Overzicht openbare onderzoeken omgevingsdecreet (lopend)

Lopende openbare onderzoeken:

Aanvraag omgevingsvergunning (Lange Kroonstraat/Heuvelstraat)

Aanvrager: VZW Sint-Gabriëlcollege
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor afwijking stedenbouwkundige voorschriften RUP site BMT/stationsomgeving voor de parkeercoëfficiënten, de inplanting (lagere school en wetenschapsvleugel), de bouwhoogte (wetenschapsvleugel), de bebouwbare oppervlakte en de verhardingen bij het slopen van prefabschool en containerklassen, bouwen van 2 schoolgebouwen (lagere school en wetenschapsgebouw), verbouwen van schoolgebouw (A-blok), verwijderen en aanleggen van verhardingen, aanleggen van voetbalveld en vellen van 17 hoogstambomen + exploitatie van de school.  
Locatie: Lange Kroonstraat 72/Heuvelstraat 25
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 24 juni 2022 tot en met 23 juli 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Aanvraag omgevingsvergunning (Spokenhofstraat/Konijnenbergstraat/Mussenhoevelaan)

Aanvrager: BVBA Wijndomein Oud Conynsbergh
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor bouwen van een bedrijfsgebouw ifv wijnbouw, aanleggen van parking en verhardingen en reliëfwijzigingen + de exploitatie van een wijnbedrijf en bronbemaling (heraanvraag).  
Locatie: Spokenhofstraat 26/Konijnenbergstraat 2/Mussenhoevelaan 123
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 17 juni 2022 tot en met 16 juli 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Aanvraag omgevingsvergunning (Sint-Bernardsstraat)

Aanvrager: Taveirne Olivier
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor functiewijziging van tuinderswoning en loods naar particuliere woning en therapiecentrum.  
Locatie: Sint-Bernardsstraat 9
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 10 juni 2022 tot en met 9 juli 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Aanvraag omgevingsvergunning (Boechoutveldweg)

Aanvrager: Pruuost Peter
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor aanleggen van een veedrinkpoel en ophogen van grond.  
Locatie: Boechoutveldweg z/n
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 30 mei 2022 tot en met 28 juni 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Aanvraag omgevingsvergunning (Zwaluwstraat)

Aanvrager: Denis Karlien
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor afwijking verkavelingsvoorschriften voor de inplanting van bijgebouwen bij de regularisatie van bouwen tuinberging.  
Locatie: Zwaluwstraat 17
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 26 mei 2022 tot en met 24 juni 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Aanvraag omgevingsvergunning (Lispersteenweg)

Aanvrager: NV Algemene Bouwonderneming Vlassak-Verhulst
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor afwijking gemeentelijke bouwcode voor de hoogte van tuinafsluitingen bij het aanleggen van openluchtzwembad en verharding, oprichten van tuinmuur, wijzigen van aard materialen vergunde garage en regularisatie van vellen van 2 hoogstambomen.  
Locatie: Lispersteenweg 63
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 20 mei 2022 tot en met 18 juni 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Aanvraag omgevingsvergunning (Berthoutstraat)

Aanvrager: BV Octoffice
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor afwijking verkavelingsvoorschriften voor het aanleggen van verhardingen in de voortuinstrook bij de regularisatie van aanleggen verharding in de voortuinstrook (wijziging t.o.v. de vergunde bouwplannen).  
Locatie: Berthoutstraat 84
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 13 mei 2022 tot en met 11 juni 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Aanvraag omgevingsvergunning (Mechelsesteenweg)

Aanvrager: De Roover Linda
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor functiewijziging van tuinderswoning met inpakruimte naar particuliere woning met berging.  
Locatie: Mechelsesteenweg 274
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 13 mei 2022 tot en met 11 juni 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Aanvraag omgevingsvergunning (Provinciesteenweg)

Aanvrager: NV Getrans
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor verkavelen van 2 percelen voor halfopen bebouwing en vellen van hoogstambomen.  
Locatie: Provinciesteenweg 290-292
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 6 mei 2022 tot en met 4 juni 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Aanvraag omgevingsvergunning (Hovesesteenweg)

