Aangifte tweede verblijf

Wat is het?

Onder tweede verblijf wordt verstaan:

Elke woongelegenheid die niet als hoofdverblijf is geregistreerd bij de gemeente, dit ongeacht het feit of het gaat om landhuizen, bungalows, appartementen, weekendhuisjes, optrekjes, chalets en andere vaste woongelegenheden, hier inbegrepen de chalets gelijkgesteld met caravans.

Worden niet beschouwd als tweede verblijf:

 • Gebouwen waarin men een beroepsactiviteit uitoefent
 • Tenten, verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens.
 • Leegstaande, ongeschikt en/of onbewoonbare woningen

De jaarlijkse aangifte is verplicht.

Waar kan je terecht?

Dienst omgeving – Woonloket - huisvestingsambtenaar

Voor wie is het?

De aangifteplichtige is diegene die het tweede verblijf kan betrekken op 1 januari van het jaar, hetzij als eigenaar, hetzij als huurder of in welke hoedanigheid ook. In geval van vruchtgebruik, recht van opstal of recht van erfpacht is de aangifte verplicht door de vruchtgebruiker, erfpachthouder of de opstalhouder. In geval van mede-eigendom is iedere mede-eigenaar aangifteplichtig voor zijn wettelijk deel.

Wat moet je meebrengen?

 • Foto’s van het interieur (is de woning voldoende bemeubeld?)
 • Verbruiksfacturen van nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, gas, water
 • Huurcontract
 • Andere...

Wat kost het?

De aangifte kost niets. Er is wel een jaarlijkse gemeentelijke belasting op tweede verblijven. Deze belasting is vastgesteld op 1250 euro per tweede verblijf.

Wat zijn de stappen?

 • Als aangifteplichtige van het tweede verblijf vul je het aangifteformulier in en je vult het aan met bijlagen (bv. foto’s, verbruiksfacturen nutsvoorzieningen, huurcontract,... om aan te tonen dat het een tweede verblijf is en geen leegstaande woning).
 • Je aanvraag met vermelding ‘Ter attentie van het college van burgemeester en schepenen’ stuur je:
 1. per post naar het Woonloket, Omgeving, IJzerlei 25, 2530 Boechout, of
 2. per mail naar woonloket@boechout.be, of
 3. aan het loket ter plaatse: Woonloket, Omgeving, IJzerlei 25, 2530 Boechout

(Ma: 9-12, 18-20 uur of op afspraak tel 03 460 18 49)

 • Je aangifte moet ten laatste op 1 juni van het jaar ingediend worden.