Overzicht vergunningen, meldingen en weigeringen (beslist)

Overzicht vergunningen

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 29 juni 2020) - Schransstraat 66 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020053415

Declerck Leen met als adres Schransstraat 66, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over de regularisatie van anders uitgevoerde woning (wijzigingen t.o.v. de vergunde bouwplannen).
De aanvraag heeft als adres Schransstraat 66 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0171Z 3.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23 juni 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 29 juni 2020) - Berthoutstraat 125-131 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020034354

Comm.V N-Projects met als adres Jan Van Rijswijcklaan 34 bus 24, 2018 Antwerpen heeft een aanvraag ingediend voor: verkavelen van gronden.
Kort omschreven gaat het over het verkavelen van 4 percelen voor halfopen bebouwing en slopen van gebouwen.
De aanvraag heeft als adres Berthoutstraat 125-131 - 2531 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie B nr(s). 0150M 3.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23 juni 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 22 juni 2020) - Oude Steenweg 108 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020048352

Janssens Kurt met als adres Oude Steenweg 108, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het aanleggen van verharding in de voortuinstrook en bouwen van 2 fietsenbergingen en 1 afvalberging.
De aanvraag heeft als adres Oude Steenweg 108 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0414C 5.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 9 juni 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 22 juni 2020) - Marcel De Ridderstraat 1 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020008425

Jagers Bert met als adres Marcel De Ridderstraat 1, 2531 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning (HOB).
De aanvraag heeft als adres en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie A nr(s). 0238F.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16 juni 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 22 juni 2020) - Koekoekstraat 4 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020025926

Veldeman Sven met als adres Koekoekstraat 4, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het bouwen van een tuinberging.
De aanvraag heeft als adres Koekoekstraat 4 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0402H.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16 juni 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 22 juni 2020) - Boshoek 300 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020032301

Marivoet Kristof met als adres Nachtegaalstraat 119, 2550 Kontich heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het slopen van een zonevreemde woning en een bijgebouw, herbouwen van een zonevreemde woning (OB), reliëfwijzigingen en vellen van hoogstambomen.
De aanvraag heeft als adres Boshoek 300 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie C nr(s). 0700A, 0701/02, 0701C, 072C, 0703D.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16 juni 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 22 juni 2020) - Schransstraat 16 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020055747

Aarab Benaisa met als adres Schransstraat 16, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het aanleggen van een openluchtzwembad met aanliggende verharding.
De aanvraag heeft als adres Schransstraat 16 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0177Z 5.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16 juni 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 17 juni 2020) - Hovesesteenweg 128 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020045378

Nauwelaerts Nathalie met als adres Rozenlei 16, 2540 Hove heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het bouwen van een dakkapel en regularisatie van bouwen veranda aan een eengezinswoning (HOB).
De aanvraag heeft als adres Hovesesteenweg 128 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0294C 4.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 9 juni 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 10 juni 2020) - Groenstraat 2 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020022916

VZW Furka Hoeve met als adres Groenstraat 2, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het tijdelijk plaatsen van een overdekte rijpiste.
De aanvraag heeft als adres Groenstraat 2 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0397B 2.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 mei 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 9 juni 2020 - Binnensteenweg 156 - Referentie omgevingsloket: OMV_2019162126

De Pooter Lieve met als adres Binnensteenweg 156, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over de regularisatie van wijzigingen t.o.v. vergunde toestand en van aanleggen verharding in de voortuinstrook, verbouwen van een eengezinswoning (GB).
De aanvraag heeft als adres Binnensteenweg 156 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0422K, 0422L.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 2 juni 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 9 juni 2020) - Bloemenhof 27 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020001409

Van Herck Theodoor met als adres Bloemenhof 27, 2531 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het slopen, herbouwen en functiewijziging van bijgebouw naar gastenkamer.
De aanvraag heeft als adres Bloemenhof 27 - 2531 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie B nr(s). 0219H.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 mei 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 9 juni 2020) - Weverstraat 192 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020045815

De Laet Rita met als adres Weverstraat 192, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over een voorgevelwijziging: aanbrengen van isolatie en gevelbekleding.
De aanvraag heeft als adres Weverstraat 192 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0336C 5.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 mei 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 9 juni 2020) - Lange Kroonstraat 142 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020039684

