Overzicht vergunningen, meldingen en weigeringen (beslist)

Overzicht vergunningen

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 20 juli 2021) - Holleweg z/n - Referentie omgevingsloket: OMV_2021047506

Moretus Plantin De Bouchout Reynald met als adres Hof van Boechout 5, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen en een vegetatiewijziging. Kort omschreven gaat het over het vellen van hoogstambomen.
De aanvraag heeft als adres Holleweg z/n - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie C nr(s). 0001, 0002.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13 juli 2021 de omgevingsvergunning verleend onder bijzondere voorwaarden.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 20 juli 2021) - Vremdesesteenweg 241 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021021673

Pittoors Sofie met als adres Indiëstraat 2 bus 401, 2000 Antwerpen heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over de regularisatie van bouwen veranda aan eengezinswoning (OB), van paardenstal en van verhardingen.
De aanvraag heeft als adres Vremdesesteenweg 241 - 2531 Vremde (Boechout) en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie B nr(s). 0067F 3, 0067G 3.
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29 juni 2021 de omgevingsvergunning deels verleend en deels geweigerd.
De regularisatie van de overdekte opslagruimte aan de paardenstal en van de betonnen verharding in de achtertuin werd geweigerd.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 20 juli 2021) - Appelkantstraat 109 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021052173

Tielemans Genoveva met als adres Appelkantstraat 109, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over de regularisatie van het bouwen van een veranda aan een eengezinswoning (GB).
De aanvraag heeft als adres Appelkantstraat 109 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0294W.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29 juni 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 20 juli 2021) - Eksterstraat 22 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021000445

Van Gool Maxim met als adres Eksterstraat 22, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het bouwen van een tuinberging en aanleggen van verharding in de voortuinstrook.
De aanvraag heeft als adres Eksterstraat 22 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0220Z 2.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22 juni 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 20 juli 2021) - Zwaluwstraat 24 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021043397

Thijs Sven met als adres Grensstraat 1 bus 2, 2100 Antwerpen heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het bouwen van een tuinberging.
De aanvraag heeft als adres Zwaluwstraat 24 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0405F 2.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22 juni 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 8 juli 2021) - Emiel Vanderstraetenlei 1-13/Molenlei 78/Jan Cockxplein 1-7 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020168294

NV Gands met als adres De Merodelei 1, 2600 Berchem (Antwerpen) heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over de verkaveling BMT-site deel 3 van 23 loten, weg-, riolerings- en omgevingswerken.
De aanvraag heeft als adres Emiel Vanderstraetenlei 1-13/Molenlei 78/Jan Cockxplein 1-7 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0405L 4.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 6 juli 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 8 juli 2021) - De Cletse 1-7 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020169270

NV Gands met als adres De Merodelei 1, 2600 Berchem (Antwerpen) heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het bouwen van een parkvilla (20 woonentiteiten) met ondergrondse parkeergarage en van 6 gekoppelde eengezinswoningen, weg-, riolerings- en omgevingswerken.
De aanvraag heeft als adres De Cletse 1-7 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0405N 4.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22 juni 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 8 juli 2021) - Heuvelstraat 108-110 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021072743

Asselberghs Werner met als adres Broechemsesteenweg 70, 2531 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over een voorgevelwijziging: toegangsdeur en raamopeningen.
De aanvraag heeft als adres Heuvelstraat 108-110 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0032Y.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22 juni 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 5 juli 2021) - Berthoutstraat 125-131 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021031361

BV Uptown met als adres Jan Van Rijswijcklaan 34 bus 24, 2018 Antwerpen heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het bouwen van 4 gekoppelde eengezinswoningen, aanleggen van verharding in de voortuinstrook en vellen van 9 hoogstambomen.
De aanvraag heeft als adres Berthoutstraat 125-131 - 2531 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie B nr(s). 0150M 3.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 8 juni 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 2 juli 2021) - Gillegomstraat 46 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021018336

Snyders Kevin met als adres Anemonenlaan 25, 2531 Vremde (Boechout) heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het bouwen van scheidingsmuren, regularisatie van verbouwen eengezinswoning (GB), van tuinberging en van verharding in de voortuinstrook.
De aanvraag heeft als adres Gillegomstraat 46 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0200T.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15 juni 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 2 juli 2021) - Frans Segersstraat 35 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021033498

