Overzicht vergunningen, meldingen en weigeringen (beslist)

Overzicht vergunningen

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 18 september 2020) - Eikhof 16 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020110040

NV Unicas met als adres Kerkstraat 38, 1755 Gooik heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het bouwen van een eengezinswoning (OB) (kaderend in een totaal project met 18 woningen) (heraanvraag).
De aanvraag heeft als adres Eikhof 1 - 2531 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie A nr(s). 0432W.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 1 september 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 18 september 2020) - Eikhof 1 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020110041

NV Unicas met als adres Kerkstraat 38, 1755 Gooik heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het bouwen van een eengezinswoning (OB) (kaderend in een totaal project met 18 woningen) (heraanvraag).
De aanvraag heeft als adres Eikhof 1 - 2531 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie A nr(s). 0432W.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 1 september 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 18 september 2020) - Schransstraat 22 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020076742

Godon Sofie met als adres Schransstraat 26, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen en functiewijziging van fc industrie en bedrijvigheid (diamantslijperij) naar fc dienstverlening en vrije beroepen (hoorcentrum en logopediepraktijk).
De aanvraag heeft als adres Schransstraat 22 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0177Y 5.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 1 september 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 18 september 2020) - Het Veld 3 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020068389

Gielen Wouter  met als adres Oosterveldlaan 212, 2610 Antwerpen heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het bouwen van een eengezinswoning (HOB) (heraanvraag) en aanleggen van verharding in de voor- en zijtuinstrook.
De aanvraag heeft als adres Het Veld 3 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/BOECHOUT sie B nr(s). 0033T.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 1 september 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 17 september 2020) - Broechemsesteenweg 121 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020058517

Lesch Folker met als adres Broechemsesteenweg 121, 2531 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning (hob) en aanleggen van verharding in de voortuinstrook.
De aanvraag heeft als adres Broechemsesteenweg 121 - 2531 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie A nr(s). 0266X 2.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25 augustus 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 11 september 2020) - Fruithoflaan 5 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020048570

Vermeulen Axel met als adres Harmoniestraat 49 bus 6, 2018 Antwerpen heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning (HOB).
De aanvraag heeft als adres Fruithoflaan 5 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0301M.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25 augustus 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 11 september 2020) - Lispersteenweg 107 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020010514

Pues Bart met als adres Lispersteenweg 107, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning (OB).
De aanvraag heeft als adres Lispersteenweg 107 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie B nr(s). 03122A.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25 augustus 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 11 september 2020) - Reigersmolenstraat 36 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020071411

Akhandaf Abdelhai met als adres Den Rijger 3, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning (HOB).
De aanvraag heeft als adres Reigersmolenstraat 36 - 2531 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie B nr(s). 0068L.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 4 augustus 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 27 augustus 2020) - Speelhofweg 5 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020069573

Van Den Bosch Debbie met als adres Provinciesteenweg 472, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning (OB), aanleggen van een zwembad en verhardingen.
De aanvraag heeft als adres Speelhofweg 5 - 2531 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie B nr(s). 0139H.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 augustus 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 27 augustus 2020) - Rozenlaan 14 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020074257

De Haes Stefan met als adres Rozenlaan 14, 2531 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning (OB).
De aanvraag heeft als adres Rozenlaan 14 - 2531 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie A nr(s). 0054F.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 augustus 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 27 augustus 2020) - Withofstraat 11 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020043205

Coolsaet Henri met als adres Withofstraat 11, 2531 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning (OB) en regularisatie van aanleggen verharding in de voortuinstrook.
De aanvraag heeft als adres Withofstraat 11 - 2531 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie A nr(s). 0256A 2.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 augustus 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 27 augustus 2020) - Olieslagerijstraat 16 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020082990

Luyckx Femke met als adres Olieslagerijstraat 16, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het vellen van 5 hoogstambomen.
De aanvraag heeft als adres Olieslagerijstraat 16 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0295C, 0295D.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 4 augustus 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 27 augustus 2020) - Frans Segersstraat 42 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020062520

Van Puyvelde Kris met als adres Jan Frans Willemsstraat 67, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het vellen van 8 hoogstambomen (5 sparren en 3 esdoorns).
De aanvraag heeft als adres Frans Segersstraat 42 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0433F 3.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 4 augustus 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
 

De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 27 augustus 2020) - Oude Steenweg 88 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020027735

Van De Velde Wim met als adres Oude Steenweg 88, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over de regularisatie van bouwen tuinberging.
De aanvraag heeft als adres Oude Steenweg 88 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0414F 3,
0414G 3.
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 4 augustus 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 27 augustus 2020) - Beemdweg 12 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020064186

