Overzicht vergunningen, meldingen en weigeringen (beslist)

Overzicht vergunningen

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 16 februari 2021) - Gillegomstraat 2/Provinciesteenweg 203-207 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020049070

BVBA Rialto Holding met als adres Kanunnik Peetersstraat 133, 2600 Antwerpen heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over de regularisatie van reliëfwijzigingen (grondophoging en van toegangen tot de woningen).
De aanvraag heeft als adres Gillegomstraat 2/Provinciesteenweg 203-207 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0184Z 2.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 2 februari 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 16 februari 2021) - Eikhof 16 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020156361

NV Unicas met als adres Kerkstraat 38, 1755 Gooik heeft een aanvraag ingediend voor:
stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het bouwen van een eengezinswoning (OB) (kaderend in een totaal project met 18 woningen) (heraanvraag).
De aanvraag heeft als adres Eikhof 16 - 2531 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie A nr(s). 0432C.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 2 februari 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 16 februari 2021) - Schaliehoevelaan 20 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020129977

Mariën Filip met als adres Mussenhoevelaan 28, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.
Kort omschreven gaat het over het bouwen van een eengezinswoning (OB), vellen van 1 hoogstamboom + melding van bronbemaling.
De aanvraag heeft als adres Schaliehoevelaan 20 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie B nr(s). 0031M.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 2 februari 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 10 februari 2021) - Jan Frans Willemsstraat 67 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020117694

Van Puyvelde Kris met als adres Jan Frans Willemsstraat 67, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over de regularisatie van het bouwen van een poolhouse en van aanleggen verhardingen.
De aanvraag heeft als adres Jan Frans Willemsstraat 67 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0019K 2, 0019S 2, 0055T 3.
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 januari 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 10 februari 2021) - Schransstraat 20 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020142121

Vercammen Toon met als adres Schransstraat 20, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning (GB).
De aanvraag heeft als adres Schransstraat 20 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0177W 6.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 januari 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 10 februari 2021) - Welvaartstraat 67 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020146634

Puls Jeroen met als adres Welvaartstraat 67, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning (GB).
De aanvraag heeft als adres Welvaartstraat 67 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0324Z.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 januari 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 26 januari 2021) - Lispersteenweg 57 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020139580

Pereira Milton met als adres Lispersteenweg 57, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning (OB).
De aanvraag heeft als adres Lispersteenweg 57 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie B nr(s). 0369V.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 januari 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 26 januari 2021) - Binnensteenweg 192 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020116631

Meys Koen met als adres Binnensteenweg 192, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning (GB).
De aanvraag heeft als adres Binnensteenweg 192 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0430V.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 januari 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 26 januari 2021) - Vremdesesteenweg 94 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020147320

Nota Ramai met als adres Vremdesesteenwg 94, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning (HOB).
De aanvraag heeft als adres Vremdesesteenweg 94 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie B nr(s). 0012Z 3.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 januari 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 19 januari 2021) - Broechemsesteenweg 107-107A - Referentie omgevingsloket: OMV_2020098589

BVBA Bernaerts & Palmans met als adres Gustaaf Peetersstraat 62, 2520 Ranst heeft een aanvraag ingediend voor het verkavelen van gronden.
Kort omschreven gaat het over het verkavelen van 2 percelen voor open bebouwing en slopen van woning met bijgebouwen.
De aanvraag heeft als adres Broechemsesteenweg 107-107A - 2531 Vremde en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie A nr(s). 0261K.
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21 december 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 19 januari 2021) - Schransstraat 143-147 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020131127

Vervoort Herman met als adres Mussenhoevelaan 150, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het bouwen van 2 eengezinswoningen (GB) met 3 tuinbergingen, aanleggen van 2 parkeerplaatsen in de voortuinstrook (nr. 147), vellen van 2 hoogstambomen en reliëfwijziging.
De aanvraag heeft als adres Schransstraat 143-147 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0216H 3, 0216K 3.
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21 december 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 19 januari 2021) - Arckenhovelaan 30 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020147485

Maesen Bart met als adres Arckenhovelaan 30, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het aanleggen van een openluchtzwembad.
De aanvraag heeft als adres Arckenhovelaan 30 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie B nr(s). 0213Z 2.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21 december 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 13 januari 2021) - Provinciesteenweg 606 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020115484

Slachmuylders Frederik met als adres Omheining Statie van Borgerhout 1, 2018 Antwerpen heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over de regularisatie van aanleggen verharding in de voortuinstrook.
De aanvraag heeft als adres Provinciesteenweg 606 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie C nr(s). 0373E.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21 december 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

Procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.
 
Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:
Deputatie van de provincie Antwerpen
T.a.v. de dienst Omgevingsberoepen
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
03/240 50 11
 
U doet dit op straffe van ontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking (ter plaatse) van deze bekendmaking.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op.
Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs of via het omgevingsloket een afschrift van het beroepschrift aan:
 • de vergunningsaanvrager
 • het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
Vermeld in het beroepschrift, dat wordt ondertekend en gedagtekend, minstens de volgende gegevens:
 • uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België, in voorkomend geval een telefoonnummeren een e-mailadres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
 • de volgende referentie: OMV_....................;
 • de redenen waarom u beroep aantekent;
 • een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
 • of u gehoord wenst te worden.
U betaalt een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer van de provincie BE38 7765 9774 0672 met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_.....................” en u voegt het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.
 

