Kadaster

Het kadastrale percelenplan raadplegen?

Het kadastrale percelenplan is een grafische weergave van de percelen met hun grenzen en gebouwen op het grondgebied van de gemeente. Je kan het gratis raadplegen.

De databank met patrimoniale gegevens is een register dat voor elke eigenaar de volgende elementen vermeldt:

  • zijn rechten
  • zijn percelen
  • de oppervlakte en de niet-geïndexeerde kadastrale inkomens van die percelen
  • de aard van het goed (huis, tuin …) en het bouwjaar voor constructies

Een uittreksel aanvragen?

Via MyMinfin is het mogelijk om online kadastrale uittreksels aan te vragen.

Wil je het toch op papier ontvangen? 

Betaal het bedrag van het overschrijvingsformulier dat je voor het kadastraal uittreksel ontvangt. Na ontvangst van de betaling ontvang je het uittreksel met de post binnen de 10 werkdagen. Er worden geen kadastrale uittreksels meer afgeleverd aan het loket.

Onderaan vind je de folder van de Federale Overheidsdienst Financiën. Die beschrijft de werkwijze en tarieven voor het aanvragen van kadastrale uittreksels.

Heb je bijkomende vragen?

Dan kan je terecht bij: