Overzicht vergunningen, meldingen en weigeringen (beslist)

Overzicht vergunningen

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 29 april 2021) - Provinciesteenweg 249 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020160778

BVBA Quote Invest met als adres Te Boelaarlei 86, 2140 Antwerpen heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het bouwen van een eengezinswoning (GB) en aanleggen van verharding in de voortuinstrook.
De aanvraag heeft als adres Provinciesteenweg 249-251 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie B nr(s). 0001Z 3.
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13 april 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 28 april 2021) - Eikhof 7 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021022807

NV Unicas met als adres Kerkstraat 38, 1755 Gooik heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het bouwen van een eengezinswoning (HOB) (kaderend in een totaal project met 18 woningen) (heraanvraag).
De aanvraag heeft als adres Eikhof 8 - 2531 Vremde (Boechout) en als kadastrale omschrijving BOECHOUT  2 AFD/VREMDE sie A nr(s). 0432M.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20 april 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 28 april 2021) - Eikhof 9 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021018570

NV Unicas met als adres Kerkstraat 38, 1755 Gooik heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het bouwen van een eengezinswoning (GB) (kaderend in een totaal project met 18 woningen) (heraanvraag).
De aanvraag heeft als adres Eikhof  9 - 2531 Vremde (Boechout) en als kadastrale omschrijving BOECHOUT  2 AFD/VREMDE sie A nr(s). 0432L.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13 april 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 28 april 2021) - Eikhof 7 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021006478

NV Unicas met als adres Kerkstraat 38, 1755 Gooik heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het bouwen van een eengezinswoning (HOB) (kaderend in een totaal project met 18 woningen) (heraanvraag).
De aanvraag heeft als adres Eikhof 7 - 2531 Vremde (Boechout) en als kadastrale omschrijving BOECHOUT  2 AFD/VREMDE sie A nr(s). 0432N.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13 april 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 22 april 2021) - Veldkant 23 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020151457

Theys Patrick met als adres Mechelsesteenweg 274, 2500 Lier heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het slopen en herbouwen van een zonevreemde woning (OB) met bijgebouw en reliëfwijzigingen.
De aanvraag heeft als adres Veldkant 23 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0070B, 0070K.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13 april 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 22 april 2021) - Alexander Franckstraat 193 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021002101

Janssens Michaël met als adres Sint-Bavoplein 13 bus 1, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het slopen van een bijgebouw, verbouwen van een eengezinswoning (HOB) en aanleggen van verharding in de voortuinstrook.
De aanvraag heeft als adres Alexander Franckstraat 193 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie C nr(s). 0187C, 0188M, 0188N.
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30 maart 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 19 april 2021) - tussen Mussenhoevelaan en Spechtstraat - Referentie omgevingsloket: OMV_2020119062

NV Matexi Projects met als adres Franklin Rooseveltlaan 180, 8790 Waregem heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen en het verkavelen van gronden.
Kort omschreven gaat het over de verkaveling mussenhoeve deel 2 noord van 71 loten, weg- riolerings- en omgevingswerken, vellen van hoogstambomen.
De aanvraag is gelegen tussen Mussenhoevelaan en Spechtstraat - 2530 Boechout, de terreinen zijn kadastraal bekend als BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0217N, 0217P, 0217S, 0218A, 0218B, 0218C, 0218D, 0219B, 0220F, 0220L 3, 0220N 3, 0247W, 0251D, 0251E, 0253D, 0253E, 0255A, 0256F.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30 maart 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 16 april 2021) - Groenstraat 18 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020114212

BVBA De Rollebeek met als adres Groenstraat18, 2530 Boechout, heeft een aanvraag ingediend voor:
stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.
Kort omschreven gaat het over het bouwen van een loods en overdekte stapmolen, aanleggen van een paddock, verhardingen en een wadi + de verdere exploitatie van een paardenhouderij na verandering door wijziging en uitbreiding.
De aanvraag heeft als adres Groenstraat 18 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A
nr(s). 0377A, 0378G, 0378L, 0379A, 0380B.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30 maart 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 15 april 2021) - Victor Heylenlei 16 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021022528

Nagels Geert met als adres Lieve Gruyaertstraat 37, 2640 Mortsel heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het bouwen van een eengezinswoning (HOB) en aanleggen verharding in de voortuinstrook.
De aanvraag heeft als adres Victor Heylenlei 16 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0023S.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 6 april 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 15 april 2021) - Alexander Franckstraat 265 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020097078