Van Stevens Wouter met als adres Frans Segersstraat 35, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning (HOB), regularisatie van aanbouwen carport en bouwen van tuinberging.
De aanvraag heeft als adres Frans Segersstraat 35 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0403S 2.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15 juni 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 2 juli 2021) - Weverstraat 77 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021070352

Dhooghe Veerle met als adres Weverstraat 77, 2531 Vremde (Boechout) heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het aanleggen van een openluchtzwembad met aanliggende verharding.
De aanvraag heeft als adres Weverstraat 77 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie B nr(s). 0015E.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15 juni 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 22 juni 2021) - Weverstraat 41 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021043830

Van Gelder Maarten met als adres Weverstraat 41, 2531 Vremde heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning (GB) en aanleggen van verharding in de voortuinstrook.
De aanvraag heeft als adres Weverstraat 41 - 2531 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie B nr(s). 0082P.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 8 juni 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 22 juni 2021) - Frans Segersstraat 46 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020139890

Van den Bergh Bob met als adres Veldstraat 34, 2160 Wommelgem heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over een reliëfwijziging, aanleggen van trap en verharding.
De aanvraag heeft als adres Frans Segersstraat 46 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0433A 4.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 8 juni 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 22 juni 2021) - Heerbaan 43 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021063776

Hielscher Anni met als adres Heerbaan 43 bus 60, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over de regularisatie van aanleggen verharding in de voortuinstrook.
De aanvraag heeft als adres Heerbaan 43 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie B nr(s). 0048F.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 8 juni 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 17 juni 2021) - Lange Kroonstraat 132 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021023452

Debrauwere Geoffroy met als adres Lange Kroonstraat 132, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning (GB).
De aanvraag heeft als adres Lange Kroonstraat 132 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0413S 4.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 8 juni 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 17 juni 2021) - Dorpsplaats 19 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021001003

Damman Koenraad met als adres Kievitstraat 21, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over de regularisatie en verbouwing van een eengezinswoning (HOB).
De aanvraag heeft als adres Dorpsplaats 19 - 2531 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie B nr(s). 0117H, 0118E.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 8 juni 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 15 juni 2021) - Kapelleveldstraat 66 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021007461

Pauwels Arthur met als adres Ebeslaan 10, 9120 Beveren heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het bouwen van een eengezinswoning (HOB) en aanleggen van verharding in de voortuinstrook.
De aanvraag heeft als adres Kapelleveldstraat 66 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie C nr(s). 0217P, 0217R.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 1 juni 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 15 juni 2021) - Vremdesesteenweg 199 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021062959

Van De Weerd Edith met als adres Broechemsesteenweg 93B, 2520 Ranst heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het slopen van een woning en een loods.
De aanvraag heeft als adres Vremdesesteenweg 199 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0386F.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 1 juni 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 15 juni 2021) - Zwaluwstraat 42 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021004098

Van Hemeldonck Erwann met als adres Koningsarendlaan 72 bus 1, 2100 Antwerpen heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het bouwen van een tuinberging.
De aanvraag heeft als adres Zwaluwstraat 42 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0220P.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25 mei 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 15 juni 2021) - Hellestraat 18C - Referentie omgevingsloket: OMV_2021020280

Sabo Stijn met als adres Jozef Reusenslei 107, 2150 Borsbeek heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het bouwen van een eengezinswoning (OB), aanleggen van verharding en van 2 parkeerplaatsen in de voortuinstrook.
De aanvraag heeft als adres Hellestraat 18C - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie B nr(s). 0033F 2.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25 mei 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 15 juni 2021) - Appelkantstraat 88 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021031946

Thiels Tomas met als adres Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning (GB) en aanleggen van verharding in de voortuinstrook.
De aanvraag heeft als adres Appelkantstraat 88 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0295E4, 295S4.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25 mei 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 15 juni 2021) - Stoofstraat 12 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021058386

Driesen Daan met als adres Provinciesteenweg 647 bus 4, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over een voorgevelwijziging: 2 raamopeningen en gevelbekleding (wijzigingen t.o.v. vergunde plannen).
De aanvraag heeft als adres Stoofstraat 12 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie B nr(s). 0446A 2, 0446Z.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25 mei 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 15 juni 2021) - Hellestraat 15 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021058718

