Overzicht vergunningen, meldingen en weigeringen (beslist)

Overzicht vergunningen

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 22 november 2021) - Terbankstraat 10 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021112937

Wouters Tim met als adres Terbankstraat 10, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning (OB), aanleggen van verharding in de voortuinstrook en regularisatie van uitbreiden carport en van bouwen poolhouse.
De aanvraag heeft als adres Terbankstraat 10 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie B nr(s). 04425H.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 oktober 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 22 november 2021) - Ropstocklei 22 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021110104

Goris Wim met als adres Ropstocklei 22, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning (HOB), regularisatie van aanbouwen veranda en van bouwen garage.
De aanvraag heeft als adres Ropstocklei 22 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0264S, 0265C2.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 oktober 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 22 november 2021) - Lispersteenweg 63 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021115268

Comm.V Db Consortium met als adres Pietingbaan 9, 2160 Wommelgem heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het slopen en herbouwen van een eengezinswoning (OB), bouwen van garage, aanleggen van verhardingen en vellen van 4 hoogstambomen.
De aanvraag heeft als adres Lispersteenweg 63 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie B nr(s). 0369K2, 0369C2.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 oktober 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 22 november 2021) - Vinkenstraat 19 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021119141

Coussement Andy met als adres Liersesteenweg 249 bus 2, 2640 Mortsel heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het bouwen van een tuinberging.
De aanvraag heeft als adres Vinkenstraat 19 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie C nr(s). 0356K2.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 oktober 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 22 november 2021) - Boshoek 181 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021122126

Cox Joris met als adres Jef Van Hoofplein 3 bus 7, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning (OB).
De aanvraag heeft als adres Boshoek 181 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie C nr(s). 0492C.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 oktober 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 22 november 2021) - Eksterstraat - Referentie omgevingsloket: OMV_2021143774

NV Matexi Projects met als adres Franklin Rooseveltlaan 180, 8790 Waregem heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het bouwen van 10 gekoppelde eengezinswoningen (loten 154-163), aanleggen van verhardingen in de voortuinstroken en van 3 parkeerplaatsen (thv lot 162-163).
De aanvraag heeft als adres Eksterstraat - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 04220P3, 0274W, 0218A, 0219B, 0220L3.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 oktober 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 22 november 2021) - Lazerijstraat 38 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021046851

NV Des met als adres Listdreef 10, 2900 Schoten heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning (OB).
De aanvraag heeft als adres Lazerijstraat 38 - 2531 Vremde (Boechout) en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie A nr(s). 0007D.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 oktober 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 22 november 2021) - Veldkant 10 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021113330

BVBA Ondernemingen Morel met als adres Provinciesteenweg 542, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het slopen en herbouwen van burelen, aanleggen van verhardingen en parkeerplaatsen in de voortuinstrook.
De aanvraag heeft als adres Veldkant 10 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0024D2.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 oktober 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 22 november 2021) - Weverstraat 166 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021077490

Hubeau Jasper met als adres Weverstraat 166, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning (OB) en regularisatie van aanleggen verharding in de voortuinstrook.
De aanvraag heeft als adres Weverstraat 166 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0336T5.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 oktober 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 16 november 2021) - Frans Segersstraat 52 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021127926

Van Dyck Laurent met als adres Frans Segersstraat 52, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het aanleggen van openluchtzwembad en van verharding in de zij- en achtertuin, vellen van 1 hoogstamboom.
De aanvraag heeft als adres Frans Segersstraat 52 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0433G3.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 oktober 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 28 oktober 2021) - Schransstraat 48 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021115423

Buschmann Sofie met als adres J.B. Charlierlaan 45A, 1560 Hoeilaart heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het bouwen van een eengezinswoning (GB).
De aanvraag heeft als adres Schransstraat 48 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0171F5.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 oktober 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 27 oktober 2021) - Broechemsesteenweg 121 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021104462

Franck Caroline met als adres Broechemsesteenweg 121, 2531 Vremde (Boechout) heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over voorgevelwijziging: aanbrengen van isolatie en gevelbekleding.
De aanvraag heeft als adres Broechemsesteenweg 121 - 2531 Vremde (Boechout) en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie A nr(s). 0266X2.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 oktober 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 27 oktober 2021) - Olieslagerijstraat 14B - Referentie omgevingsloket: OMV_2021087411

BVBA Privé - Sauna De Schranshoeve met als adres Olieslagerijstraat 14, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het slopen van gebouwen, bouwen van 3 gebouwen, aanleg van minigolfterrein met speeltuin en parking, regularisatie van en vellen van bomen.
De aanvraag heeft als adres Olieslagerijstraat 14B - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0289P4.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 oktober 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 27 oktober 2021) - Frans Segersstraat 42-44 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021082692

