Schrapping uit het leegstandsregister

Wat is het?

De gemeente Boechout houdt een register van leegstaande woningen en gebouwen bij. Woningen en gebouwen die sinds 1 jaar effectief leeg staan, worden opgenomen in dit register.

De leegstand van een woning of gebouw wordt vastgesteld door de gemeentelijke huisvestingsambtenaar of een bevoegde ambtenaar van IGEAN en wordt geformaliseerd in een administratieve akte. De eigenaar van het gebouw of de woning wordt hiervan op de hoogte gebracht.

De eigenaar heeft dertig dagen om beroep aan te tekenen tegen de opname in het gemeentelijk leegstandsregister.

De panden die op het leegstandsregister staan, komen in aanmerking voor het recht van voorkoop.

Om een pand uit het register te laten schrappen, moet de eigenaar zelf een verzoek tot schrapping richten aan de gemeente Boechout. De eigenaar dient te bewijzen dat het pand opnieuw in gebruik werd genomen voor een periode van minstens zes maanden.

Voor wie is het?

Iedere eigenaar van een pand dat is opgenomen in het leegstandsregister.

Waar kan je terecht?

Dienst omgeving – Woonloket - huisvestingsambtenaar

Wat zijn de stappen?

  • Je vult het formulier 'schrapping uit het leegstandsregister' in. Je kan het formulier ophalen bij de dienst omgeving of je kan het zelf downloaden.
  • Je bezorgt het ingevulde formulier, met de bewijsstukken, aan de dienst omgeving.
  • Een gemeentelijk ambtenaar zal jouw aanvraag behandelen en eventueel een plaatsbezoek uitvoeren. De bevoegde gemeentelijke ambtenaar of een bevoegde ambtenaar van IGEAN maakt een verslag van de vaststellingen.
  • Het college van burgemeester en schepenen beslist over het al dan niet schrappen op basis van de aanvraag, de bewijsstukken en het verslag.
  • De eigenaar wordt op de hoogte gebracht van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.