Mampaey Lodewijk met als adres Alexander Franckstraat 265, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning (GB) en regularisatie van bouwen tuinberging.
De aanvraag heeft als adres Alexander Franckstraat 265 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie C nr(s). 0197V.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30 maart 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 15 april 2021) - Anemonenlaan 8 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020151447

Campo Kristiaan met als adres Anemonenlaan 8, 2531 Vremde (Boechout) heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over een voorgevelwijziging: raamopening.
De aanvraag heeft als adres Anemonenlaan 8 - 2531 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie A nr(s). 0060Y.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23 februari 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 12 april 2021) - Mussenhoevelaan 150 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020179477

BVBA Herman Vervoort met als adres Mussenhoevelaan 150, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het aanleggen van verharding bij een tuinbouwbedrijf.
De aanvraag heeft als adres Mussenhoevelaan 150 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0263F, 0263N.
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23 maart 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 12 april 2021) - Boshoek 278b - Referentie omgevingsloket: OMV_2020133782

Vercammen Steve met als adres Boshoek 278b, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over de regularisatie van bouwen tuinberging en van aanleggen verhardingen, aanleggen van wadi, reliëfwijzigingen en vellen van hoogstambomen.
De aanvraag heeft als adres Boshoek 278b - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie C nr(s). 0644C, 0647H.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16 maart 2021 de omgevingsvergunning deels verleend en deels geweigerd.
De vergunning werd geweigerd voor het aanleggen van een wadi, reliëfwijzigingen en vellen van hoogstambomen.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 12 april 2021) - Zwaluwstraat 48 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020165863

Wallis Lesley met als adres Grimbert 33, 2150 Borsbeek heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het bouwen van een tuinberging.
De aanvraag heeft als adres Zwaluwstraat 48 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0220T.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23 maart 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 12 april 2021) - Hovesesteenweg 73-77 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020147640

BVBA Museum Real Estate Development met als adres Liersesteenweg 193, 2640 Mortsel heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen en het verkavelen van gronden.
Kort omschreven gaat het over het verkavelen van 3 percelen waarvan 1 voor halfopen bebouwing en 2 voor gesloten bebouwing en slopen van bijgebouw.
De aanvraag heeft als adres Hovesesteenweg 73-77 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0289A 6.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23 maart 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

Procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.
 
Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:
Deputatie van de provincie Antwerpen
T.a.v. de dienst Omgevingsberoepen
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
03/240 50 11
 
U doet dit op straffe van ontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking (ter plaatse) van deze bekendmaking.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op.
Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs of via het omgevingsloket een afschrift van het beroepschrift aan:
 • de vergunningsaanvrager
 • het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
Vermeld in het beroepschrift, dat wordt ondertekend en gedagtekend, minstens de volgende gegevens:
 • uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België, in voorkomend geval een telefoonnummeren een e-mailadres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
 • de volgende referentie: OMV_....................;
 • de redenen waarom u beroep aantekent;
 • een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
 • of u gehoord wenst te worden.
U betaalt een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer van de provincie BE38 7765 9774 0672 met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_.....................” en u voegt het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.
 

 

Overzicht meldingen

BEKENDMAKING AKTENEMING MELDING (publicatie website vanaf 11 mei 2021) - Lauwerijkstraat 4 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021074355

Lenders Guy met als adres Provinciesteenweg 676, 2530 Boechout heeft een melding verricht voor: de exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3.
Kort omschreven gaat het over ondergrondse propaantank.
De gemelde handelingen worden uitgevoerd op een terrein met als adres, Lauwerijkstraat 4 - 2530 Boechout, en met als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1AFD/BOECHOUT sie C nr(s). 0533B.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11 mei 2021 akte genomen van de melding.
De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een akteneming van een melding staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING AKTENEMING MELDING (publicatie website vanaf 10 mei 2021) - Vremdesesteenweg 199A - Referentie omgevingsloket: OMV_2021067448

Moens Jan met als adres Pastoorsleike 7, 2530 Boechout heeft een melding verricht voor: stopzetting van de exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3.
Kort omschreven gaat het over stopzetting magazijn Sfinks.
De gemelde handelingen worden uitgevoerd op een terrein met als adres, Vremdesesteenweg 199A - 2530 Boechout, en met als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0388G.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27 april 2021 akte genomen van de melding.
De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een akteneming van een melding staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING AKTENEMING MELDING (publicatie website vanaf 10 mei 2021) - Weverstraat 77 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021070378

