Overzicht vergunningen/meldingen/weigeringen (beslist)

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 17 januari 2020) - Mussenplein - Referentie omgevingsloket: OMV_2019091329

NV Matexi Projects met als adres Franklin Rooseveltlaan 180, 8790 Waregem heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over omgevingswerken voor de aanleg van het plein.
De aanvraag heeft als adres Mussenplein - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0229C, 0230B, 0231C, 0232B, 0235C.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 10 december 2019 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 17 januari 2020) - Hellestraat 81 - Referentie omgevingsloket: OMV_2019137726

Van Den Bergh Raf met als adres Hellestraat 81, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over de regularisatie van bouwen stal voor weidedieren.
De aanvraag heeft als adres Hellestraat 81 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie B nr(s). 0164F.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 10 december 2019 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 13 januari 2020) - Heuvelstraat 108-110 - Referentie omgevingsloket: OMV_2019135700

Asselberghs Werner met als adres Broechemsesteenweg 70, 2531 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over een voorgevelwijziging (uitsprong vitrine) en regularisatie van inkomdeur.
De aanvraag heeft als adres Heuvelstraat 108-110 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0032Y.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 3 december 2019 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 27 december 2019) - Heerbaan 66 - Referentie omgevingsloket: OMV_2019103012

Peeters Joris met als adres Heerbaan 66, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning (OB).
De aanvraag heeft als adres Heerbaan 66 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie B nr(s). 0047R.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 3 december 2019 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 24 december 2019) - Lange Kroonstraat 116 - Referentie omgevingsloket: OMV_2019109550

Ongena Dirk met als adres Lange Kroonstraat 116, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over regularisatie van bouwen tuinberging.
De aanvraag heeft als adres Lange Kroonstraat 116 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0412N 3.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 november 2019 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 24 december 2019) - Zagerijstraat 49 - Referentie omgevingsloket: OMV_2019111127

Verhaegen Erik met als adres Zagerijstraat 49, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het bouwen van terrasoverkapping aan een eengezinswoning (HOB).
De aanvraag heeft als adres Zagerijstraat 49 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0263T 3.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 november 2019 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 24 december 2019) - Berthoutstraat 123 - Referentie omgevingsloket: OMV_2019128954

Joris Dennis met als adres Berthoutstraat 123, 2531 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over regularisatie van aanleggen parkeerplaats in de voortuinstrook (wijziging t.o.v. de vergunde bouwplannen).
De aanvraag heeft als adres Berthoutstraat 123 - 2531 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie B nr(s). 0150T 3.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 november 2019 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 20 december 2019) - Broechemsesteenweg 106 - Referentie omgevingsloket: OMV_2019110931

BVBA Floralco met als adres Broechemsesteenweg 106, 2531 Vremde heeft een aanvraag ingediend voor: de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit. Kort omschreven gaat het de verandering van een ingedeelde inrichting. De aanvraag heeft als adres Broechemsesteenweg 106 - 2531 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie B nr(s). 0175G.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 10 december 2019 de omgevingsvergunning verleend. De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout. U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 17 december 2019) - Berthoutstraat 84 - Referentie omgevingsloket: OMV_2019102604

Andriessen Gianni met als adres Vijf-aprilwarande 49 bus 2, 2640 Mortsel heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het bouwen van een eengezinswoning (HOB) en een bijgebouw.
De aanvraag heeft als adres Berthoutstraat 84 - 2531 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie B nr(s). 0151A.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 november 2019 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 17 december 2019) - Berthoutstraat 86 - Referentie omgevingsloket: OMV_2019105017

Matthys Jerry met als adres Adrinkhovenlaan 83, 2150 Borsbeek heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het bouwen van een eengezinswoning (HOB) en een bijgebouw.
De aanvraag heeft als adres Berthoutstraat 86 - 2531 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie B nr(s). 0151A.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 november 2019 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 17 december 2019) - Hovesesteenweg 125 - Referentie omgevingsloket: OMV_2019049156

NV Aldi met als adres Veedijk 49, 2300 Turnhout heeft een aanvraag ingediend voor:
stedenbouwkundige handelingen, de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit en kleinhandelsactiviteiten.
Kort omschreven gaat het over slopen van woning, bijgebouwen, verharding, winkel - herbouwen van winkel met parking - plaatsen van geluidsschermen en bouwen van kerkhofmuur + uitbreiding exploitatie van een bestaande inrichting + uitvoeren van een kleinhandelsactiviteit.
De aanvraag heeft als adres Hovesesteenweg 125 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0289A 4, 0289B 5, 0289C 5, 0289C 6, 0289F 6, 0289H 5.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 november 2019 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 11 december 2019) - Gillegomstraat 68 - Referentie omgevingsloket: OMV_2019093803

