Overzicht vergunningen, meldingen en weigeringen (beslist)

Overzicht vergunningen

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 15 juni 2022) - Koolmeesstraat - Referentie omgevingsloket: OMV_2022020503

NV Matexi Projects met als adres Franklin Rooseveltlaan 180 bus 21, 8790 Waregem heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over bouwen van 13 gekoppelde eengezinswoningen (loten 120-124, 170-173, 150-153) en tuinbergingen, 8 carports, tuinbergingen, aanleggen van 4 parkeerplaatsen.
De aanvraag heeft als adres Koolmeesstraat/Pimpelmeesstraat- 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0219B, 0218A, 0217S, 0253E, 0218C.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 7 juni 2022 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 15 juni 2022) - Koolmeesstraat - Referentie omgevingsloket: OMV_2022020503

NV Matexi Projects met als adres Franklin Rooseveltlaan 180 bus 21, 8790 Waregem heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over bouwen van 14 gekoppelde eengezinswoningen (loten 112-119, 164-169), carports en tuinbergingen, aanleggen van 6 parkeerplaatsen.
De aanvraag heeft als adres Koolmeesstraat - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0218A, 0218B, 0217S, 0217R.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 7 juni 2022 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 15 juni 2022) - Mussenhoevelaan 68 - Referentie omgevingsloket: OMV_2022069812

Michiels Ester met als adres Mussenhoevelaan 68, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over voorgevelwijziging: aanbrengen van isolatie en gevelbekleding.
De aanvraag heeft als adres Mussenhoevelaan 68 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0209G4.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 7 juni 2022 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 18 juni 2022) - Eikhof 3 - Referentie omgevingsloket: OMV_2022060803

NV Unicas met als adres Kerkstraat 38, 1755 Gooik heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over bouwen van een eengezinswoning (HOB) (kaderend in een totaal project met 18 woningen) (heraanvraag).
De aanvraag heeft als adres Eikhof 3 - 2531 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie A nr(s). 0432T.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 17 mei 2022 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 18 juni 2022) - Eikhof 4 - Referentie omgevingsloket: OMV_2022060812

NV Unicas met als adres Kerkstraat 38, 1755 Gooik heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over bouwen van een eengezinswoning (OB) (kaderend in een totaal project met 18 woningen) (heraanvraag).
De aanvraag heeft als adres Eikhof 4 - 2531 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie A nr(s). 0432S.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 17 mei 2022 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 13 mei 2022) - Broechemsesteenweg 106 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021170259

BVBA Floralco met als adres Broechemsesteenweg 106, 2531 Vremde heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het slopen olietank, bouwen van elektriciteitscabine, uitbreiden van loods, plaatsen van warmtebuffertank, regularisatie van bouwen bedrijfsgebouw.
De aanvraag heeft als adres Broechemsesteenweg 106 - 2531 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie B nr(s). 0175G.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 10 mei 2022 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 13 mei 2022) - Spechtstraat 18 - Referentie omgevingsloket: OMV_2022030891

Cantens Dirk met als adres Spechtstraat 18, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het heraanleggen van verhardingen in de tuinstroken en aanleggen van een zwemvijver.
De aanvraag heeft als adres Spechtstraat 18 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0249F.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 10 mei 2022 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 13 mei 2022) - Hof van Boechout 5 - Referentie omgevingsloket: OMV_2022038716

Moretus Henri met als adres Hof van Boechout 6, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen en vegetatiewijziging.
Kort omschreven gaat het over het vellen van hoogstambomen (3 beuken en 118 fijnsparren).
De aanvraag heeft als adres Hof van Boechout 5 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie C nr(s). 0020, 0015 B, 0015 A, 0024.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 10 mei 2022 de omgevingsvergunning deels verleend en deels geweigerd.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 12 mei 2022) - Vinkenstraat 48 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021197861

Wouters Jasper met als adres Vinkenstraat 48, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen .
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning (OB), aanleggen van verharding in de voortuinstrook en regularisatie van bouwen bijgebouw.
De aanvraag heeft als adres Vinkenstraat 48 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie C nr(s). 0346E.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 3 mei 2022 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 12 mei 2022) - Jan Frans Willemsstraat 47 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021174918

Kegels Anke met als adres Jan Frans Willemsstraat 47, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het bouwen van erker en regularisatie van verbouwen eengezinswoning (HOB).
De aanvraag heeft als adres Jan Frans Willemsstraat 47 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0054G  2.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 3 mei 2022 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
 