Dhooghe Veerle met als adres Weverstraat 77, 2531 Vremde (Boechout) heeft een melding verricht voor: de exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3.
Kort omschreven gaat het over bronbemaling.
De gemelde handelingen worden uitgevoerd op een terrein met als adres, Weverstraat 77 - 2531 Vremde (Boechout), en met als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2AFD/VREMDE sie B nr(s). 0015E.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 4 mei 2021 akte genomen van de melding.
De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een akteneming van een melding staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING AKTENEMING MELDING (publicatie website vanaf 3 mei 2021) - Hellestraat 33A - Referentie omgevingsloket: OMV_2021067446

Aerts Jan met als adres Steenweg op Baarle Hertog 52, 2300 Turnhout heeft een melding verricht voor: de exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3.
Kort omschreven gaat het over bronbemaling.
De gemelde handelingen worden uitgevoerd op een terrein met als adres, Hellestraat 33A - 2530 Boechout, en met als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1AFD/BOECHOUT sie B nr(s). 0022C.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27 april 2021 akte genomen van de melding.
De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een akteneming van een melding staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING AKTENEMING MELDING (publicatie website vanaf 7 april 2021) - Sint-Bernardsstraat 61 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021047525

Van Echelpoel Karen met als adres Sint-Bernardsstraat 61, 2531 Boechout heeft een melding verricht voor: de exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3.
Kort omschreven gaat het over bronbemaling.
De gemelde handelingen worden uitgevoerd op een terrein met als adres, Sint-Bernardsstraat 61 - 2531 Boechout, en met als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/Vremde sie A nr(s). 0393F, 0393G, 0355.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30 maart 2021 akte genomen van de melding.
De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een akteneming van een melding staat onderaan beschreven.
 

Procedure om beroep aan te tekenen tegen een akteneming van een melding

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij deze aktename.
 
Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtcolleges
Koning Albert II – laan 35 bus 81
1030 Brussel
02/553 17 75
 
U doet dit op straffe van ontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking (ter plaatse) van deze bekendmaking.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op.
Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.
Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:
 • de verwerende partij (dat is de overheid die de beslissing genomen heeft): College van burgemeester en schepen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout
 • de persoon die de melding heeft verricht.
Vermeld in het verzoekschrift, dat wordt ondertekend en gedagtekend, minstens de volgende gegevens:
 1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
 2. de naam en het hierboven vermelde adres van de verweerder (college van burgemeester en schepenen);
 3. het voorwerp van het beroep;
 4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
 5. een inventaris van de overtuigingsstukken.
U bent een rolrecht verschuldigd van:
 • 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
 • 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.
U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad.
Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.
Op straffe van niet ontvankelijkheid dient het rolrecht gestort te zijn binnen de gestelde termijn die ingaat de dag nadat de griffier van de Raad voor Vergunningsbetwistingen de verzoeker op de hoogte brengt van de hoogte van het rolrecht.
 
De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in:
 • het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtcolleges
 • het decreet van 24 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
 • het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtcolleges.                                           

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

 

Overzicht weigeringen

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 16 april 2021) - Vennehoeveweg 28 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020163813

Van Nuffelen Tom met als adres Vennehoeveweg 28, 2531 Vremde (Boechout) heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het slopen van tuinbouwgebouwen, bouwen van een loods, aanleggen van verhardingen, regularisatie van verbouwen bijgebouw en van aanleggen waterbassin.
De aanvraag heeft als adres Vennehoeveweg 28 - 2531 Vremde (Boechout) en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie A nr(s). 0273K.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30 maart 2021 de omgevingsvergunning geweigerd.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 9 december 2020) - Oudebaan 10 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020081919

BVBA Audenaerdt Stefan met als adres Mockhovenlei 2, 2140 Antwerpen, heeft een aanvraag ingediend voor:
stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.
Kort omschreven gaat het over het verwijderen van verharding buitensportterreinen, bouwen van sportcomplex met parking, reliëfwijziging, aanleggen van verhardingen en wadi + exploitatie van een sportcomplex.
De aanvraag heeft als adres Oudebaan 10 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0056A 2.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24 november 2020 de omgevingsvergunning geweigerd.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 9 december 2020) - Frans Segersstraat 8 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020121123