Van Hassel Ives met als adres Hellestraat 15, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het bouwen van een terrasoverkapping aan een eengezinswoning (HOB).
De aanvraag heeft als adres Hellestraat 15 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie B nr(s). 0012X 3.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25 mei 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 15 juni 2021) - Frans Segersstraat 42-44 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020142866

Merckx Wim met als adres Doornstraat 5, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over de aanpassing van aanleggen verharding naar inkompartijen (t.o.v. de vergunde bouwplannen).
De aanvraag heeft als adres Frans Segersstraat 40-42 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT
sie D nr(s). 0433B 4, 0433C 3, 0433D 3.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11 mei 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
Tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg kan in het kader van een schorsend administratief beroep tegen de vergunningsbeslissing een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering. Artikel 31/1 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning regelt deze beroepsmogelijkheid. Ingevolge het delegatiebesluit is de minister, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, bevoegd voor dit “wegenberoep”. Dit beroep kan niet digitaal worden ingesteld.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 8 juni 2021) - Appelkantstraat 10B - Referentie omgevingsloket: OMV_2020174519

BV Artela & Co met als adres Lodewijk Dosfellei 43, 2640 Mortsel heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen .
Kort omschreven gaat het over een functiewijziging van fc industrie en bedrijvigheid (magazijn) naar fc detailhandel (interieurzaak).
De aanvraag heeft als adres Appelkantstraat 10B - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0251L 3.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 mei 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 8 juni 2021) - Jan Frans Willemsstraat 83 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021018222

BVBA Multident met als adres Jan Van Rijswijcklaan 279 bus 2, 2020 Antwerpen heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over een functiewijziging (gelijkvloers) van fc wonen naar fc kantoor, dienstverlening en vrije beroepen (tandartspraktijk).
De aanvraag heeft als adres Jan Frans Willemsstraat 83 bus 1 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0056Z 3.
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 mei 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 8 juni 2021) - Lange Kroonstraat 187 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021050140

Snijders Steven met als adres Lange Kroonstraat 187, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over een voorgevelwijziging: aanbrengen van isolatie en gevelbekleding, dichtmaken van een raamopening.
De aanvraag heeft als adres Lange Kroonstraat 187 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0341T 3.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 mei 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 8 juni 2021) - Kapelleveldstraat 81 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021008947

Lourdon Koen met als adres Alexander Franckstraat 203 bus 2, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het bouwen van een eengezinswoning (GB), aanleggen van verharding in de voortuinstrook en vellen van 3 bomen.
De aanvraag heeft als adres Kapelleveldstraat 81 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie C nr(s). 0784B.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 mei 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 7 juni 2021) - Pietingbaan 10 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021033475

Toufali Moustafa met als adres Pietingbaan 10, 2531 Vremde heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het aanleggen van verharding en van een bijkomende parkeerplaats in de voortuinstrook.
De aanvraag heeft als adres Pietingbaan 10 - 2531 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie A nr(s). 01002L.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11 mei 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 2 juni 2021) - Hovesesteenweg 92 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021033766

De Buck Philippe met als adres Groeningelei 9, 2530 Boechout, heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning (GB).
De aanvraag heeft als adres Hovesesteenweg 92 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0271G 3, 0271S.
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11 mei 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 2 juni 2021) - Hovesesteenweg 90-92 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021019926

De Buck Philippe met als adres Groeningelei 9, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen en het verkavelen van gronden.
Kort omschreven gaat het over het verkavelen van 1 perceel voor halfopen bebouwing en slopen van bijgebouwen.
De aanvraag heeft als adres Hovesesteenweg 90-92 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0271G 3, 0271S.
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11 mei 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 17 mei 2021) - Provinciesteenweg 752 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021039359

Hessens Steve met als adres Provinciesteenweg 752, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over de regularisatie van het aanleggen van verharding in de voortuinstrook (wijziging t.o.v. vergunde plannen).
De aanvraag heeft als adres Provinciesteenweg 752 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie C nr(s). 0413D 2, 0413E 2.
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 4 mei 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 17 mei 2021) - Broechemsesteenweg 79 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021025213