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 12 mei 2022) - Berthoutstraat 70 - Referentie omgevingsloket: OMV_2022016612

De Wit Patrick met als adres Berthoutstraat 70, 2531 Vremde (Boechout) heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over het regularisatie van bouwen carport, van aanleggen van openluchtzwembad, van vijver en van verhardingen in de zij- en achtertuinstrook.
De aanvraag heeft als adres Berthoutstraat 70 - 2531 Vremde (Boechout) en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie B nr(s). 0152M.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 april 2022 de omgevingsvergunning deels verleend en deels geweigerd.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 9 mei 2022) - Oude Steenweg 87 - Referentie omgevingsloket: OMV_2022022057

Hammels Chantal met als adres Oude Steenweg 87, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over de regularisatie van bouwen tuinberging.
De aanvraag heeft als adres Oude Steenweg 87 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0025R  4.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 april 2022 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 5 mei 2022) - Eksterstraat z/n - Referentie omgevingsloket: OMV_2022006610

NV Matexi Projects met als adres Franklin Rooseveltlaan 180, 8790 Waregem heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het bouwen van 12 carports en aanleggen van 6 parkeerplaatsen.
De aanvraag heeft als adres Eksterstraat z/n - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0218A, 0220 P3, 0219B.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 april 2022 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (Publicatie vanaf 4 mei 2022) -Spokenhofstraat 26 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021102528

BVBA Wijndomein Oud Conynsbergh met als adres Konijnenbergstraat 2, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor:
de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
Kort omschreven gaat het over bemaling.
De aanvraag heeft als adres Spokenhofstraat 26 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0163, 0163B 2E 2.
 
De deputatie van de provincie Antwerpen heeft op 7 april 2022 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/
 
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.
 
Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:
Vlaamse Minister van Leefmilieu Departement Omgeving
Graaf de Ferraris-gebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
02/553 80 11
 
U doet dit op straffe van ontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking (ter plaatse) van deze bekendmaking.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op.
Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs of via het omgevingsloket een afschrift van het beroepschrift aan:
- de vergunningsaanvrager, het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout
- de deputatie van de provincie Antwerpen, t.a.v. de dienst Omgevingsvergunningen - departement Leefmilieu, Desguinlei 100 te 2018 Antwerpen.
 
Vermeld in het beroepschrift, dat wordt ondertekend en gedagtekend, minstens de volgende gegevens:
uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België, in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
de volgende referentie: OMV_2021102528;
de redenen waarom u beroep aantekent;
een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
of u gehoord wenst te worden.
 
U betaalt een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer van de provincie BE38 7765 9774 0672 met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2021102528" en u voegt het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 27 april 2022) - Vinkenstraat 50 - Referentie omgevingsloket: OMV_2022033345

Pittoors Stephan met als adres Vinkenstraat 50, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning (OB).
De aanvraag heeft als adres Vinkenstraat 50 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie C nr(s). 0387K.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 april 2022 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 27 april 2022) - Kapelleveldstraat 118-120 - Referentie omgevingsloket: OMV_2022009797

Palmers Bart met als adres Hoevensebaan 48, 2950 Kapellen heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verkavelen van 2 percelen voor gesloten bebouwing.
De aanvraag heeft als adres Kapelleveldstraat 118/120 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie C nr(s). 0223F.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 april 2022 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 27 april 2022) - Jan Frans Willemsstraat 2 - Referentie omgevingsloket: OMV_2022032117

BV Equipe Stric met als adres Lispersteenweg 310, 2500 Lierheeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over functiewijziging van fc kantoorfunctie, dienstverlening en vrije beroepen (bank) naar fc detailhandel (optiek), voorgevelwijziging en plaatsen van lichtreclame.
De aanvraag heeft als adres Jan Frans Willemsstraat 2 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0092V.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 april 2022 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING TIJDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING  (publicatie vanaf 27 april 2022) - Heuvelstraat 27 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021139399

NV Gands met als adres Michel De Braeystraat 55, 2000 Antwerpen heeft een aanvraag ingediend voor: de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.
Kort omschreven gaat het over tijdelijke bemaling BMT Gands bouwfase 4.
De aanvraag heeft als adres Heuvelstraat 27 -  2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0405 N4.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 april 2022 de tijdelijke omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
 
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 25 april 2022) - Rozenlaan 1 - Referentie omgevingsloket: OMV_2022029989