 

Overzicht meldingen

BEKENDMAKING AKTENEMING MELDING (publicatie website vanaf 18 februari 2021) - Boshoek 189 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021018766

Emmens Davy Maria met als adres Boshoek 189, 2530 Boechout heeft een melding verricht voor:
de exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3.
Kort omschreven gaat het over bronbemaling.
De gemelde exploitatie wordt uitgevoerd op een terrein met als adres, Boshoek 189 - 2530 Boechout, en met als kadastrale omschrijving 1 AFD/BOECHOUT sie C nr(s). 0502P.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16 februari 2021 akte genomen van de melding.
De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een akteneming van een melding staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING AKTENEMING MELDING (publicatie website vanaf 10 februari 2021) - Provinciesteenweg 662 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021000553

Mehdaoui Said met als adres Ravelsbergstraat 66, 2100 Deurne (Antwerpen) heeft een melding verricht voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over bouwen van een achterbouw en een terrasoverkapping aan eengezinswoning (OB).
De gemelde handelingen worden uitgevoerd op een terrein met als adres, Provinciesteenweg 662 - 2530 Boechout, en met als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie C nr(s). 0375E 2.
 
Stilzwijgende aktename van de melding op 6 februari 2021.
Het dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een akteneming van een melding staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING AKTENEMING MELDING (publicatie website vanaf 3 februari 2021) - Lauwerijkstraat 4 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021008494

Van Mol Johan met als adres Zeepakker 20, 2390 Malle heeft een melding verricht voor:de exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3.
Kort omschreven gaat het over bronbemaling.
De gemelde exploitatie wordt uitgevoerd op een terrein met als adres, Lauwerijkstraat 4 - 2530 Boechout, en met als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie C nr(s). 0533B.
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 januari 2021 akte genomen van de melding.
De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een akteneming van een melding staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING AKTENEMING MELDING (publicatie website vanaf 14 januari 2021) - Vredeborgstraat 3 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020175664

Willemssens Yves met als adres Vredeborgstraat 3, 2530 Boechout heeft een melding verricht voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over bouwen van een veranda aan een eengezinswoning (OB).
De gemelde handelingen worden uitgevoerd op een terrein met als adres, Vredeborgstraat 3 - 2530 Boechout, en met als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0207Z.
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 5 januari 2021 akte genomen van de melding.
De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een akteneming van een melding staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING AKTENEMING MELDING (publicatie website vanaf 14 januari 2021) - Vinkenstraat 67A - Referentie omgevingsloket: OMV_2021001269

De Bilde Johan met als adres Vinkenstraat 67A, 2530 Boechout heeft een melding verricht voor:
de exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3.
Kort omschreven gaat het over bronbemaling aanleg zwemvijver.
De gemelde handelingen worden uitgevoerd op een terrein met als adres, Vinkenstraat 67A - 2530 Boechout, en met als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie C nr(s). 0404H.
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 januari 2021 akte genomen van de melding.
De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een akteneming van een melding staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING AKTENEMING MELDING (publicatie website vanaf 14 januari 2021) - Referentie omgevingsloket: OMV_2021000647

Ondernemingen Jansen nv met als adres Steenweg op Weelde 31, 2330 Merksplas heeft een melding verricht voor:
de exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3.
Kort omschreven gaat het over bronbemaling - Boshoek - Air liquide locatie 5 en 6.
De gemelde handelingen worden uitgevoerd op een terrein met als adres, Boshoek - 2530 Boechout , en met als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie C nr(s). 0657K, 0640F, 0640S, 0640/2.
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 januari 2021 akte genomen van de melding.
De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een akteneming van een melding staat onderaan beschreven.
 

 

Procedure om beroep aan te tekenen tegen een akteneming van een melding

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij deze aktename.
 
Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtcolleges
Koning Albert II – laan 35 bus 81
1030 Brussel
02/553 17 75
 
U doet dit op straffe van ontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking (ter plaatse) van deze bekendmaking.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op.
Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.
Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:
 • de verwerende partij (dat is de overheid die de beslissing genomen heeft): College van burgemeester en schepen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout
 • de persoon die de melding heeft verricht.
Vermeld in het verzoekschrift, dat wordt ondertekend en gedagtekend, minstens de volgende gegevens:
 1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
 2. de naam en het hierboven vermelde adres van de verweerder (college van burgemeester en schepenen);
 3. het voorwerp van het beroep;
 4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
 5. een inventaris van de overtuigingsstukken.
U bent een rolrecht verschuldigd van:
 • 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
 • 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.
U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad.
Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.
Op straffe van niet ontvankelijkheid dient het rolrecht gestort te zijn binnen de gestelde termijn die ingaat de dag nadat de griffier van de Raad voor Vergunningsbetwistingen de verzoeker op de hoogte brengt van de hoogte van het rolrecht.
 