Pelckmans Dorien met als adres Gillegomstraat 68, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het aanleggen verharding en bouwen van een fietsenstalling in de voortuinstrook.
De aanvraag heeft als adres Gillegomstraat 68 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0200S.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22 oktober 2019 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 11 december 2019) - Lange Kroonstraat 161-161A - Referentie omgevingsloket: OMV_2019100227

Schurmans Glenn met als adres Rysheuvelsstraat 74 bus 2, 2600 Berchem heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het bouwen van een cohousingproject (3 woonentiteiten - fase 1) en 2 bijgebouwen, aanleggen van een openluchtzwembad en van verhardingen + vellen van hoogstambomen.
De aanvraag heeft als adres Lange Kroonstraat 161-161A - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0351R, 0352L 2.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 november 2019 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 9 december 2019) - Pastoorsleike 11- Referentie omgevingsloket: OMV_2019124293

Smellenbergh Patrick met als adres Pastoorsleike 11, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het voorgevelwijziging: deur vervangen door een raam.
De aanvraag heeft als adres Pastoorsleike 11 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0135F.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 november 2019 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 9 december 2019) - Broederlozestraat z/n - Referentie omgevingsloket: OMV_2019098616

Verstraete Bart met als adres Vaartstraat 56, 2520 Ranst heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het aanleggen van een poel.
De aanvraag heeft als adres Broederlozestraat z/n - 2531 Vremde (Boechout) en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie A nr(s). 0170D 2.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 november 2019 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie website vanaf 2 december 2019) - Mussenhoevelaan 149 - Referentie omgevingsloket: OMV_2018154197

Peeters Bart met als adres Gebroeders Van der Auwerabaan 66, 2150 Borsbeek heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het vellen van hoogstambomen en ontbossen.
De aanvraag heeft als adres Mussenhoevelaan 149 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0117C.
 
De deputatie van de provincie Antwerpen heeft op 21 november 2019 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
 
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.
 
Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:
Vlaamse Minister van Leefmilieu Departement Omgeving
Graaf de Ferraris-gebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
02/553 80 11
 
U doet dit op straffe van ontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking (ter plaatse) van deze bekendmaking.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op.
Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs of via het omgevingsloket een afschrift van het beroepschrift aan:
- de vergunningsaanvrager
- het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout
- de deputatie van de provincie Antwerpen, t.a.v. de dienst Omgevingsvergunningen - departement Leefmilieu, Desguinlei 100 te 2018 Antwerpen.
 
Vermeld in het beroepschrift, dat wordt ondertekend en gedagtekend, minstens de volgende gegevens:
uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België, in voorkomend geval een telefoonnummeren een e-mailadres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
de volgende referentie: OMV_2018154197;
de redenen waarom u beroep aantekent;
een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
of u gehoord wenst te worden.
U betaalt een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer van de provincie BE38 7765 9774 0672 met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2018154197 en u voegt het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 26 november 2019) - Frans Segersstraat 42-44 - Referentie omgevingsloket: OMV_2019043815

George Herman met als adres Rue Olivier de Clisson 6, 56890 Plescop heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het slopen van een woning en bouwen van een meergezinswoning (16 woonentiteiten) met ondergrondse parking en vellen van 3 hoogstambomen.
De aanvraag heeft als adres Frans Segersstraat 42-44 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0433C 3, 0433D 3, 0433F 3.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 4 november 2019 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 22 november 2019) - Binnensteenweg 190 - Referentie omgevingsloket: OMV_2019103554

Martens Henri met als adres Binnensteenweg 190, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning (GB).
De aanvraag heeft als adres Binnensteenweg 190 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0430W.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 4 november 2019 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 22 november 2019) - Provinciesteenweg 243 - Referentie omgevingsloket: OMV_2019092671

BVBA Quote Invest met als adres Te Boelaarlei 86, 2140 Antwerpen heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van handelswoning tot meergezinswoning (4 woonentiteiten).
De aanvraag heeft als adres Provinciesteenweg 243 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0188S 2.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 4 november 2019 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 22 november 2019) - Gillegomstraat 45 - Referentie omgevingsloket: OMV_2019079164

Verdickt Michiel met als adres Gillegomstraat 45, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning (OB) en aanleggen van verhardingen in de tuinstroken.
De aanvraag heeft als adres Gillegomstraat 45 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie A nr(s). 0201B 2, 0201Z.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 4 november 2019 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
 

De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 18 november 2019) - Vremdesesteenweg 50 - Referentie omgevingsloket: OMV_2019085241

Van Bavel Joan met als adres Vremdesesteenweg 50, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning (HOB) en aanleggen van verhardingen in de tuinstroken.
De aanvraag heeft als adres Vremdesesteenweg 50 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie B nr(s). 0011C 4.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24 september 2019 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING (publicatie vanaf 8 november 2019) - Appelkantstraat 37 - Referentie omgevingsloket: OMV_2019110808

François Abigail met als adres Appelkantstraat 37, 2530 Boechout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over regularisatie van bouwen tuinberging.
De aanvraag heeft als adres Appelkantstraat 37 - 2530 Boechout en als kadastrale omschrijving BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0253P 2.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29 oktober 2019 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning staat onderaan beschreven.
 