Labeur Caroline met als adres Pieter Reypenslei 9 bus 1, 2640 Mortsel heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het aanleggen van verharding in de voortuinstrook.
De aanvraag heeft als adres Broechemsesteenweg 79 - 2531 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie A nr(s). 0260G 4.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 4 mei 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 17 mei 2021) - Vremdesesteenweg 190 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020167718

Van Hoydonck Wim met als adres Vremdesesteenweg 190, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning (OB) met carport en aanleggen van verharding in de voortuinstrook.
De aanvraag heeft als adres Vremdesesteenweg 190 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie B nr(s). 0051S 2.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 4 mei 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 17 mei 2021) - Broechemsesteenweg 100 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021015940

Mertens Pieter met als adres Olmenlaan 21, 2560 Nijlen heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het vellen van 37 hoogstambomen (populieren).
De aanvraag heeft als adres Broechemsesteenweg 100 - 2531 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie B nr(s). 0170F.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27 april 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 17 mei 2021) - Van Colenstraat 5-7 - Referentie omgevingsloket: OMV_2020171377

Nelis Elisabeth met als adres Van Colenstraat 3, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een meergezinswoning tot 3 woonentiteiten, voorgevelwijziging van garages en vellen van 2 hoogstambomen.
De aanvraag heeft als adres Van Colenstraat 5-7 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0237M, 0240F 3.
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27 april 2021 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

 

Procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.
 
Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:
Deputatie van de provincie Antwerpen
T.a.v. de dienst Omgevingsberoepen
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
03/240 50 11
 
U doet dit op straffe van ontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking (ter plaatse) van deze bekendmaking.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op.
Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs of via het omgevingsloket een afschrift van het beroepschrift aan:
 • de vergunningsaanvrager
 • het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
Vermeld in het beroepschrift, dat wordt ondertekend en gedagtekend, minstens de volgende gegevens:
 • uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België, in voorkomend geval een telefoonnummeren een e-mailadres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
 • de volgende referentie: OMV_....................;
 • de redenen waarom u beroep aantekent;
 • een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
 • of u gehoord wenst te worden.
U betaalt een dossiertaks van 100 euro per natuurlijke persoon of rechtspersoon op het volgende rekeningnummer van de provincie BE38 7765 9774 0672 met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_.....................” en u voegt het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.
 

 

Overzicht meldingen

BEKENDMAKING AKTENEMING MELDING (publicatie website vanaf 20 juli 2021) - Withofstraat 4 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021112323

Smets Eric met als adres Withofstraat 4, 2531 Vremde (Boechout) heeft een melding verricht voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het bouwen van een veranda aan een eengezinswoning (OB).
De gemelde handelingen worden uitgevoerd op een terrein met als adres, Withofstraat 4 - 2531 Vremde (Boechout),
en met als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie A nr(s). 0256S.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13 juli 2021 akte genomen van de melding.
De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een akteneming van een melding staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING AKTENEMING MELDING (publicatie vanaf 16 juli 2021) - Veldkant 23 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021111706

Theys Patrick met als adres Mechelsesteenweg 274, 2500 Lier heeft een melding verricht voor: de exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3.
Kort omschreven gaat het over een bronbemaling.
De gemelde exploitatie wordt uitgevoerd op een terrein met als adres, Veldkant 23 - 2530 Boechout, en met als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s).  0070K en B.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13 juli 2021 akte genomen van de melding.
De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een akteneming van een melding staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING AKTENEMING MELDING (publicatie website vanaf 21/06/2021) - Van der Grachtstraat 33 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021097086

Maertens Eric met als adres Van der Grachtstraat 33 – 2531 Vremde (Boechout) heeft een melding verricht voor: de exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3.
Kort omschreven gaat het over bronvermaling.
De gemelde eploitatie wordt uitgevoerd op een terrein met als adres, Van der Grachtstraat 33 - 2531 Vremde (Boechout), en met als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie A nr(s). 00522E.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15 juni 2021 akte genomen van de melding.
De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een akteneming van een melding staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING AKTENEMING MELDING (publicatie website vanaf 14 juni 2021) - Dr. Theo tutsstraat - Referentie omgevingsloket: OMV_2021088521

NV Rega Infra met als adres Ambachtsstraat 32, 2390 Malle heeft een melding verricht voor: de exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3.
Kort omschreven gaat het over: bronbemaling.
De gemelde exploitatie wordt uitgevoerd op openbaar domein aan de Dr. Theo Tutsstraat - 2530 Boechout.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 8 juni 2021 akte genomen van de melding.
De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.  
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een akteneming van een melding staat onderaan beschreven.

