Kadaster

Een kadasterplan is een verzameling van alle percelen op een deel van het grondgebied van de gemeente. Sinds 1 november 2018 is het mogelijk om via MyMinfin online kadastrale uittreksels aan te vragen. Onderaan vind je een link naar de folder van de Federale Overheidsdienst Financiën. De folder beschrijft de werkwijze en de tarieven voor het aanvragen van kadastrale uittreksels.

Kopieën of kadastrale inlichtingen (bijvoorbeeld over de eigenaars van gronden) vraag je aan bij:

Federale Overheidsdienst Financiën – AKRED
Provincie Antwerpen
Italiëlei 4 bus 10
2000 Antwerpen
telefoon 03 203 24 80
fax 03 203 24 78
e-mail: dir.kad.antwerpen.uittreksels@minfin.fed.be