Overzicht openbare onderzoeken omgevingsdecreet (lopend)

Lopende openbare onderzoeken:

Aanvraag omgevingsvergunning (George Van Raemdoncklaan)

Aanvrager: VZW Organisatie Broeders Van Liefde
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor afwijking gemeentelijke bouwcode voor de inplanting en bouwbreedte van het hoofdgebouw bij het verbouwen van een arbeidszorgcentrum (OB) en aanleggen van verharding in de zij- en achtertuin.
Locatie: George Van Raemdoncklaan 5
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 17/09/2021 tot en met 16/10/2021 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Weverstraat)

Aanvrager: Raemdonck Els
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een paardenstal, aanleggen van een overwelving, regularisatie en vellen van hoogstambomen + grondwaterwinning.
Locatie: Weverstraat 195
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 17/09/2021 tot en met 16/10/2021 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Weverstraat)

Aanvrager: Hubeau Jasper
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning (OB) en regularisatie van aanleggen verharding in de voortuinstrook - niet-conform verkavelingsvoorschriften (> 15 jaar).
Locatie: Weverstraat 166
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 20/08/2021 tot en met 18/09/2021 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Terbankstraat)

Aanvrager: Wouters Tim
Betreft een aanvraag tot afwijking gemeentelijke bouwcode voor de inplanting van hoofdgebouw en van bijgebouwen bij het verbouwen van een eengezinswoning (OB), aanleggen van verharding in de voortuinstrook en regularisatie van uitbreiden carport en van bouwen poolhouse.
Locatie: Terbankstraat 10
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 20/08/2021 tot en met 18/09/2021 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (De Lochtlaan)

Aanvrager: De Vos Cedric
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning (HOB) - niet-conform verkavelingsvoorschriften (> 15 jaar).
Locatie: De lochtlaan 25
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 20/08/2021 tot en met 18/09/2021 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Vinkenstraat)

Aanvrager: Coussement Andy
Betreft een aanvraag tot afwijking gemeentelijke bouwcode voor de inplanting van bijgebouwen bij het bouwen van een tuinberging.
Locatie: Vinkenstraat 19
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 18/08/2021 tot en met 16/09/2021 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Spokenhofstraat)

Aanvrager: BVBA Wijndomein Oud Conynsbergh
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit voor een bronbemaling.
Locatie: Spokenhofstraat 26 - 2530 Boechout
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 18/08/2021 tot en met 16/09/2021 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Procedure voor openbare onderzoeken

Je kan tijdens het openbaar onderzoek de dossiers inkijken aan het loket omgeving (raadpleeg hiervoor de openingsuren). Het doel van het openbaar onderzoek is de bevolking de kans te geven om hun eventuele bezwaren tegen een vergunningsaanvraag te uiten.

Iedereen kan gedurende de termijn van het openbaar onderzoek, schriftelijk of digitaal, opmerkingen en bezwaren indienen.

  • Te richten aan:

College van burgemeester en schepenen
Heuvelstraat 91, 2530 Boechout

of via omgeving@boechout.be

Na afsluiting van het openbaar onderzoek wordt een vergunning door het college van burgemeester en schepenen verleend of geweigerd. In deze vergunning/weigering kan je lezen of en hoe er rekening werd gehouden met de elementen van bezwaar.