Bodemattest

Het bodemattest is in Europa een uniek instrument. Volgens het bodemdecreet moet men een bodemattest aanvragen voor het sluiten van de overdrachtsovereenkomst (compromis) en de inhoud ervan meedelen aan de verwerver. Dit maakt van de overdracht van een grond of pand een cruciaal moment in de bescherming van onze bodem en ons leefmilieu. Tegelijkertijd informeert en beschermt het de koper. Het bodemattest vermeldt immers alle relevante gegevens die de OVAM over de grond kent

Bodemattest schriftelijk aanvragen

Vraag het bodemattest aan via het aanvraagformulier voor bodemattesten.

Bodemattest digitaal aanvragen

Vraagt u veel bodemattesten aan? Dan is een online aanvraag van bodemattesten het meest efficiënt. De houders van een lopende rekening vragen bodemattesten aan via het webloket en ontvangen het digitaal als pdf. Dit levert een aanzienlijke tijdswinst op.

Aanvraag voor een deel van een perceel

De overdracht van een deel van een kadastraal perceel dat gekend is als risicogrond, wordt onder bepaalde voorwaarden niet beschouwd als overdracht van een risicogrond. Er geldt enkel de verplichting tot de aanwezigheid van een bodemattest voor een deel van het kadastrale perceel.

Om even stil bij te staan

Voor u een bodemattest aanvraagt, kijkt u best even na of de notaris, bemiddelaar, koper of erkend bodemsaneringsdeskundige dat nog niet deed. Zo voorkomt u een dubbele aanvraag en onnodige kosten.
Hebt u een risicogrond? Dan bent u verplicht om eerst een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren. Het heeft dus geen zin om voorafgaandelijk een bodemattest aan te vragen.
De OVAM levert geen bodemattesten voor "prekadastrale" percelen

Of het bodemattest geldig is om een overdracht te realiseren,hangt af van een aantal zaken. In de eerste plaats moet u nagaan of het een risicogrond is.

  1. Het is geen risicogrond
    Meestal is er dan ook geen bodemonderzoek uitgevoerd op deze grond. U ontvangt dan een zogenaamd 'blanco bodemattest'. Als alle kadastrale gegevens op het attest kloppen, dan kunt u het gebruiken voor overdracht. Is het geen risicogrond maar is er wel een bodemonderzoek uitgevoerd? Neem dan best contact op met de OVAM via de infolijn Bodem.

  2. Het is wel een risicogrond
    In dat geval gelden de onderzoeksverplichtingen van het Bodemdecreet en moet voldaan zijn aan volgende voorwaarden:

  • De kadastrale gegevens zijn nog correct.
  • Er is een goedgekeurd en recent oriënterend bodemonderzoek bij de OVAM aanwezig.
  • Als er verontreiniging werd aangetroffen, is er een conformverklaard beschrijvend bodemonderzoek.
  • Als er verontreiniging gesaneerd moet worden, is er een conformverklaard bodemsaneringsproject, een verbintenis en een financiële zekerheid.

OVAM infolijn bodem -Tel 015 284 458- bodem@ovam.be