Procedure om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.
 
Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:
Deputatie van de provincie Antwerpen
T.a.v. de dienst Omgevingsberoepen
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
03/240 50 11
 
U doet dit op straffe van ontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking (ter plaatse) van deze bekendmaking.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op.
Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs of via het omgevingsloket een afschrift van het beroepschrift aan:
 • de vergunningsaanvrager
 • het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
Vermeld in het beroepschrift, dat wordt ondertekend en gedagtekend, minstens de volgende gegevens:
 • uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België, in voorkomend geval een telefoonnummeren een e-mailadres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
 • de volgende referentie: OMV_....................;
 • de redenen waarom u beroep aantekent;
 • een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
 • of u gehoord wenst te worden.
U betaalt een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer van de provincie BE38 7765 9774 0672 met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_.....................” en u voegt het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.
 

 

Overzicht meldingen

BEKENDMAKING AKTENEMING MELDING (publicatie website vanaf 17 januari 2020) - Molenlei 7 - Referentie omgevingsloket: OMV_2019149666

Broos Dennis met als adres Molenlei 7, 2530 Boechout heeft een melding verricht voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over slopen en herbouwen van veranda aan eengezinswoning (GB).
De gemelde handelingen worden uitgevoerd op een terrein met als adres, Molenlei 7 - 2530 Boechout, en met als kadastrale omschrijving
BOECHOUT 1 AFD/BOECHOUT sie D nr(s). 0413E 4.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23 december 2019 akte genomen van de melding.
De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

De procedure om beroep aan te tekenen tegen een akteneming van een melding staat onderaan beschreven.

BEKENDMAKING AKTENEMING MELDING (publicatie website vanaf 17 januari 2020) - Tulpenlaan 9 - Referentie omgevingsloket: OMV_2019153391

Andries Vern met als adres Lindelei 45, 2531 Boechout heeft een melding verricht voor: stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het bouwen van een achterbouw aan een eengezinswoning (HOB).
De gemelde handelingen worden uitgevoerd op een terrein met als adres, Tulpenlaan 9 - 2531 Boechout, en met als kadastrale omschrijving
BOECHOUT 2 AFD/VREMDE sie A nr(s). 0055X.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23 december 2019 akte genomen van de melding.
De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving op het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
De procedure om beroep aan te tekenen tegen een akteneming van een melding staat onderaan beschreven.
 
 

Procedure om beroep aan te tekenen tegen een akteneming van een melding

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij deze aktename.
 
Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtcolleges
Koning Albert II – laan 35 bus 81
1030 Brussel
02/553 17 75
 
U doet dit op straffe van ontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking (ter plaatse) van deze bekendmaking.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op.
Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.
Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:
 • de verwerende partij (dat is de overheid die de beslissing genomen heeft): College van burgemeester en schepen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout
 • de persoon die de melding heeft verricht.
Vermeld in het verzoekschrift, dat wordt ondertekend en gedagtekend, minstens de volgende gegevens:
 1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
 2. de naam en het hierboven vermelde adres van de verweerder (college van burgemeester en schepenen);
 3. het voorwerp van het beroep;
 4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
 5. een inventaris van de overtuigingsstukken.
U bent een rolrecht verschuldigd van:
 • 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
 • 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.
U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad.
Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.
Op straffe van niet ontvankelijkheid dient het rolrecht gestort te zijn binnen de gestelde termijn die ingaat de dag nadat de griffier van de Raad voor Vergunningsbetwistingen de verzoeker op de hoogte brengt van de hoogte van het rolrecht.
 
De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in:
 • het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtcolleges
 • het decreet van 24 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
 • het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtcolleges.                                           

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

 

Overzicht weigeringen

 

Procedure om beroep aan te tekenen tegen een weigering van de omgevingsvergunning

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een weigering van de omgevingsvergunning.
 
Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:
Deputatie van de provincie Antwerpen
T.a.v. de dienst Omgevingsberoepen
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
03/240 50 11
 
U doet dit op straffe van ontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking (ter plaatse) van deze bekendmaking.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op.
Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs of via het omgevingsloket een afschrift van het beroepschrift aan:
 • de vergunningsaanvrager
 • het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.
Vermeld in het beroepschrift, dat wordt ondertekend en gedagtekend, minstens de volgende gegevens:
 • uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België, in voorkomend geval een telefoonnummeren een e-mailadres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
 • de volgende referentie: OMV_....................;
 • de redenen waarom u beroep aantekent;
 • een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de weigering van de omgevingsvergunning;
 • of u gehoord wenst te worden.
U betaalt een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer van de provincie BE38 7765 9774 0672 met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_.....................” en u voegt het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.