Steemans Brent met als adres Lindelaan 50, 2242 Zandhoven heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning (GB).
De aanvraag heeft als adres Lange Kroonstraat 142 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0413Z.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 mei 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 25 mei 2020) - Tulpenlaan 9 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020037388

Andries Vern met als adres Lindelei 45, 2531 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het aanleggen van verharding in de voortuinstrook en vellen van 1 hoogstamboom.
De aanvraag heeft als adres Tulpenlaan 9 - 2531 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie A nr(s). 0055X.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 mei 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 25 mei 2020) - Reigersmolenstraat 35Reigersmolenstraat 35A - Referentie omgevingsloket: OMV_2020017583

Pira Myriam met als adres Rubensstraat 3, 2640 Mortsel heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van eengezinswoning (OB) naar 2 woonentiteiten en regularisatie van carport, tuinberging en verhardingen. De aanvraag heeft als adres Reigersmolenstraat 35-35A - 2531 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie B nr(s). 0125K/deel.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 mei 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 19 mei 2020) - Lauwerijkstraat 4 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020021980

Lenders Guy met als adres Provinciesteenweg 676, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een zonevreemde woning (OB).
De aanvraag heeft als adres Lauwerijkstraat 4 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie C nr(s). 0533B, 0535, 0536A.
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 april 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 19 mei 2020) - Heuvelstraat 4 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020044485

Verhaert Fien met als adres Heuvelstraat 4, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het aanleggen van verharding in de voortuinstrook.
De aanvraag heeft als adres Heuvelstraat 4 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0252T.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 mei 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 18 mei 2020) - Borsbeeksesteenweg 75-77 - Referentie omgevingsloket: OMV_2019157866

Scherrens Benjamin met als adres Borsbeeksesteenweg 77, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over een functiewijziging van fc landbouw naar fc wonen, fc restaurant/café en kantoorfunctie - verbouwen van landbouwbedrijf naar zonevreemde meergezinswoning (3 entiteiten), feestzaal en bijgebouwen, regularisatie van bijgebouw - vellen van hoogstambomen, aanleggen van verhardingen en wadi - plaatsen van zonnepanelen.
De aanvraag heeft als adres Borsbeeksesteenweg 75-77 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0105C, 0106D.
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 5 mei 2020 de omgevingsvergunning deels verleend en deel geweigerd.
De functiewijziging van de langsschuur naar fc restaurant/café (feestzaal), het bouwen van een mezzanine in de langsschuur, de aanleg van de parking achteraan en een gedeelte van de toegangsweg werden geweigerd.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 8 mei 2020) - Azalealaan 1 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020039335

Van Der Donck Annelies met als adres Azalealaan 1, 2531 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het bouwen van een veranda aan een eengezinswoning (HOB).
De aanvraag heeft als adres Azalealaan 1 - 2531 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie A nr(s). 0055B 2.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 5 mei 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 05/05/2020) - Mussenhoevelaan 32 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020040389

Vanoystaeyen Timothy met als adres Mussenhoevelaan 32, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over de regularisatie van aanleggen van verharding in de voortuinstrook.
De aanvraag heeft als adres Mussenhoevelaan 32 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0209Y 3.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21 april 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 29 april 2020) - Lange Kroonstraat 182 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020030060

Bonte Guido met als adres Lange Kroonstraat 182, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over een voorgevelwijziging: aanbrengen van isolatie en gevelbekleding.
De aanvraag heeft als adres Lange Kroonstraat 182 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0414L 2.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21 april 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 29 april 2020) - Bergstraat 15 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020030428

Janssens Erwin met als adres Lintsesteenweg 49, 2500 Lier heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het slopen van een zonevreemde woning en bijgebouwen en herbouwen van een zonevreemde woning (OB).
De aanvraag heeft als adres Bergstraat 15 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie C nr(s). 0607D, 0607G.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 april 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 29 april 2020) - Molenlei 10 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020009767

Gevaert Jessie met als adres Molenlei 10, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning (GB).
De aanvraag heeft als adres Molenlei 10 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0412T 3.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 april 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 24 april 2020 - Weverstraat 39 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020021477