BEKENDMAKING AKTENEMING MELDING (publicatie website vanaf 3 juni 2021) - Oude Steenweg 63 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021082222

Van Den Bossche Filip met als adres Provincialebaan 152, 9255 Buggenhout heeft een melding verricht voor: de exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3.
Kort omschreven gaat het over: stopzetting van een tankstation.
De gemelde stopzetting wordt uitgevoerd op een terrein met als adres, Oude Steenweg 63 - 2530 Boechout, en met als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0009G  2.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25 mei 2021 akte genomen van de melding.
De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.  
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een akteneming van een melding staat onderaan beschreven.

BEKENDMAKING AKTENEMING MELDING (publicatie website vanaf 25 mei 2021) - Lindelei 27 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021083127

Van Tulder Christel met als adres Weverstraat 31, 2531 Vremde (Boechout) heeft een melding verricht voor: de exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3.
Kort omschreven gaat het over bronbemaling.
De gemelde exploitatie wordt uitgevoerd op een terrein met als adres, Lindelei 27 - 2531 Vremde (Boechout), en met als kadastrale omschrijving BOECHOUT  2 AFD/VREMDE sie B nr(s). 0066S 3.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 mei 2021 akte genomen van de melding.
De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een akteneming van een melding staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING AKTENEMING MELDING (publicatie website vanaf 19 mei 2021) - Hellestraat 18C - Referentie omgevingsloket: OMV_2021079208

BVBA Maan Architectenvennootschap met als adres Jan Frans Willemsstraat 32, 2530 Boechout heeft een melding verricht voor: de exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3.
Kort omschreven gaat het over bronbemaling.
De gemelde exploitatie wordt uitgevoerd op een terrein met als adres, Hellestraat 18C - 2530 Boechout, en met als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie B nr(s). 0033F 2.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 mei 2021 akte genomen van de melding.
De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een akteneming van een melding staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING AKTENEMING MELDING (publicatie website vanaf 18 mei 2021) - Olieslagerijstraat 19 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021044208

Vanlangendonck Jan met als adres Olieslagerijstraat 19, 2530 Boechout heeft een melding verricht voor: de exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3.
Kort omschreven gaat het over het exploiteren van een tenniscentrum.
De gemelde exploitatie wordt uitgevoerd op een terrein met als adres, Olieslagerijstraat 19 - 2530 Boechout, en met als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0302D.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11 mei 2021 akte genomen van de melding.
De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een akteneming van een melding staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING AKTENEMING MELDING (publicatie website vanaf 12 mei 2021) - Hellestraat 25 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021065962

Verhaert Jan met als adres Hellestraat 25, 2530 Boechout heeft een melding verricht voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over slopen en herbouwen van een veranda aan een eengezinswoning (HOB).
De gemelde handelingen worden uitgevoerd op een terrein met als adres, Hellestraat 25 - 2530 Boechout, en met als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie B nr(s). 0018V.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20 april 2021 akte genomen van de melding.
De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een akteneming van een melding staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING AKTENEMING MELDING (publicatie website vanaf 11 mei 2021) - Lauwerijkstraat 4 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021074355

Lenders Guy met als adres Provinciesteenweg 676, 2530 Boechout heeft een melding verricht voor: de exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3.
Kort omschreven gaat het over ondergrondse propaantank.
De gemelde handelingen worden uitgevoerd op een terrein met als adres, Lauwerijkstraat 4 - 2530 Boechout, en met als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1AFD/BOECHOUT sie C nr(s). 0533B.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11 mei 2021 akte genomen van de melding.
De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een akteneming van een melding staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING AKTENEMING MELDING (publicatie website vanaf 10 mei 2021) - Vremdesesteenweg 199A - Referentie omgevingsloket: OMV_2021067448

