Overzicht vergunningen, meldingen en weigeringen (beslist)

Overzicht vergunningen

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 1 december 2022) - Hugo Verrieststraat 27 - Referentie omgevingsloket: OMV_2022121699

Hollevoet Nick met als adres Leopoldplein 16, 2500 Lier heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning (HOB) en bouwen van tuinberging.
De aanvraag heeft als adres Hugo Verrieststraat 27 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0214S4.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15 november 2022 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 1 december 2022) - Broechemsesteenweg 73 - Referentie omgevingsloket: OMV_2022066554

Baete Piet met als adres Kladdenbergstraat 35, 2650 Edegem heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het bouwen van een eengezinswoning (OB) met carport, aanleggen van verhardingen in de voortuinstrook en reliëfwijzigingen.
De aanvraag heeft als adres Broechemsesteenweg 73 - 2531 Vremde (Boechout) en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie A nr(s). 0260L4.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15 november 2022 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 16 november 2022) - Berthoutstraat 125-127 - Referentie omgevingsloket: OMV_2022099800

BVBA Landmeterskantoor Van Eester met als adres Wommelgemsesteenweg 134 bus 1, 2531 Vremde (Boechout) heeft een aanvraag ingediend voor: bijstellen verkaveling.
Kort omschreven gaat het over bijstellen verkavelingsvergunning: uitbreiden van de bouwstrook voor hoofdgebouwen (lot 1 en lot 2).
De aanvraag heeft als adres Berthoutstraat 125-127 - 2531 Vremde (Boechout) en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/BOECHOUT sie B nr(s). 0150M3.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25 oktober 2022 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 16 november 2022) - Hovesesteenweg 44 - Referentie omgevingsloket: OMV_2022097096

De Haes Bert met als adres Boshoek 233, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het slopen van bijgebouwen, verbouwen van tweewoonst naar eengezinswoning (OB), bouwen van een serre, reliëfwijziging, aanleggen van parkeerplaatsen en van een openluchtzwembad.
De aanvraag heeft als adres Hovesesteenweg 44 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0259B 2/2, 0259D 3/2, 0259A 2/2.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25 oktober 2022 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 16 november 2022) - Veldkant 16 - Referentie omgevingsloket: OMV_2022108003

De Roover Linda met als adres Mechelsesteenweg 274, 2500 Lier heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over functiewijziging van tuinderswoning met inpakruimte naar particuliere woning met berging en regularisatie van voorgevelwijziging.
De aanvraag heeft als adres Veldkant 16 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0066Y.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25 oktober 2022 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 16 november 2022) - Koolmeesstraat 24-46 - Referentie omgevingsloket: OMV_2022113680

NV Matexi Projects met als adres Artsen zonder Grenzenstraat 31, 2018 Antwerpen heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het bouwen van 12 gekoppelde eengezinswoningen (loten 138-149) en 10 carports met bergingen.
De aanvraag heeft als adres Koolmeesstraat 24-46 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT  1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0251D, 0252E.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 8 november 2022 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 9 november 2022) - Marcel De Ridderstraat 9 - Referentie omgevingsloket: OMV_2022112724

Dhelft Filip met als adres Marcel De Ridderstraat 9, 2531 Vremde (Boechout) heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het aanleggen van een openluchtzwembad.
De aanvraag heeft als adres Marcel De Ridderstraat 9 - 2531 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie A nr(s). 0429A.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25 oktober 2022 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 15 november 2022) - Hovesesteenweg +83 - Referentie omgevingsloket: OMV_2022108016

Besloten vennootschap Fiberklaar met als adres Raymonde de Larochelaan 13 bus 203, 9051 Gent heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen. Kort omschreven gaat het over het bouwen van een technische cabine.
De aanvraag heeft als adres Hovesesteenweg +83 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0274H.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 oktober 2022 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 9 november 2022) - Hellestraat z/n - Referentie omgevingsloket: OMV_2022108163

Besloten vennootschap Fiberklaar met als adres Raymonde de Larochelaan 13 bus 203, 9051 Gent heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen. Kort omschreven gaat het over het bouwen van een technische cabine.
De aanvraag heeft als adres Hellestraat z/n - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving .
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 oktober 2022 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

 

Overzicht weigeringen

 

Procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning of tegen een weigering van de omgevingsvergunning

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.
 
Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:
Deputatie van de provincie Antwerpen
T.a.v. de dienst Omgevingsberoepen
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
03/240 50 11
 
U doet dit op straffe van ontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking (ter plaatse) van deze bekendmaking.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op.
Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs of via het omgevingsloket een afschrift van het beroepschrift aan:
 • de vergunningsaanvrager
 • het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
Vermeld in het beroepschrift, dat wordt ondertekend en gedagtekend, minstens de volgende gegevens:
 • uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België, in voorkomend geval een telefoonnummeren een e-mailadres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
 • de volgende referentie: OMV_....................;
 • de redenen waarom u beroep aantekent;
 • een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
 • of u gehoord wenst te worden.
U betaalt een dossiertaks van 100 euro per natuurlijke persoon of rechtspersoon op het volgende rekeningnummer van de provincie BE38 7765 9774 0672 met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_.....................” en u voegt het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.
 

Overzicht meldingen

BEKENDMAKING AKTENEMING MELDING (publicatie website vanaf 2 december 2022) - Binnensteenweg 156 - Referentie omgevingsloket: OMV_2022147421

Van Der Weyden Anne met als adres Binnensteenweg 156, 2530 Boechout heeft een melding verricht voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning (GB).
De gemelde handelingen worden uitgevoerd op een terrein met als adres, Binnensteenweg 156 - 2530 Boechout, en met als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0422L, 0422K.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29 november 2022 akte genomen van de melding.
De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een akteneming van een melding staat onderaan beschreven.

 

BEKENDMAKING AKTENEMING MELDING (publicatie website vanaf 21 november 2022) - Boshoek 307 - Referentie omgevingsloket: OMV_2022148788

Hoefkens Bart met als adres Boshoek 307, 2530 Boechout heeft een melding verricht voor: de exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3.
Kort omschreven gaat het over een ondergrondse propaantank.
De gemelde handelingen worden uitgevoerd op een terrein met als adres, Boshoek 307 - 2530 Boechout, en met als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie C nr(s). 0712D.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15 november 2022 akte genomen van de melding.
De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een akteneming van een melding staat onderaan beschreven.

 

BEKENDMAKING AKTENEMING MELDING (publicatie website vanaf 9 november 2022) - Lispersteenweg 75A - Referentie omgevingsloket: OMV_2022136592

Herpoel Nico met als adres Lispersteenweg 75A, 2530 Boechout heeft een melding verricht voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het uitbreiden van een eengezinswoning (OB).
De gemelde handelingen worden uitgevoerd op een terrein met als adres, Lispersteenweg 75A - 2530 Boechout, en met als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie B nr(s). 0362H 2.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25 oktober 2022 akte genomen van de melding.
De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een akteneming van een melding staat onderaan beschreven.
 

Procedure om beroep aan te tekenen tegen een akteneming van een melding

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij deze aktename.
 
Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtcolleges
Koning Albert II – laan 35 bus 81
1030 Brussel
02/553 17 75
 
U doet dit op straffe van ontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking (ter plaatse) van deze bekendmaking.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op.
Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.
Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:
 • de verwerende partij (dat is de overheid die de beslissing genomen heeft): College van burgemeester en schepen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout
 • de persoon die de melding heeft verricht.
Vermeld in het verzoekschrift, dat wordt ondertekend en gedagtekend, minstens de volgende gegevens:
 1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
 2. de naam en het hierboven vermelde adres van de verweerder (college van burgemeester en schepenen);
 3. het voorwerp van het beroep;
 4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
 5. een inventaris van de overtuigingsstukken.
U bent een rolrecht verschuldigd van:
 • 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
 • 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.
U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad.
Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.
Op straffe van niet ontvankelijkheid dient het rolrecht gestort te zijn binnen de gestelde termijn die ingaat de dag nadat de griffier van de Raad voor Vergunningsbetwistingen de verzoeker op de hoogte brengt van de hoogte van het rolrecht.
 
De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in:
 • het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtcolleges
 • het decreet van 24 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
 • het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtcolleges.                                           

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)