Abts Andy met als adres Weverstraat 39, 2531 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over een voorgevelwijziging: plaatsen van poortje (heraanvraag).
De aanvraag heeft als adres Weverstraat 39 - 2531 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie B nr(s). 0082R.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 april 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 24 april 2020) - Eikhof 10 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020013864

NV Unicas met als adres Kerkstraat 38, 1755 Gooik heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het bouwen van een eengezinswoning (GB) (kaderend in een totaal project met 18 woningen) (heraanvraag).
De aanvraag heeft als adres Eikhof 10 - 2531 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie A nr(s). 0432K.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 april 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 24 april 2020) - Kapelleveldstraat 53A - Referentie omgevingsloket: OMV_2020025818

Van Geet Bert met als adres Lindenlei 45, 2640 Mortsel heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het plaatsen van een tuinafsluiting.
De aanvraag heeft als adres Kapelleveldstraat 53A - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie C nr(s). 0219D 2.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 april 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 24 april 2020) - Borsbeeksesteenweg 45 - Referentie omgevingsloket: OMV_2019140217

VZW Capenberg Oxaco-Center met als adres Borsbeeksesteenweg 45, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen en uitbreiden van een rusthuis met ondergrondse parking en aanleggen van verhardingen + verandering van een rust- en verzorgingstehuis.
De aanvraag heeft als adres Borsbeeksesteenweg 45 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0056E 2.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31 maart 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 24 april 2020) - Borsbeeksesteenweg 45 - Referentie omgevingsloket: OMV_2019140180

VZW Capenberg Oxaco-Center met als adres Borsbeeksesteenweg 45, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over regularisatie van heraanleggen van een wandelweg.
De aanvraag heeft als adres Borsbeeksesteenweg 45 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0056E 2.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31 maart 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 23 april 2020) - Van Colenstraat 16A - Referentie omgevingsloket: OMV_2019133935

VZW Scouts Groepscomite met als adres Van Colenstraat 16A, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het bouwen van een loods.
De aanvraag heeft als adres Van Colenstraat 16A - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0128B 3, 0155H.
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 7 april 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 21 april 2020) - Kapelleveldstraat 37 - Referentie omgevingsloket: OMV_2019161217

Vanpaemel Bart met als adres Kapelleveldstraat 37, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning (HOB).
De aanvraag heeft als adres Kapelleveldstraat 37 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie C nr(s). 0193V.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 7 april 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 17 april 2020) - Hugo Verrieststraat 28 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020008519

Tuerlinckx Ethel met als adres Hugo Verrieststraat 28/2, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over slopen van garage en bouwen van tuinberging.
De aanvraag heeft als adres Hugo Verrieststraat 28 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0206R 4.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 7 april 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 17 april 2020) - Weverstraat 82 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020019935

Vanhoutteghem Guy met als adres Weverstraat 82, 2531 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het aanleggen van een zwemvijver en vellen van 1 hoogstamboom.
De aanvraag heeft als adres Weverstraat 82 - 2531 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie A nr(s). 0059H.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31 maart 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 17 april 2020) - Vremdesesteenweg 94 - Referentie omgevingsloket: OMV_2019156536

Nota Ramai met als adres Vremdesesteenweg 94, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning (HOB).
De aanvraag heeft als adres Vremdesesteenweg 94 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie B nr(s). 0012Z 3.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31 maart 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 17 april 2020) - Broechemsesteenweg 87 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020003586

Crolla Annick met als adres Broechemsesteenweg 87, 2531 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning (OB).
De aanvraag heeft als adres Broechemsesteenweg 87 - 2531 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie A nr(s). 0260S 2, 0260S 4.
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31 maart 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 14 april 2020) - Janssenlei 15 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020006261

NV Bouwbedrijf Menbo met als adres Spijker 65, 2910 Essen heeft een aanvraag ingediend voor: exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.
Kort omschreven gaat het over de verlenging van een tijdelijke bronbemaling.
De aanvraag heeft als adres Janssenlei 15 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0018N4, 0018T4,0018L3.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31 maart 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 7 april 2020) - Lange Kroonstraat 94 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020007378