Ceulemans Tom met als adres Rozenlaan 1, 2531 Vremde (Boechout) heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het aanleggen van een openluchtzwembad.
De aanvraag heeft als adres Rozenlaan 1 - 2531 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie A nr(s). 0046C, 0055 2E.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 april 2022 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 25 april 2022) - Schaliehoevelaan 10 - Referentie omgevingsloket: OMV_2022044529

Veestraeten Dieter met als adres Schaliehoevelaan 10, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het aanleggen van een openluchtzwembad.
De aanvraag heeft als adres Schaliehoevelaan 10 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie B nr(s). 0032R.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 april 2022 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 19 april 2022) - Wommelgemsesteenweg 92 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021189351

Van Nuffelen Tom met als adres Wommelgemsesteenweg 92, 2531 Vremde (Boechout) heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.
Kort omschreven gaat het over het aanleggen van een openluchtzwembad bij een bedrijfswoning + bronbemaling.
De aanvraag heeft als adres Wommelgemsesteenweg 92 - 2531 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie A nr(s). 0210L.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 5 april 2022 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 19 april 2022) - Van Colenstraat 11 - Referentie omgevingsloket: OMV_2022023217

Sillis Steve met als adres Van Colenstraat 11, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over de regularisatie van verbouwen eengezinswoning (GB).
De aanvraag heeft als adres Van Colenstraat 11 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0238W.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 5 april 2022 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 19 april 2022) - Bergstraat z/n - Referentie omgevingsloket: OMV_2022005142

Adriaensen Frank met als adres Boshoek 234, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen en vegetatiewijziging.
Kort omschreven gaat het over het vellen van 9 hoogstambomen.
De aanvraag heeft als adres Bergstraat z/n - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie C nr(s). 0594P  2.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 5 april 2022 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 19 april 2022) - Weverstraat 72 - Referentie omgevingsloket: OMV_2022002838

Jespers Tim met als adres Weverstraat 72, 2531 Vremde (Boechout) heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over de regularisatie van aanleggen zwemvijver en van verhardingen.
De aanvraag heeft als adres Weverstraat 72 - 2531 Vremde (Boechout) en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie A nr(s). 0064F.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 5 april 2022 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 12 april 2022) - Emiel Vanderstraetenlei 1-13Molenlei 78Jan Cockxplein 1-7 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021130300

NV Gands met als adres Michel De Braeystraat 55, 2600 Antwerpen heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het bouwen van 14 gekoppelde eengezinswoningen met tuinbergingen, een parkvilla (23 woonentiteiten), 4 meergezinswoningen (48 woonentiteiten) en ondergrondse parkeergarage (heraanvraag).
De aanvraag heeft als adres Emiel Vanderstraetenlei 1-13 / Molenlei 78 / Jan Cockxplein 1-7 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0405L  4.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29 maart 2022 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 7 april 2022) - Pastoorsleike 15-16 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021129640

Sels Alexander met als adres Jan Frans Willemsstraat 67, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het bouwen van 2 eengezinswoningen (ob), wijzigen van ondergrondse parking, regularisatie van bouwen dakkapellen en gevelwijzigingen garage/hobbyruimte, en van plaatsen poort.
De aanvraag heeft als adres Pastoorsleike 15-16 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0055X  4.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29 maart 2022 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 7 april 2022) - Molenlei 8 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021169493

Mroue Nasser met als adres Fruithoflaan 35 bus D5, 2600 Antwerpen heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning (GB).
De aanvraag heeft als adres Molenlei 8 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0412S  3.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 1 februari 2022 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 7 april 2022) - Jan Frans Willemsstraat 52 - Referentie omgevingsloket: OMV_2022016634

Dewitte Patrick met als adres Meerheideweg 58, 2980 Zoersel heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het aanleggen van een zwemvijver.
De aanvraag heeft als adres Jan Frans Willemsstraat 52 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0076F  4.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15 maart 2022 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 5 april 2022) - Berthoutstraat 50 - Referentie omgevingsloket: OMV_2022002946

BV Pl@Nt met als adres Berthoutstraat 71, 2531 Vremde (Boechout) heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het zonevreemde functiewijziging van fc land- en tuinbouw naar tuinaanlegbedrijf.
De aanvraag heeft als adres Berthoutstraat 50 - 2531 Vremde (Boechout) en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie B nr(s). 0153Z.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29 maart 2022 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 5 april 2022) - Jan Frans Willemsstraat 64 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021198271

BVBA Ons Meer met als adres Jan Frans Willemsstraat 87, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning (GB) (heraanvraag).
De aanvraag heeft als adres Jan Frans Willemsstraat 64 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0073L 3.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29 maart 2022 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 5 april 2022) - Lange Kroonstraat 13 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021188018