Aanvrager: Van Bavel Leo
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor afwijking gemeentelijke bouwcode voor de inplanting van bijgebouwen bij het bouwen van fietsenberging in de voortuinstrook.  
Locatie: Hovesesteenweg 79
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 22 april 2022 tot en met 21 mei 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Aanvraag omgevingsvergunning (Vremdesesteenweg)

Aanvrager: Simons Jelle
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor afwijking gemeentelijke bouwcode voor bouwen dakkapellen bij het bouwen van een dakkapel niet-conform verkavelingsvoorschriften (> 15 jaar) en regularisatie van vergroten raam.  
Locatie: Vremdesesteenweg 225
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 22 april 2022 tot en met 21 mei 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Aanvraag omgevingsvergunning (Gillegomstraat/Vremdesesteenweg)

Aanvrager: NV Bouwprojecten Cogghe
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor afwijking gemeentelijke bouwcode voor de dakkapellen bij het slopen van gebouwen en bouwen van 10 gekoppelde eengezinswoningen.  
Locatie: Gillegomstraat 90-102/Vremdesesteenweg 61-65
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 8 april 2022 tot en met 7 mei 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Aanvraag omgevingsvergunning (Oude Steenweg)

Aanvrager: BVBA Woonplus
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor afwijking gemeentelijke bouwcode voor de verharding in de voortuinstrook bij de regularisatie van aanleggen verharding in de voortuinstrook (wijziging t.o.v. de vergunde bouwplannen).  
Locatie: Oude Steenweg 70
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 1 april 2022 tot en met 30 april 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Aanvraag omgevingsvergunning (Vremdesesteenweg)

Aanvrager: Van Herwegen Stefan
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor verkavelen van 6 percelen voor halfopen bebouwing en vellen van hoogstambomen.  
Locatie: Vremdesesteenweg 197 - 199B
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 1 april 2022 tot en met 30 april 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Aanvraag omgevingsvergunning (Eksterstraat)

Aanvrager: De Ridder Thierry 
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor afwijking verkavelingsvoorschriften voor de inplanting van bijgebouwen bij het bouwen van een tuinberging.  
Locatie: Eksterstraat 28
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 25 maart 2022 tot en met 23 april 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Aanvraag omgevingsvergunning (Vinkenstraat)

Aanvrager: Wouters Jasper
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor afwijking gemeentelijke bouwcode voor de dakvorm van bijgebouwen bij het verbouwen van een eengezinswoning (OB), aanleggen van verharding in de voortuinstrook en regularisatie van bouwen bijgebouw.     
Locatie: Vinkenstraat 48
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 18 maart 2022 tot en met 16 april 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Aanvraag omgevingsvergunning (Jan Frans Willemsstraat)

Aanvrager: Kegels Anke
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor afwijking gemeentelijke bouwcode voor de inplanting van hoofdgebouwen, bouwen dakkapellen en vrije hoogte van leefruimten bij bouwen van erker en regularisatie van verbouwen eengezinswoning (HOB).     
Locatie: Jan Frans Willemsstraat 47
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 18 maart 2022 tot en met 16 april 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Aanvraag omgevingsvergunning (Jan Frans Willemsstraat)

Aanvrager: BV Equipe Stric
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor afwijking gemeentelijke bouwcode voor de vereiste fietsstalplaatsen bij een functiewijziging van fc kantoorfunctie, dienstverlening en vrije beroepen (bank) naar fc detailhandel (optiek), voorgevelwijziging en plaatsen van lichtreclame.     
Locatie: Jan Frans Willemsstraat 2
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 11 maart 2022 tot en met 9 april 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Aanvraag omgevingsvergunning (Pietingbaan)

Aanvrager: Ceyssens Peter
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor slopen van woning en bijgebouwen, herbouwen van zonevreemde eengezinswoning (OB) en 3 bijgebouwen, vellen van 7 hoogstambomen.     
Locatie: Pietingbaan 104
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 11 maart 2022 tot en met 9 april 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Aanvraag omgevingsvergunning (Spechtstraat)