De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in:
 • het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtcolleges
 • het decreet van 24 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
 • het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtcolleges.                                           

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

 

Overzicht weigeringen

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 9 december 2020) - Oudebaan 10 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020081919

BVBA Audenaerdt Stefan met als adres Mockhovenlei 2, 2140 Antwerpen, heeft een aanvraag ingediend voor:
stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.
Kort omschreven gaat het over het verwijderen van verharding buitensportterreinen, bouwen van sportcomplex met parking, reliëfwijziging, aanleggen van verhardingen en wadi + exploitatie van een sportcomplex.
De aanvraag heeft als adres Oudebaan 10 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0056A 2.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24 november 2020 de omgevingsvergunning geweigerd.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 9 december 2020) - Frans Segersstraat 8 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020121123

Van Beneden Aude met als adres Frans Segersstraat 8, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over de regularisatie van verbouwen en uitbreiden gelijkvloers en van regularisatie functiewijziging van werkplaats (gelijkvloers) naar fc dienstverlening (kapsalon) en van fc kantoor/werkplaats (1e verdieping) naar fc wonen.
De aanvraag heeft als adres Frans Segersstraat 8 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0459L 2.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 17 november 2020 de omgevingsvergunning geweigerd.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 17 november 2020) - Vremdesesteenweg 241 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020103556

Pittoors Sofie met als adres Napelsstraat 70 bus 503, 2000 Antwerpen heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het plaatsen van een tuinafsluiting (deels regularisatie).
De aanvraag heeft als adres Vremdesesteenweg 241 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie B nr(s). 0067F 3, 0067G 3.
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 3 november 2020 de omgevingsvergunning geweigerd.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 17 november 2020) - Hovesesteenweg 106 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020123684

BVBA B - Smart met als adres Bethaniëlaan 27, 2547 Lint heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over de regularisatie van een functiewijziging van fc kantoor, dienstverlening en vrije beroepen (kantoorruimte) naar fc wonen (gelijkvloers).
De aanvraag heeft als adres Hovesesteenweg 106 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0291N 2.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 3 november 2020 de omgevingsvergunning geweigerd.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie website vanaf 15 oktober 2020) - Oude Steenweg 68 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020073135

Michiels Ronald met als adres Oude Steenweg 68/2, 2350 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor:
stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het regularisatie van slopen en herbouwen achterbouw aan een tweewoonst (GB).
De aanvraag heeft als adres Oude Steenweg 68- 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0341S8.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29 september 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie website vanaf 13 oktober 2020) - Mussenhoevelaan 149 - Referentie omgevingsloket: OMV_2018154197

Peeters Bart met als adres Gebroeders Van der Auwerabaan 66, 2150 Borsbeek heeft een aanvraag ingediend voor:
stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
Kort omschreven gaat het over het vellen van hoogstambomen en ontbossen.
De aanvraag heeft als adres Mussenhoevelaan 149 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0117C.
 
De deputatie van de provincie Antwerpen heeft op 24 september 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
 
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.
 
Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:
Vlaamse Minister van Leefmilieu Departement Omgeving
Graaf de Ferraris-gebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
02/553 80 11
 
U doet dit op straffe van ontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking (ter plaatse) van deze bekendmaking.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op.
Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs of via het omgevingsloket een afschrift van het beroepschrift aan:
- de vergunningsaanvrager
- het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 25 september 2020) - Hovesesteenweg z/n - Referentie omgevingsloket: OMV_2020059137

BVBA Wijndomein Oud Conynsbergh met als adres Konijnenbergstraat 2, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen. Kort omschreven gaat het over het aanleggen van een parking.
De aanvraag heeft als adres Hovesesteenweg z/n - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0260Z 2.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 8 september 2020 de omgevingsvergunning geweigerd.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 14 augustus 2020) - Broederlozestraat z/n - Referentie omgevingsloket: OMV_2020041956

BV Stannuco met als adres Pietingbaan 105, 2160 Wommelgem heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het ophogen en nivelleren van landbouwgrond.
De aanvraag heeft als adres Broederlozestraat z/n - 2531 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie A nr(s). 0145, 0147, 0148, 0151.
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30 juni 2020 de omgevingsvergunning geweigerd.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

Procedure om beroep aan te tekenen tegen een weigering van de omgevingsvergunning

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een weigering van de omgevingsvergunning.
 
Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:
Deputatie van de provincie Antwerpen
T.a.v. de dienst Omgevingsberoepen
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
03/240 50 11
 
U doet dit op straffe van ontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking (ter plaatse) van deze bekendmaking.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op.
Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs of via het omgevingsloket een afschrift van het beroepschrift aan:
 • de vergunningsaanvrager
 • het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
Vermeld in het beroepschrift, dat wordt ondertekend en gedagtekend, minstens de volgende gegevens:
 • uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België, in voorkomend geval een telefoonnummeren een e-mailadres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
 • de volgende referentie: OMV_....................;
 • de redenen waarom u beroep aantekent;
 • een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de weigering van de omgevingsvergunning;
 • of u gehoord wenst te worden.
U betaalt een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer van de provincie BE38 7765 9774 0672 met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_.....................” en u voegt het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.