Devlieghere Sven met als adres Lange Kroonstraat 94, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning (HOB) en regularisatie van inplanting bestaande garage.
De aanvraag heeft als adres Lange Kroonstraat 94 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0409W.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24 maart 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 7 april 2020 - Frans Segersstraat 21 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020013190

Christiaen Steven met als adres Frans Segersstraat 21, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het vellen van 1 hoogstamboom.
De aanvraag heeft als adres Frans Segersstraat 21 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0403Y 2.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24 maart 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 8 april 2020) - Pietingbaan 49 - Referentie omgevingsloket: OMV_2019045720

Lenaerts Wim met als adres Pietingbaan 49, 2531 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.
Kort omschreven gaat het over regularisatie van verbouwen veestal/loods, van bouwen schuilhok en van sleufsilomuur + vroegtijdige hernieuwing en verandering van een landbouwbedrijf.
De aanvraag heeft als adres Pietingbaan 49 - 2531 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie A nr(s). 0032BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie A nr(s). 0032B, 0033D.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25 februari 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 2 april 2020) - Molenlei 12 - Referentie omgevingsloket: OMV_2019156103

Lauman Jorn met als adres Molenlei 12, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning (GB).
De aanvraag heeft als adres Molenlei 12 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0412E 4.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24 maart 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 2 april 2020) - Lange Kroonstraat 8 - Referentie omgevingsloket: OMV_2019150394

Prié Cédric met als adres Armand Segerslei 73, 2640 Mortsel heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning (GB).
De aanvraag heeft als adres Lange Kroonstraat 8 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0123F 3.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24 maart 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 27 maart 2020) - Hellestraat 11 - Referentie omgevingsloket: OMV_2019158357

Herremans Bob met als adres Hellestraat 11, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning (HOB).
De aanvraag heeft als adres Hellestraat 11 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie B nr(s). 0452B.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 17 maart 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 27 maart 2020) - Arckenhovelaan 31 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020026441

Surmont Laurent met als adres Arckenhovelaan 31, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over aanleggen van openluchtzwembad, aanleggen en regularisatie van verhardingen in de tuinstroken.
De aanvraag heeft als adres Arckenhovelaan 31 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie B nr(s). 0213T 2.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 17 maart 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 23 maart 2020) - Reigersmolenstraat 11 - Referentie omgevingsloket: OMV_202008875

Bauwens Wouter met als adres Riegersmolenstraat 11, 2531 Vremde (Boechout) heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over regularisatie van bouwen kelder (wijziging t.o.v. de vergunde bouwplannen).
De aanvraag heeft als adres Reigersmolenstraat 11 - 2531 Vremde (Boechout) en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie B nr(s).0120Y
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 10 maart 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 23 maart 2020) - Provinciesteenweg 654A - Referentie omgevingsloket: OMV_2019150260

VZW Koninklijke Bacwalde Sportkring met als adres Provinciesteenweg 654A, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over uitbreiden van en regularisatie van verbouwen voetbalkantine.
De aanvraag heeft als adres Provinciesteenweg 654A  - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie C nr(s).00374F, 0374E.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 10 maart 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 19 maart 2020) - Borsbeeksesteenweg 7 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020014099

Versteijlen Frederik met als adres Appelkantstraat 60, 2540 Hove heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over voorgevelwijziging: raamopeningen.
De aanvraag heeft als adres Borsbeeksesteenweg 7 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s).0038B2.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 10 maart 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 19 maart 2020) - Kwakkelstraat 15 - Referentie omgevingsloket: OMV_2019144239

Broeckx Jan met als adres Kwakkelstraat 15, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over slopen en herbouwen loods, aanleggen wadi en vellen van 2 hoogstambomen
De aanvraag heeft als adres Kwakkelstraat 15 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0052P
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 10 maart 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 19 maart 2020) - Victor Heylenlei 8 - Referentie omgevingsloket: OMV_2019160632

Brants Koen met als adres Lange Kroonstraat 118, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over bouwen van een eengezinswoning (HOB).
De aanvraag heeft als adres Victor Heylenlei 8 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0024L2.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 10 maart 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 18 maart 2020) - Boshoek 144 - Referentie omgevingsloket: OMV_2019148050