Aanvrager: Cantens Dirk
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor afwijking verkavelingsvoorschriften voor het aanleggen van verhardingen in de voortuinstrook bij het heraanleggen van verhardingen in de tuinstroken en aanleggen van een zwemvijver.     
Locatie: Spechtstraat 18
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 11 maart 2022 tot en met 9 april 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Aanvraag omgevingsvergunning (Oude Steenweg)

Aanvrager: Hammels Chantal
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor een afwijking gemeentelijke bouwcode voor de inplanting van bijgebouwen bij de regularisatie van bouwen tuinberging.     
Locatie: Oude Steenweg 87
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 4 maart 2022 tot en met 2 april 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Aanvraag omgevingsvergunning (Berthoutstraat)

Aanvrager: De Wit Patrick
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor een afwijking van de verkavelingsvoorschriften voor de bouwhoogte en dakvorm van constructies in de zijtuinstrook bij de regularisatie van bouwen carport, van aanleggen van openluchtzwembad, van vijver en van verhardingen in de zij- en achtertuinstrook.     
Locatie: Berthoutstraat 70
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 25 februari 2022 tot en met 26 maart 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Kapelleveldstraat)

Aanvrager: Palmers Bart
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van 2 percelen voor gesloten bebouwing.     
Locatie: Kapelleveldstraat 118-120
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 25 februari 2022 tot en met 26 maart 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Janssenlei/George Van Raemdoncklaan)

Aanvrager: OPDRAVER Pidpa
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het herinrichten van de rijbaan, uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken + bronbemaling in het kader van wegenis- en rioleringswerken.     
Locatie: Janssenlei/George Van Raemdoncklaan
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 11 februari 2022 tot en met 12 maart 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Pastoorsleike)

Aanvrager: Sels Alexander
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van 2 eengezinswoningen (OB), wijzigen van ondergrondse parking, regularisatie van bouwen dakkapellen en gevelwijzigingen garage/hobbyruimte, en van plaatsen poort.     
Locatie: Pastoorsleike 15-16
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 11 februari 2022 tot en met 12 maart 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.beOver de aanvraag werd reeds een openbaar onderzoek gehouden. Een nieuw openbaar onderzoek wordt nu gehouden omwille van de toepassing van de administratieve lus. Er werd ontbrekende info toegevoegd aan het dossier.

Aanvraag omgevingsvergunning (Eksterstraat)

Aanvrager: NV Matexi Projects
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor een afwijking van de verkavelingsvoorschriften voor het aantal parkeerplaatsen bij het bouwen van 12 carports en aanleggen van 6 parkeerplaatsen.     
Locatie: Eksterstraat z/n
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 11 februari 2022 tot en met 12 maart 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Lange Kroonstraat)

Aanvrager: BV Nathalie Ribaudo
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor een afwijking van de gemeentelijke bouwcode voor de parkeeraantallen bij het verbouwen van een eengezinswoning (GB) naar 2 woonentiteiten.     
Locatie: Lange Kroonstraat 13
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 28 januari 2022 tot en met 26 februari 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Frans Segersstraat)

Aanvrager: Saldien Jelle
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor een afwijking van de gemeentelijke bouwcode voor de bouwhoogte van hoofdgebouwen bij het verbouwen van een eengezinswoning (HOB), bouwen van carport en tuinberging, reliëfwijziging en aanleggen van verharding in de voortuinstrook.    
Locatie: Frans Segersstraat 50
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 28 januari 2022 tot en met 26 februari 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Zwaluwstraat)

Aanvrager: Vandenhouwe Ilse
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor een afwijking van de verkavelingsvoorschriften voor de inplanting en oppervlakte van bijgebouwen, afwijking gemeentelijke bouwcode voor de inplanting van bijgebouwen bij het bouwen van een tuinberging.   
Locatie: Zwaluwstraat 38
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 28 januari 2022 tot en met 26 februari 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Binnensteenweg)

Aanvrager: Minnebach Dirk
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor een afwijking van de verkavelingsvoorschriften voor de aard gevelmaterialen hoofdgebouw en afwijking gemeentelijke bouwcode voor de vrije hoogte van leefruimten bij het verbouwen van een eengezinswoning (OB) en vellen van hoogstambomen.   
Locatie: Binnensteenweg 173
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 28 januari 2022 tot en met 26 februari 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Weverstraat)