Vercammen Ivan met als adres Beemdweg 12, 2531 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het aanleggen van een zwemvijver.
De aanvraag heeft als adres Beemdweg 12 - 2531 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie B nr(s). 0162W 2.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 4 augustus 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 27 augustus 2020) - Hovesesteenweg 50 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020064432

Pellegroms Bram met als adres Hovesesteenweg 50, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning (HOB).
De aanvraag heeft als adres Hovesesteenweg 50 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0259/022F 3.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 4 augustus 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 21 augustus 2020) - Vinkenstraat 30 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020031941

Met Kristof met als adres Vinkenstraat 30, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning (HOB) en regularisatie van aanbouwen afdak.
De aanvraag heeft als adres Vinkenstraat 30 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie C nr(s). 0234K.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28 juli 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 21 augustus 2020) - Vremdesesteenweg 15 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020018549

BVBA Bouwonderneming Ann En Sophie Van De Wiel met als adres Antwerpsesteenweg 219, 2950 Kapellen heeft een aanvraag ingediend voor:
stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het slopen en herbouwen van een eengezinswoning (GB).
De aanvraag heeft als adres Vremdesesteenweg 15 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0189K.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28 juli 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 21 augustus 2020) - Lindelei 23 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020043471

De Witte Gunther met als adres Lindelei 23, 2531 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning (HOB) en regularisatie van uitbreiding kelder.
De aanvraag heeft als adres Lindelei 23 - 2531 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie B nr(s). 0077H 2.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28 juli 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 21 augustus 2020) - Alexianenweg 51 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020062413

Neven Frans met als adres Alexianenweg 8, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.
Kort omschreven gaat het over het bouwen van een eengezinswoning (GB) + bronbemaling.
De aanvraag heeft als adres Alexianenweg 51 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie C nr(s). 0196M.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28 juli 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 14 augustus 2020) - Wommelgemsesteenweg 70 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020029911

Florus Dennis met als adres Weverstraat 5, 2531 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning (OB).
De aanvraag heeft als adres Wommelgemsesteenweg 70 - 2531 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie A nr(s). 0224F.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 juli 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 14 augustus 2020) - Borsbeeksesteenweg 12 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020060543

Lourdon Sven met als adres Borsbeeksesteenweg 12, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het aanleggen van een openluchtzwembad met aanliggende verharding.
De aanvraag heeft als adres Borsbeeksesteenweg 12 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0041P 2.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 juli 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 14 augustus 2020) - Zilverenhoek 23 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020052102

Keersmaekers Jef met als adres Zilverenhoek 23, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning (HOB).
De aanvraag heeft als adres Zilverenhoek 23 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0358N 3.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30 juni 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 14 augustus 2020) - Lange Kroonstraat 40 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020056141

Geysen David met als adres Lange Kroonstraat 40, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het bouwen van een tuinberging.
De aanvraag heeft als adres Lange Kroonstraat 40 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0384B 2.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30 juni 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 24 juli 2020) - Elfbunderweg 5 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020072937

BVBA Andrebo - Beheer met als adres Mechelsesteenweg 115, 2640 Mortsel heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over de regularisatie van inplanting van het hoofdgebouw (wijziging t.o.v. de vergunde bouwplannen).
De aanvraag heeft als adres Elfbunderweg 5 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0072H 6.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 juli 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 24 juli 2020) - Elfbunderweg 7 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020072836

BVBA Immobilien Vanhoutte met als adres Alexander Franckstraat 20, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over de regularisatie van inplanting van het hoofdgebouw (wijziging t.o.v. de vergunde bouwplannen).
De aanvraag heeft als adres Elfbunderweg 7 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0072P 6.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 juli 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 24 juli 2020) - Fruithoflaan 56 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020049115

Reynders Philippe met als adres Fruithoflaan 56, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het bouwen van een tuinberging en regularisatie van een technische ruimte.
De aanvraag heeft als adres Fruithoflaan 56 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0324K 4.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30 juni 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 24 juli 2020) - Boomkensstraat 1 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020037831

Bok Nikki met als adres Kapelstraat 2G, 2520 Ranst heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over een gedeeltelijke functiewijziging (gelijkvloers) van fc detailhandel naar fc restaurant/café en plaatsen van publiciteit aan de voorgevel.
De aanvraag heeft als adres Boomkensstraat 1 - 2531 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie A nr(s). 0088Z.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30 juni 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 24 juli 2020) - Boshoek 280 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020055041

Vermeiren Jan met als adres Boshoek 280, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het bouwen van een stal voor varkens.
De aanvraag heeft als adres Boshoek 280 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie C nr(s). 0649G, 0649H.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30 juni 2020 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.

 

Procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.
 
Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:
Deputatie van de provincie Antwerpen
T.a.v. de dienst Omgevingsberoepen
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
03/240 50 11
 
U doet dit op straffe van ontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking (ter plaatse) van deze bekendmaking.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op.
Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs of via het omgevingsloket een afschrift van het beroepschrift aan:
 • de vergunningsaanvrager
 • het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
Vermeld in het beroepschrift, dat wordt ondertekend en gedagtekend, minstens de volgende gegevens:
 • uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België, in voorkomend geval een telefoonnummeren een e-mailadres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
 • de volgende referentie: OMV_....................;
 • de redenen waarom u beroep aantekent;
 • een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
 • of u gehoord wenst te worden.
U betaalt een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer van de provincie BE38 7765 9774 0672 met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_.....................” en u voegt het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.
 

 

Overzicht meldingen

BEKENDMAKING AKTENEMING MELDING (publicatie website vanaf 16 september 2020) - Borsbeeksesteenweg 45 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020105310

NV Groep Van Roey met als adres Oostmalsesteenweg 261, 2310 Rijkevorsel heeft een melding verricht voor: de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA) klasse 3.
Kort omschreven gaat het over bronbemaling.
De gemelde handelingen worden uitgevoerd op een terrein met als adres, Borsbeeksesteenweg 45 - 2530 Boechout, en met als kadastrale omschrijving
BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0056E 2.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25 augustus 2020 akte genomen van de melding.
De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een akteneming van een melding staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING AKTENEMING MELDING (publicatie website vanaf 11 september 2020) - Lijsterstraat 2 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020102447

Pasmans Hendrik met als adres Lijsterstraat 2, 2530 Boechout heeft een melding verricht voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning (OB).
De gemelde handelingen worden uitgevoerd op een terrein met als adres, Lijsterstraat 2 - 2530 Boechout, en met als kadastrale omschrijving
BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0246E.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25 augustus 2020 akte genomen van de melding.
De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een akteneming van een melding staat onderaan beschreven.
 

 

Procedure om beroep aan te tekenen tegen een akteneming van een melding

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij deze aktename.
 
Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtcolleges
Koning Albert II – laan 35 bus 81
1030 Brussel
02/553 17 75
 
U doet dit op straffe van ontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking (ter plaatse) van deze bekendmaking.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op.
Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.
Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:
 • de verwerende partij (dat is de overheid die de beslissing genomen heeft): College van burgemeester en schepen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout
 • de persoon die de melding heeft verricht.
Vermeld in het verzoekschrift, dat wordt ondertekend en gedagtekend, minstens de volgende gegevens:
 1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
 2. de naam en het hierboven vermelde adres van de verweerder (college van burgemeester en schepenen);
 3. het voorwerp van het beroep;
 4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
 5. een inventaris van de overtuigingsstukken.
U bent een rolrecht verschuldigd van:
 • 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
 • 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.
U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad.
Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.
Op straffe van niet ontvankelijkheid dient het rolrecht gestort te zijn binnen de gestelde termijn die ingaat de dag nadat de griffier van de Raad voor Vergunningsbetwistingen de verzoeker op de hoogte brengt van de hoogte van het rolrecht.
 
De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in:
 • het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtcolleges
 • het decreet van 24 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
 • het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtcolleges.                                           

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

 

Overzicht weigeringen

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 14 augustus 2020) - Broederlozestraat z/n - Referentie omgevingsloket: OMV_2020041956

BV Stannuco met als adres Pietingbaan 105, 2160 Wommelgem heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het ophogen en nivelleren van landbouwgrond.
De aanvraag heeft als adres Broederlozestraat z/n - 2531 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie A nr(s). 0145, 0147, 0148, 0151.
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30 juni 2020 de omgevingsvergunning geweigerd.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

Procedure om beroep aan te tekenen tegen een weigering van de omgevingsvergunning

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een weigering van de omgevingsvergunning.
 
Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:
Deputatie van de provincie Antwerpen
T.a.v. de dienst Omgevingsberoepen
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
03/240 50 11
 
U doet dit op straffe van ontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking (ter plaatse) van deze bekendmaking.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op.
Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs of via het omgevingsloket een afschrift van het beroepschrift aan:
 • de vergunningsaanvrager
 • het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
Vermeld in het beroepschrift, dat wordt ondertekend en gedagtekend, minstens de volgende gegevens:
 • uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België, in voorkomend geval een telefoonnummeren een e-mailadres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
 • de volgende referentie: OMV_....................;
 • de redenen waarom u beroep aantekent;
 • een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de weigering van de omgevingsvergunning;
 • of u gehoord wenst te worden.
U betaalt een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer van de provincie BE38 7765 9774 0672 met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_.....................” en u voegt het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.