbaar onderzoek de dossiers inkijken aan het loket omgeving (raadpleeg hiervoor de openingsuren). Het doel van het openbaar onderzoek is de bevolking de kans te geven om hun eventuele bezwaren tegen een vergunningsaanvraag te uiten.

Iedereen kan gedurende de termijn van het openbaar onderzoek, schriftelijk of digitaal, opmerkingen en bezwaren indienen.

  • Te richten aan:

College van burgemeester en schepenen
Heuvelstraat 91, 2530 Boechout

of via omgeving@boechout.be

Na afsluiting van het openbaar onderzoek wordt een vergunning door het college van burgemeester en schepenen verleend of geweigerd. In deze vergunning/weigering kan je lezen of en hoe er rekening werd gehouden met de elementen van bezwaar.