Van Beneden Aude met als adres Frans Segersstraat 8, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over de regularisatie van verbouwen en uitbreiden gelijkvloers en van regularisatie functiewijziging van werkplaats (gelijkvloers) naar fc dienstverlening (kapsalon) en van fc kantoor/werkplaats (1e verdieping) naar fc wonen.
De aanvraag heeft als adres Frans Segersstraat 8 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0459L 2.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 17 november 2020 de omgevingsvergunning geweigerd.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 17 november 2020) - Vremdesesteenweg 241 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020103556

Pittoors Sofie met als adres Napelsstraat 70 bus 503, 2000 Antwerpen heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het plaatsen van een tuinafsluiting (deels regularisatie).
De aanvraag heeft als adres Vremdesesteenweg 241 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie B nr(s). 0067F 3, 0067G 3.
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 3 november 2020 de omgevingsvergunning geweigerd.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 17 november 2020) - Hovesesteenweg 106 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020123684

BVBA B - Smart met als adres Bethaniëlaan 27, 2547 Lint heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over de regularisatie van een functiewijziging van fc kantoor, dienstverlening en vrije beroepen (kantoorruimte) naar fc wonen (gelijkvloers).
De aanvraag heeft als adres Hovesesteenweg 106 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0291N 2.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 3 november 2020 de omgevingsvergunning geweigerd.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie website vanaf 15 oktober 2020) - Oude Steenweg 68 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020073135

Michiels Ronald met als adres Oude Steenweg 68/2, 2350 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor:
stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het regularisatie van slopen en herbouwen achterbouw aan een tweewoonst (GB).
De aanvraag heeft als adres Oude Steenweg 68- 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0341S8.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29 september 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie website vanaf 13 oktober 2020) - Mussenhoevelaan 149 - Referentie omgevingsloket: OMV_2018154197

Peeters Bart met als adres Gebroeders Van der Auwerabaan 66, 2150 Borsbeek heeft een aanvraag ingediend voor:
stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
Kort omschreven gaat het over het vellen van hoogstambomen en ontbossen.
De aanvraag heeft als adres Mussenhoevelaan 149 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0117C.
 
De deputatie van de provincie Antwerpen heeft op 24 september 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
 
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.
 
Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:
Vlaamse Minister van Leefmilieu Departement Omgeving
Graaf de Ferraris-gebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
02/553 80 11
 
U doet dit op straffe van ontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking (ter plaatse) van deze bekendmaking.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op.
Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs of via het omgevingsloket een afschrift van het beroepschrift aan:
- de vergunningsaanvrager
- het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 25 september 2020) - Hovesesteenweg z/n - Referentie omgevingsloket: OMV_2020059137

BVBA Wijndomein Oud Conynsbergh met als adres Konijnenbergstraat 2, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen. Kort omschreven gaat het over het aanleggen van een parking.
De aanvraag heeft als adres Hovesesteenweg z/n - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0260Z 2.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 8 september 2020 de omgevingsvergunning geweigerd.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 14 augustus 2020) - Broederlozestraat z/n - Referentie omgevingsloket: OMV_2020041956

BV Stannuco met als adres Pietingbaan 105, 2160 Wommelgem heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het ophogen en nivelleren van landbouwgrond.
De aanvraag heeft als adres Broederlozestraat z/n - 2531 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie A nr(s). 0145, 0147, 0148, 0151.
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30 juni 2020 de omgevingsvergunning geweigerd.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

Procedure om beroep aan te tekenen tegen een weigering van de omgevingsvergunning

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een weigering van de omgevingsvergunning.
 
Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:
Deputatie van de provincie Antwerpen
T.a.v. de dienst Omgevingsberoepen
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
03/240 50 11
 
U doet dit op straffe van ontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking (ter plaatse) van deze bekendmaking.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op.
Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs of via het omgevingsloket een afschrift van het beroepschrift aan:
 • de vergunningsaanvrager
 • het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
Vermeld in het beroepschrift, dat wordt ondertekend en gedagtekend, minstens de volgende gegevens:
 • uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België, in voorkomend geval een telefoonnummeren een e-mailadres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
 • de volgende referentie: OMV_....................;
 • de redenen waarom u beroep aantekent;
 • een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de weigering van de omgevingsvergunning;
 • of u gehoord wenst te worden.
U betaalt een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer van de provincie BE38 7765 9774 0672 met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_.....................” en u voegt het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.