Moens Jan met als adres Pastoorsleike 7, 2530 Boechout heeft een melding verricht voor: stopzetting van de exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3.
Kort omschreven gaat het over stopzetting magazijn Sfinks.
De gemelde handelingen worden uitgevoerd op een terrein met als adres, Vremdesesteenweg 199A - 2530 Boechout, en met als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0388G.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27 april 2021 akte genomen van de melding.
De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een akteneming van een melding staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING AKTENEMING MELDING (publicatie website vanaf 10 mei 2021) - Weverstraat 77 - Referentie omgevingsloket: OMV_2021070378

Dhooghe Veerle met als adres Weverstraat 77, 2531 Vremde (Boechout) heeft een melding verricht voor: de exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3.
Kort omschreven gaat het over bronbemaling.
De gemelde handelingen worden uitgevoerd op een terrein met als adres, Weverstraat 77 - 2531 Vremde (Boechout), en met als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2AFD/VREMDE sie B nr(s). 0015E.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 4 mei 2021 akte genomen van de melding.
De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een akteneming van een melding staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING AKTENEMING MELDING (publicatie website vanaf 3 mei 2021) - Hellestraat 33A - Referentie omgevingsloket: OMV_2021067446

Aerts Jan met als adres Steenweg op Baarle Hertog 52, 2300 Turnhout heeft een melding verricht voor: de exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3.
Kort omschreven gaat het over bronbemaling.
De gemelde handelingen worden uitgevoerd op een terrein met als adres, Hellestraat 33A - 2530 Boechout, en met als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1AFD/BOECHOUT sie B nr(s). 0022C.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27 april 2021 akte genomen van de melding.
De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een akteneming van een melding staat onderaan beschreven.
 

Procedure om beroep aan te tekenen tegen een akteneming van een melding

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij deze aktename.
 
Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtcolleges
Koning Albert II – laan 35 bus 81
1030 Brussel
02/553 17 75
 
U doet dit op straffe van ontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking (ter plaatse) van deze bekendmaking.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op.
Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.
Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:
 • de verwerende partij (dat is de overheid die de beslissing genomen heeft): College van burgemeester en schepen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout
 • de persoon die de melding heeft verricht.
Vermeld in het verzoekschrift, dat wordt ondertekend en gedagtekend, minstens de volgende gegevens:
 1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
 2. de naam en het hierboven vermelde adres van de verweerder (college van burgemeester en schepenen);
 3. het voorwerp van het beroep;
 4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
 5. een inventaris van de overtuigingsstukken.
U bent een rolrecht verschuldigd van:
 • 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
 • 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.
U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad.
Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.
Op straffe van niet ontvankelijkheid dient het rolrecht gestort te zijn binnen de gestelde termijn die ingaat de dag nadat de griffier van de Raad voor Vergunningsbetwistingen de verzoeker op de hoogte brengt van de hoogte van het rolrecht.
 
De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in:
 • het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtcolleges
 • het decreet van 24 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
 • het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtcolleges.                                           

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

 

Overzicht weigeringen

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 8 juni 2021) - Eekstraat z/n - Referentie omgevingsloket: OMV_2021001255

Renders Armand met als adres Schawijkplasweg 20, 2520 Ranst heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het ophogen en nivelleren van landbouwgrond.
De aanvraag heeft als adres Eekstraat z/n - 2531 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie A nr(s). 0408A.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 mei 2021 de omgevingsvergunning geweigerd.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

 

Procedure om beroep aan te tekenen tegen een weigering van de omgevingsvergunning

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een weigering van de omgevingsvergunning.
 
Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:
Deputatie van de provincie Antwerpen
T.a.v. de dienst Omgevingsberoepen
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
03/240 50 11
 
U doet dit op straffe van ontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking (ter plaatse) van deze bekendmaking.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op.
Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs of via het omgevingsloket een afschrift van het beroepschrift aan:
 • de vergunningsaanvrager
 • het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
Vermeld in het beroepschrift, dat wordt ondertekend en gedagtekend, minstens de volgende gegevens:
 • uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België, in voorkomend geval een telefoonnummeren een e-mailadres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
 • de volgende referentie: OMV_....................;
 • de redenen waarom u beroep aantekent;
 • een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de weigering van de omgevingsvergunning;
 • of u gehoord wenst te worden.
U betaalt een dossiertaks van 100 euro per natuurlijke persoon of rechtspersoon op het volgende rekeningnummer van de provincie BE38 7765 9774 0672 met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_.....................” en u voegt het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.