BVBA Spearpoint met als adres Heerbaan 8 bus C, 2310 Rijkevorsel heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over bouwen van dakkapel.
De aanvraag heeft als adres Boshoek 144 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie C nr(s). 0148S.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 februari 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 16 maart 2020) - Groeningelei 9 - Referentie omgevingsloket: OMV_2019147522

De Buck Philippe met als adres Groeningelei 9, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over regularisatie van tuinberging, bouwen poolhouse, aanleggen van een openluchtzwembad en van verharding in de voortuinstrook..
De aanvraag heeft als adres Groeningelei 9 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0271K3, 0271G3.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25 februari 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 16 maart 2020) - Vremdesesteenweg 86A - Referentie omgevingsloket: OMV_2020009674

Buschmann Jasper met als adres Schransstraat 52, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over functiewijziging en verbouwen van fc wonen (magazijn/garage) naar fc vrije beroepen (praktijk)..
De aanvraag heeft als adres Vremdesesteenweg 86A - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie B nr(s). 0011Y3, 0011Z3.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 3 maart 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 16 maart 2020) - Boechoutveldweg 56 - Referentie omgevingsloket: OMV_2019159265

Bijttebier Sebastiaan met als adres Boechoutveldweg 56, 2531 Vremde (Boechout) heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over aanleggen van een zwemvijver.
De aanvraag heeft als adres Boechoutveldweg 56 - 2531 Vremde (Boechout) en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie B nr(s). 0061G.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 3 maart 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 16 maart 2020) - Boshoek 126 - Referentie omgevingsloket: OMV_2019153705

Kinsbergen Bram met als adres Boshoek 126, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over Verbouwen van eengezinswoning (HOB) en regularisatie van verharding in de voortuinstrook..
De aanvraag heeft als adres Boshoek 126 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie C nr(s). 0148T2.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 3 maart 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 16 maart 2020) - Jan Frans Willemsstraat 64 - Referentie omgevingsloket: OMV_2019153127

BVBA Ons Meer met als adres Jan Frans Willemsstraat 87, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over verbouwen van een eengezinswoning (GB).
De aanvraag heeft als adres Jan Frans Willemsstraat 64 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0073L3.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 3 maart 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 16 maart 2020) - Mussenhoevelaan 32 - Referentie omgevingsloket: OMV_2019161761

Vanoystaeyen Timothy met als adres Mussenhoevelaan 32, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over bouwen van garage.
De aanvraag heeft als adres Mussenhoevelaan 32 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0209Y3.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 10 maart 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 13 maart 2020) - Lispersteenweg 119 - Referentie omgevingsloket: OMV_2019137296

BVBA Garcia Invest & Solutions met als adres Lispersteenweg 119, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over regularisatie van verbouwingswerken en van functiewijziging van fc wonen naar fc kantoor/dienstverlening/vrij beroep, aanleggen van verhardingen, bouwen van dakkapellen en bijgebouw.
De aanvraag heeft als adres Lispersteenweg 119 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie B nr(s). 0294D, 0296E.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25 februari 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 13 maart 2020) - Boshoek 142- Referentie omgevingsloket: OMV_2019143699

Peeters Gert met als adres Boshoek 142, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over verbouwen van een eengezinswoning (GB).
De aanvraag heeft als adres Boshoek 142 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie C nr(s). 0148R.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25 februari 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 11 maart 2020) - Molenlei 88 - Referentie omgevingsloket: OMV_2019123902

NV Carrefour Belgium met als adres Olympiadenlaan 20, 1140 Evere heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over regularisatie van plaatsen van publiciteitsbanners en lichtreclame.
De aanvraag heeft als adres Molenlei 88 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0405E 2.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 februari 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 
 

Procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.
 
Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:
Deputatie van de provincie Antwerpen
T.a.v. de dienst Omgevingsberoepen
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
03/240 50 11
 
U doet dit op straffe van ontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking (ter plaatse) van deze bekendmaking.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op.
Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs of via het omgevingsloket een afschrift van het beroepschrift aan:
 • de vergunningsaanvrager
 • het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
Vermeld in het beroepschrift, dat wordt ondertekend en gedagtekend, minstens de volgende gegevens:
 • uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België, in voorkomend geval een telefoonnummeren een e-mailadres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
 • de volgende referentie: OMV_....................;
 • de redenen waarom u beroep aantekent;
 • een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
 • of u gehoord wenst te worden.
U betaalt een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer van de provincie BE38 7765 9774 0672 met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_.....................” en u voegt het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.
 

