Erfdienstbaarheden privé

Private erfdienstbaarheden zijn eigen aan een bepaald perceel en zijn bij het gemeentebestuur normaal niet gekend.

Deze informatie zal via de notaris of via de dienst registratie van het kadaster moeten ingewonnen worden.

Zaken die betrekking hebben op het openbaar nut, zoals ondergrondse nutsleidingen, moeten gekend zijn bij de betrokken diensten of nutsmaatschappijen. Voor meer info neem je contact op met je notaris of de dienst Registratie van het kadaster.