BV Nathalie Ribaudo met als adres Ter Borchtlaan 48, 2650 Edegem heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning (GB) naar 2 woonentiteiten.
De aanvraag heeft als adres Lange Kroonstraat 13 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0250W.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22 maart 2022 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 5 april 2022) - Binnensteenweg 173 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021183495

Minnebach Dirk met als adres Oude Steenweg 37, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning (OB) en vellen van hoogstambomen.
De aanvraag heeft als adres Binnensteenweg 173 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0048T.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22 maart 2022 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 5 april 2022) - Hovesesteenweg 73-75 - Referentie omgevingsloket: OMV_2022008035

Mertens Walter met als adres Josef de Bomstraat 62, 2018 Antwerpen heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het bijstellen verkavelingsvergunning: samenvoegen van lot 1 en 2, wijziging mbt verharding in zij- en achtertuin (lot 1,2 en3).
De aanvraag heeft als adres Hovesesteenweg 73-75 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0289A  6.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22 maart 2022 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

Overzicht weigeringen

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 30 maart 2022) - Borsbeeksesteenweg 45 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021152060

Gevers Stéphane met als adres Molenstraat 35, 2970 Schilde heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het aanleggen van padelvelden, kunstgrasveld en verhardingen.
De aanvraag heeft als adres Borsbeeksesteenweg 45 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0059E, 058B, 0059F, 0056E  2.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15 maart 2022 de omgevingsvergunning geweigerd.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

Procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning of tegen een weigering van de omgevingsvergunning

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.
 
Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:
Deputatie van de provincie Antwerpen
T.a.v. de dienst Omgevingsberoepen
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
03/240 50 11
 
U doet dit op straffe van ontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking (ter plaatse) van deze bekendmaking.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op.
Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs of via het omgevingsloket een afschrift van het beroepschrift aan:
 • de vergunningsaanvrager
 • het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
Vermeld in het beroepschrift, dat wordt ondertekend en gedagtekend, minstens de volgende gegevens:
 • uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België, in voorkomend geval een telefoonnummeren een e-mailadres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
 • de volgende referentie: OMV_....................;
 • de redenen waarom u beroep aantekent;
 • een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
 • of u gehoord wenst te worden.
U betaalt een dossiertaks van 100 euro per natuurlijke persoon of rechtspersoon op het volgende rekeningnummer van de provincie BE38 7765 9774 0672 met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_.....................” en u voegt het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.
 
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 15 december 2021) - Eekstraat z/n - Referentie omgevingsloket: OMV_2021001255

Renders Armand met als adres Schawijkplasweg 20, 2520 Ranst heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het ophogen en nivelleren van landbouwgrond.
De aanvraag heeft als adres Eekstraat z/n - 2531 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie A nr(s). 0408A.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 mei 2021 de omgevingsvergunning geweigerd.
Tegen deze beslissing van het college werd beroep ingediend bij de deputatie.
De deputatie van de provincie Antwerpen heeft op 28/10/2021 de omgevingsvergunning geweigerd .
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
 
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.
Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtcolleges
Koning Albert II – laan 35 bus 81
1030 Brussel
02/553 17 75
U doet dit op straffe van ontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking van deze bekendmaking (zie datum onderaan).
Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.
Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:
de verwerende partij (dat is de overheid die de beslissing genomen heeft):
Deputatie van de provincie Antwerpen - Dienst omgevingsberoepen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
de aanvrager.
Vermeld in het verzoekschrift, dat wordt ondertekend en gedagtekend, minstens de volgende gegevens:
1) uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
2) de naam en het hierboven vermelde adres van de verweerder (deputatie van de provincie Antwerpen);
3) het voorwerp van het beroep;
4) een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
5) een inventaris van de overtuigingsstukken.
U bent een rolrecht verschuldigd van:
200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.
U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.
 