Aanvrager: Jespers Tim
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor regularisatie van het aanleggen van een zwemvijver en van verhardingen - niet-conform verkavelingsvoorschriften (> 15 jaar)  
Locatie: Weverstraat 72
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 28 januari 2022 tot en met 26 februari 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Hovesesteenweg)

Aanvrager: Mertens Walter
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkavelingsvergunning: samenvoegen van lot 1 en 2, wijziging m.b.t. verharding in zij-en achtertuin (lot 1,2 en 3) 
Locatie: Hovesesteenweg 75
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 28 januari 2022 tot en met 26 februari 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Berthoutstraat)

Aanvrager: BV Pl@Nt
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor een zonevreemde functiewijziging van fc land- en tuinbouw naar tuinaanlegbedrijf. 
Locatie: Berthoutstraat 50
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 21 januari 2022 tot en met 19 februari 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Alexander Franckstraat)

Aanvrager: NV Rusthuis Avondvrede
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor een afwijking van de gemeentelijke bouwcode voor de bouwbreedte en bouwdiepte van hoofdgebouwen, groendak, parkeeraantallen, ondergronds parkeren, woonkwaliteit van de assistentiewoningen (oppervlakte woonentiteiten, terrassen, bergingen en afvalberging), in- en uitsprongen van niet beweegbare delen bij het slopen van gebouwen, herbouwen van rusthuis (15 assistentiewoningen en 64 kamers), vellen van 2 hoogstambomen, reliëfwijzigingen, aanleggen van verhardingen, parkeerplaatsen en een wadi + uitbaten van een rust- en verzorgingstehuis). 
Locatie: Alexander Franckstraat 34 / Elfbunderweg 9
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 21 januari 2022 tot en met 19 februari 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Sint-Bernardsstraat)

Aanvrager: Van De Berck Raoul
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor een afwijking van de gemeentelijke bouwcode voor de dakvorm van een carport bij het verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning (OB) en regularisatie van aanbouwen carport. 
Locatie: Sint-Bernardsstraat 54
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 30 december 2021 tot en met 28 januari 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Vremdesesteenweg)

Aanvrager: Proesmans Kobe
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van 1 perceel voor open bebouwing. 
Locatie: Vremdesesteenweg 211B
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 24/12/2021 tot en met 22 januari 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Zwaluwstraat)

Aanvrager: Hertogs Steven
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor een afwijking van de verkavelingsvoorschriften voor de inplanting en aard gevelmaterialen van bijgebouwen en afwijking gemeentelijke bouwcode voor de inplanting van bijgebouwen bij het bouwen van een tuinberging. 
Locatie: Zwaluwstraat 3
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 24/12/2021 tot en met 22 januari 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Pastoorsleike)

Aanvrager: Sels Alexander 
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor afwijking gemeentelijke bouwcode voor de nokhoogte hoofdgebouwen bij het bouwen van 2 eengezinswoningen (OB), wijzigen van ondergrondse parking, regularisatie van bouwen dakkapellen en gevelwijzigingen garage/hobbyruimte, en van plaatsen poort. 
Locatie: Pastoorsleike 15-16
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 17/12/2021 tot en met 15 januari 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Eggerseelstraat)

Aanvrager: Senepart Max
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor afwijking verkavelingsvoorschriften voor de dakvorm van het hoofdgebouw bij het verbouwen van een eengezinswoning (OB) en regularisatie van aanleggen van verharding in de voortuinstrook. 
Locatie: Eggerseelstraat 13
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 17/12/2021 tot en met 15 januari 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Zwaluwstraat)

Aanvrager: Hulin Yves
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor afwijking verkavelingsvoorschriften voor de inplanting en aard gevelmaterialen van bijgebouwen en afwijking gemeentelijke bouwcode voor de inplanting van bijgebouwen bij het bouwen van een tuinberging. 
Locatie: Zwaluwstraat 5
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 17/12/2021 tot en met 15 januari 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Wommelgemsesteenweg)