 

Overzicht meldingen

BEKENDMAKING AKTENEMING MELDING (publicatie website vanaf 2 juli 2020) - Boechoutveldweg 56 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020072476

de heer Bijttebier Sebastiaan Karel A met als adres Boechoutveldweg 56, 2531 Boechout heeft een melding verricht voor:
de exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3.
Kort omschreven gaat het over bronbemaling.
De gemelde exploitatie wordt uitgevoerd op de locatie met als adres, Boechoutveldweg 56 - 2531 Boechout, en met als kadastrale omschrijving
2 AFD/VREMDE sie B nr(s). 0061G
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30 juni 2020 akte genomen van de melding.
De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een akteneming van een melding staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING AKTENEMING MELDING (publicatie website vanaf 17 juni 2020) - Groenstraat i.k.v. rioleringswerken - Referentie omgevingsloket: OMV_2020073068

NV Dca Infra met als adres Lilsedijk 50, 2340 Beerse heeft een melding verricht voor: de exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3.
Kort omschreven gaat het over bronbemaling i.k.v. rioleringswerken.
De gemelde handelingen worden uitgevoerd op een terrein met als adres, Groenstraat - 2530 Boechout
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16 juni 2020 akte genomen van de melding.
De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een akteneming van een melding staat onderaan beschreven.
 

Procedure om beroep aan te tekenen tegen een akteneming van een melding

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij deze aktename.
 
Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtcolleges
Koning Albert II – laan 35 bus 81
1030 Brussel
02/553 17 75
 
U doet dit op straffe van ontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking (ter plaatse) van deze bekendmaking.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op.
Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.
Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:
 • de verwerende partij (dat is de overheid die de beslissing genomen heeft): College van burgemeester en schepen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout
 • de persoon die de melding heeft verricht.
Vermeld in het verzoekschrift, dat wordt ondertekend en gedagtekend, minstens de volgende gegevens:
 1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
 2. de naam en het hierboven vermelde adres van de verweerder (college van burgemeester en schepenen);
 3. het voorwerp van het beroep;
 4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
 5. een inventaris van de overtuigingsstukken.
U bent een rolrecht verschuldigd van:
 • 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
 • 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.
U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad.
Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.
Op straffe van niet ontvankelijkheid dient het rolrecht gestort te zijn binnen de gestelde termijn die ingaat de dag nadat de griffier van de Raad voor Vergunningsbetwistingen de verzoeker op de hoogte brengt van de hoogte van het rolrecht.
 
De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in:
 • het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtcolleges
 • het decreet van 24 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
 • het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtcolleges.                                           

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

 

Overzicht weigeringen

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 27 februari 2020) - Fruithoflaan 29 - Referentie omgevingsloket: OMV_2019127471

den Hartigh Thibaud met als adres Fruithoflaan 29, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over regularisatie van aanleggen van verharding in de voortuinstrook (wijziging t.o.v. de vergunde bouwplannen).
De aanvraag heeft als adres Fruithoflaan 29 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0333C.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 4 februari 2020 de omgevingsvergunning geweigerd.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

Procedure om beroep aan te tekenen tegen een weigering van de omgevingsvergunning

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een weigering van de omgevingsvergunning.
 
Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:
Deputatie van de provincie Antwerpen
T.a.v. de dienst Omgevingsberoepen
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
03/240 50 11
 
U doet dit op straffe van ontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking (ter plaatse) van deze bekendmaking.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op.
Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs of via het omgevingsloket een afschrift van het beroepschrift aan:
 • de vergunningsaanvrager
 • het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
Vermeld in het beroepschrift, dat wordt ondertekend en gedagtekend, minstens de volgende gegevens:
 • uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België, in voorkomend geval een telefoonnummeren een e-mailadres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
 • de volgende referentie: OMV_....................;
 • de redenen waarom u beroep aantekent;
 • een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de weigering van de omgevingsvergunning;
 • of u gehoord wenst te worden.
U betaalt een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer van de provincie BE38 7765 9774 0672 met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_.....................” en u voegt het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.