BVBA Bert Van Geet Architecten met als adres Provinciesteenweg 537 bus 4, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het vellen van 3 hoogstambomen.
De aanvraag heeft als adres Frans Segersstraat 42-44 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0433G4.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 oktober 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 20 oktober 2021) - Hovesesteenweg 90 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021121534

De Buck Philippe met als adres Groeningelei 9, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het bouwen van een eengezinswoning (HOB) en aanleggen van verharding in de voortuinstrook.
De aanvraag heeft als adres Hovesesteenweg 90 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0271G3.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 oktober 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 20 oktober 2021) - Welvaartstraat 85 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021097386

NV C²S met als adres Welvaartstraat 85, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over de regularisatie van verbouwen eengezinswoning (OB) en van reliëfwijzigingen.
De aanvraag heeft als adres Welvaartstraat 85 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0333F.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 oktober 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 20 oktober 2021) - Berthoutstraat 123 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021116996

Van Peer Nils met als adres Berthoutstraat 123, 2531 Vremde (Boechout) heeft een aanvraag ingediend voor: bijstellen verkaveling.
Kort omschreven gaat het over bijstellen verkavelingsvergunning: samenvoegen van lot 3 en lot5.
De aanvraag heeft als adres Berthoutstraat 123 - 2531 Vremde (Boechout) en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/BOECHOUT sie B nr(s). 0150R3.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 oktober 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 20 oktober 2021) - Pietingbaan 67 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021057552

Smits Steven met als adres Pietingbaan 67, 2531 Vremde (Boechout) heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over de regularisatie van verbouwen dakkapel.
De aanvraag heeft als adres Pietingbaan 67 - 2531 Vremde (Boechout) en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0025C.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 oktober 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 20 oktober 2021) - Oude Steenweg 38 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021085082

Reymenants Tom met als adres Oude Steenweg 38, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning (GB) en regularisatie van aanleggen verharding in de voortuinstrook.
De aanvraag heeft als adres Oude Steenweg 38 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0341A3.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 oktober 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 11 oktober 2021) - Eikhof 17 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021113342

Unicas NV met als adres Kerkstraat 38, 1755 Gooik heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het bouwen van een eengezinswoning (HOB) (kaderend in een totaal project met 18 woningen) (heraanvraag).
De aanvraag heeft als adres Eikhof 17 - 2531 Vremde (Boechout) en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0432B.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28 september 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.

 

Overzicht weigeringen

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 7 oktober 2021) - Spokenhofstraat 26, Mussenhoevelaan 123, Konijnenbergstraat 2 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021047735

BVBA Wijndomein Oud Conynsbergh met als adres Konijnenbergstraat 2, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het bouwen van een bedrijfsgebouw ifv wijnbouw, aanleggen van parking en verhardingen en reliëfwijzigingen + de exploitatie van een wijnbedrijf (heraanvraag).
De aanvraag heeft als adres Spokenhofstraat 26, Mussenhoevelaan 123, Konijnenbergstraat 2 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0163E 2, 0218E, 0260B 3, 0268D.
.
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21 september 2021 de omgevingsvergunning geweigerd.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 17 september 2021) - Gillegomstraat 90-92/Vremdesesteenweg 61 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021061841

NV Bouwprojecten Cogghe met als adres Nijverheidsstraat 106, 2160 Wommelgem heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het slopen van gebouwen, bouwen van een meergezinswoning (22 woonentiteiten) met ondergrondse parking.
De aanvraag heeft als adres Hovesesteenweg z/n - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0197R.
.
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31 augustus 2021 de omgevingsvergunning geweigerd.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 15 september 2021) - Hovesesteenweg z/n - Referentie omgevingsloket: OMV_2021067921

BVBA Wijndomein Oud Conynsbergh met als adres Konijnenbergstraat 2, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het aanleggen van een parking (heraanvraag).
De aanvraag heeft als adres Hovesesteenweg z/n - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0260Z2
.
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31 augustus 2021 de omgevingsvergunning geweigerd.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.

 

Procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning of tegen een weigering van de omgevingsvergunning

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.
 
Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:
Deputatie van de provincie Antwerpen
T.a.v. de dienst Omgevingsberoepen
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
03/240 50 11
 
U doet dit op straffe van ontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking (ter plaatse) van deze bekendmaking.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op.
Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs of via het omgevingsloket een afschrift van het beroepschrift aan:
 • de vergunningsaanvrager
 • het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
Vermeld in het beroepschrift, dat wordt ondertekend en gedagtekend, minstens de volgende gegevens:
 • uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België, in voorkomend geval een telefoonnummeren een e-mailadres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
 • de volgende referentie: OMV_....................;
 • de redenen waarom u beroep aantekent;
 • een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
 • of u gehoord wenst te worden.
U betaalt een dossiertaks van 100 euro per natuurlijke persoon of rechtspersoon op het volgende rekeningnummer van de provincie BE38 7765 9774 0672 met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_.....................” en u voegt het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.
 

 

Overzicht meldingen

BEKENDMAKING AKTENEMING MELDING - Heerbaan 19 (publicatie vanaf 10 november 2021) - Referentie omgevingsloket: OMV_2021159379

Pladys Florimond met als adres Heerbaan 19, 2530 Boechout heeft een melding verricht voor: stedenbouwkundige handelingen
Kort omschreven gaat het over melding van zorgwonen.
De gemelde handelingen worden uitgevoerd op een terrein met als adres, Heerbaan 19 - 2530 Boechout, en met als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/VBOECHOUT sie B nr(s). 0040C.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 9 november 2021 akte genomen van de melding.
De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een akteneming van een melding staat onderaan beschreven.

 

BEKENDMAKING AKTENEMING MELDING - Lazerijstraat 16 (publicatie vanaf 3 november 2021) - Referentie omgevingsloket: OMV_2021157749

Hermans Roger met als adres Lazerijstraat 18, 2531 Vremde (Boechout) heeft een melding verricht voor:
de stopzetting van de exploitatie van ingedeelde inrichting van een tuinbouwbedrijf.
Kort omschreven gaat het over de stopzetting van tuinbouwbedrijf Hermans.
De gemelde stopzetting van exploitatie wordt uitgevoerd op een terrein met als adres, Lazerijstraat 18 - 2531 Vremde (Boechout), en met als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/Vremde sie B nr(s). 0004H.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 oktober 2021 akte genomen van de melding.
De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een akteneming van een melding staat onderaan beschreven.

 

BEKENDMAKING AKTENEMING MELDING - Victor Heylenlei 41 (publicatie vanaf 6 oktober 2021) - Referentie omgevingsloket: OMV_2021140403

NV Delimeal met als adres Victor Heylenlei 41, 2530 Boechout heeft een melding verricht voor:
de exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3.
Kort omschreven gaat het over een handelszaak.
De gemelde exploitatie wordt uitgevoerd op een terrein met als adres, Victor Heylenlei 41 - 2530 Boechout, en met als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0011L, 0011N, 0011S.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 4 oktober 2021 akte genomen van de melding.
De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een akteneming van een melding staat onderaan beschreven.

 

BEKENDMAKING AKTENEMING MELDING - Nijverheidsstraat 13 (publicatie vanaf 6 oktober 2021) - Referentie omgevingsloket: OMV_2021147200

Reynders Marc met als adres Nijverheidsstraat 13, 2530 Boechout heeft een melding verricht voor:
de exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3.
Kort omschreven gaat het over bronbemaling.
De gemelde handelingen worden uitgevoerd op een terrein met als adres, Nijverheidsstraat 13 - 2530 Boechout, en met als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0032G2.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28 september 2021 akte genomen van de melding.
De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een akteneming van een melding staat onderaan beschreven.
 

Procedure om beroep aan te tekenen tegen een akteneming van een melding

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij deze aktename.
 
Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtcolleges
Koning Albert II – laan 35 bus 81
1030 Brussel
02/553 17 75
 
U doet dit op straffe van ontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking (ter plaatse) van deze bekendmaking.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op.
Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.
Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:
 • de verwerende partij (dat is de overheid die de beslissing genomen heeft): College van burgemeester en schepen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout
 • de persoon die de melding heeft verricht.
Vermeld in het verzoekschrift, dat wordt ondertekend en gedagtekend, minstens de volgende gegevens:
 1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
 2. de naam en het hierboven vermelde adres van de verweerder (college van burgemeester en schepenen);
 3. het voorwerp van het beroep;
 4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
 5. een inventaris van de overtuigingsstukken.
U bent een rolrecht verschuldigd van:
 • 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
 • 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.
U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad.
Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.
Op straffe van niet ontvankelijkheid dient het rolrecht gestort te zijn binnen de gestelde termijn die ingaat de dag nadat de griffier van de Raad voor Vergunningsbetwistingen de verzoeker op de hoogte brengt van de hoogte van het rolrecht.
 
De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in:
 • het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtcolleges
 • het decreet van 24 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
 • het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtcolleges.                                           

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)