Aanvrager: Renier Stijn
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor slopen en herbouwen van bijgebouw (wijziging t.o.v. de vergunde bouwplannen)
Locatie: Wommelgemsesteenweg 121
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 10/12/2021 tot en met 8 januari 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Olieslagerijstraat)

Aanvrager: De Cock Roel
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor aanleggen van overdekte padelvelden, parkeerplaatsen, verhardingen, wadi en verbouwen van sportcentrum.
Locatie: Olieslagerijstraat 19
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 3/12/2021 tot en met 1 januari 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Veldkant)

Aanvrager: Hermans Virginia
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor functiewijziging van bedrijfswoning met bijgebouw (tuinbouw) naar particuliere woning met bijgebouw.
Locatie: Veldkant 26
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 3/12/2021 tot en met 1 januari 2022 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Rozenlaan)

Aanvrager: Steemans Elke
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor afwijking gemeentelijke bouwcode voor de inplanting van hoofdgebouwen bij het verbouwen van een eengezinswoning (OB).
Locatie: Rozenlaan 8
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 26/11/2021 tot en met 25/12/2021 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Kievitstraat)

Aanvrager: Vercammen Flor
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor afwijking verkavelingsvoorschriften en afwijking gemeentelijke bouwcode voor de inplanting van bijgebouwen bij het bouwen van een tuinberging.
Locatie: Kievitstraat 20
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 26/11/2021 tot en met 25/12/2021 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Schaliehoevelaan)

Aanvrager: Nelissen Tim
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor verbouwen van een eengezinswoning (HOB) en bouwen van carport met fietsenberging - niet-conform verkavelingsvoorschriften (> 15 jaar).
Locatie: Schaliehoevelaan 40
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 26/11/2021 tot en met 25/12/2021 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Millegemweg)

Aanvrager: Aertgeerts Bram
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor regularisatie van bouwen tuinberging - niet-conform verkavelingsvoorschriften (> 15 jaar), verbouwen van een eengezinswoning (HOB) en aanleggen van verharding in de voortuinstrook.
Locatie: Millegemweg 13
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 19/11/2021 tot en met 18/12/2021 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Heuvelstraat)

Aanvrager: Cooreman Nils
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor afwijking gemeentelijke bouwcode voor bouwen dakkapellen bij het verbouwen van een eengezinswoning (GB), bouwen tuinberging en regularisatie van bouwen dakkapellen.
Locatie: Heuvelstraat 4
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 19/11/2021 tot en met 18/12/2021 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Welvaartstraat)

Aanvrager: Goovaerts André
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor bouwen dakkapel - niet-conform verkavelingsvoorschriften (> 15 jaar) en regularisatie van aanleggen verharding in de voortuinstrook.
Locatie: Welvaarstraat 30b
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 12/11/2021 tot en met 11/12/2021 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Aanvraag omgevingsvergunning (Schransstraat)

Aanvrager: Van de Schoot Martine
Betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor afwijking gemeentelijke bouwcode voor de aard materialen van een scheidingsmuur, de vrije hoogte van verblijfsruimten en de dakkapellen bij het verbouwen van een eengezinswoning (GB) en regularisatie van dakkapellen.
Locatie: Schransstraat 64
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag. Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 8/10/2021 tot en met 6/11/2021 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving enkel op afspraak.
U kan hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 03 460 06 35.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

 

Procedure voor openbare onderzoeken

Je kan tijdens het openbaar onderzoek de dossiers inkijken aan het loket omgeving (raadpleeg hiervoor de openingsuren). Het doel van het openbaar onderzoek is de bevolking de kans te geven om hun eventuele bezwaren tegen een vergunningsaanvraag te uiten.

Iedereen kan gedurende de termijn van het openbaar onderzoek, schriftelijk of digitaal, opmerkingen en bezwaren indienen.

  • Te richten aan:

College van burgemeester en schepenen
Heuvelstraat 91, 2530 Boechout

of via omgeving@boechout.be

Na afsluiting van het openbaar onderzoek wordt een vergunning door het college van burgemeester en schepenen verleend of geweigerd. In deze vergunning/weigering kan je lezen of en hoe er rekening werd gehouden met de elementen van bezwaar.