Overzicht meldingen

BEKENDMAKING AKTENEMING MELDING (publicatie website vanaf 15 juni 2022) - Schransstraat 22 - Referentie omgevingsloket: OMV_2022079826

NV Rega Infra met als adres Ambachtsstraat 32, 2390 Malle heeft een melding verricht voor:
de exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3.
Kort omschreven gaat het over bemaling.
De gemelde exploitatie wordt uitgevoerd op een terrein met als adres, Schransstraat 22 - 2530 Boechout, en met als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s) 0177 V6.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 juni 2022 akte genomen van de melding.
De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een akteneming van een melding staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING AKTENEMING MELDING (publicatie website vanaf 27 april 2022) - Kapelleveldstraat 66 - Referentie omgevingsloket: OMV_2022053099

Pauwels Arthur met als adres Ebeslaan 10, 9120 Beveren heeft een melding verricht voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over melding van zorgwonen.
De gemelde handelingen/exploitatie worden/wordt uitgevoerd op een terrein met als adres, Kapelleveldstraat 66 - 2530 Boechout, en met als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie C nr(s). 0217P.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 april 2022 akte genomen van de melding.
De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een akteneming van een melding staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING AKTENEMING MELDING (publicatie website vanaf 6/04/2022) - Provinciesteenweg 235-237-239 - Referentie omgevingsloket: OMV_2022040046

Cogghe & Co vertegenwoordigd door Sels Peter met als adres Nijverheidsstraat 106, 2160 Wommelgem heeft een melding verricht voor:
de exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3.
Kort omschreven gaat het over bronbemaling.
De gemelde exploitatie wordt uitgevoerd op een terrein met als adres, Provinciesteenweg 235 -237-239 - 2530 Boechout, en met als kadastrale
BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0185 E5, 0185 D5, 0186 M, 0186L
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 5 april 2022 akte genomen van de melding.
De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een akteneming van een melding staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING AKTENEMING MELDING (publicatie website vanaf 31/03/2022) - Broechemsesteenweg 136 - Referentie omgevingsloket: OMV_2022041369

De Ridder Rita met als adres Cantecroylaan 9, 2640 Mortsel heeft een melding verricht voor:
de exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3.
Kort omschreven gaat het over een bovengrondse propaantank.
De gemelde exploitatie wordt uitgevoerd op een terrein met als adres, Broechemsesteenweg 136 - 2531 Vremde (Boechout) en met als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie B nr(s). 0280H  2.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29 maart 2022 akte genomen van de melding.
De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een akteneming van een melding staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING AKTENEMING MELDING (publicatie website vanaf 28 maart 2022) - Jan Frans Willemsstraat 2 - Referentie omgevingsloket: OMV_2022036239

BV Equipe Stric met als adres Lispersteenweg 310, 2500 Lier heeft een melding verricht voor:
de exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3.
Kort omschreven gaat het over een koelinstallatie.
De gemelde exploitatie wordt uitgevoerd op een terrein met als adres, Jan Frans Willemsstraat 2  - 2530 Boechout, en met als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0092V.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22 maart 2022 akte genomen van de melding.
De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een akteneming van een melding staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING AKTENEMING MELDING (publicatie website vanaf 22 maart 2022)- Lispersteenweg 63 - Referentie omgevingsloket: OMV_2022029397

NV Algemene Bouwonderneming Vlassak-Verhulst met als adres Moerstraat 53, 2970 's Gravenwezel (Schilde) heeft een melding verricht voor:
de exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3.
Kort omschreven gaat het over bronbemaling.
De gemelde exploitatie wordt uitgevoerd op een terrein met als adres, Lispersteenweg 63 - 2530 Boechout, en met als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie B nr(s). 0369 K2,C2.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15 maart 2022 akte genomen van de melding.
De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een akteneming van een melding staat onderaan beschreven.
 

Procedure om beroep aan te tekenen tegen een akteneming van een melding

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij deze aktename.
 
Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtcolleges
Koning Albert II – laan 35 bus 81
1030 Brussel
02/553 17 75
 
U doet dit op straffe van ontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking (ter plaatse) van deze bekendmaking.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op.
Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.
Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:
 • de verwerende partij (dat is de overheid die de beslissing genomen heeft): College van burgemeester en schepen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout
 • de persoon die de melding heeft verricht.
Vermeld in het verzoekschrift, dat wordt ondertekend en gedagtekend, minstens de volgende gegevens:
 1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
 2. de naam en het hierboven vermelde adres van de verweerder (college van burgemeester en schepenen);
 3. het voorwerp van het beroep;
 4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
 5. een inventaris van de overtuigingsstukken.
U bent een rolrecht verschuldigd van:
 • 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
 • 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.
U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad.
Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.
Op straffe van niet ontvankelijkheid dient het rolrecht gestort te zijn binnen de gestelde termijn die ingaat de dag nadat de griffier van de Raad voor Vergunningsbetwistingen de verzoeker op de hoogte brengt van de hoogte van het rolrecht.
 
De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in:
 • het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtcolleges
 • het decreet van 24 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
 • het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtcolleges.                                           

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)